Valresultat 2019

Møre og Romsdal

Aure
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

32,7 %
657 røyster
29,1 %
585 røyster
15,0 %
301 røyster
12,1 %
244 røyster
5,2 %
105 røyster
3,6 %
73 røyster
2,2 %
45 røyster

Kommunestyret

Slik vert dei 19 plassane i kommune­styret fordelte mellom partia:

Grafikk som illustrerer samansetninga i kommunestyret med prikkar. Kvar prikk representerer eit mandat.

Plassen det var tøffast kamp om

Arbeidarpartiet var nærast å vinne eit mandat som ville ha kome frå Senterpartiet.

Kva meiner partia?

Arbeidarpartiet har fått flest røyster i Aure kommune. Nordmørslista i Aure har auka mest. Dette svarte dei i valomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Aure kommune bør si ja til det plan­lagte vind­kraft­an­leg­get på Skards­øya.

Arbeidarpartiet er heilt einig i at:

Aure kommune bør søke om få bli en del av Trøn­de­lag innen fire år.

Arbeidarpartiet er heilt ueinig i at:

Aure kommune bør bare ha en ung­doms­skole fordi utgif­tene til ved­li­ke­hold er for store.

Nordmørslista i Aure er heilt ueinig i at:

Aure kommune bør si ja til det plan­lagte vind­kraft­an­leg­get på Skards­øya.

Nordmørslista i Aure er heilt einig i at:

Aure kommune bør søke om få bli en del av Trøn­de­lag innen fire år.

Nordmørslista i Aure er heilt ueinig i at:

Aure kommune bør bare ha en ung­doms­skole fordi utgif­tene til ved­li­ke­hold er for store.

Nordmørslista i Aure er heilt einig i at:

Aure har vært for passive i å støtte bedrif­ter som kan utnytte ledig kapa­si­tet på Tjeld­berg­od­den.

Visste du at ...

Det er  2 858 røysteføre i Aure.
72 %har røysta
Av alle 2 020 røyster i Aure var 804 røyster, altså
40 %førehandsrøyster
Av alle 2 020 røyster i Aure var
10blanke røyster
I Aure stilte
7lister til val

Sjå resultata i nabokommunane

Aure
Fylkestingsval