Valgresultat 2019

Møre og Romsdal

Kristiansund
Kommunevalg

Resultat basert på 100 % opptalte stemmer

Partioppslutning

36,2 %
4108 stemmer
17,5 %
1980 stemmer
16,6 %
1881 stemmer
7,9 %
899 stemmer
5,0 %
563 stemmer
4,6 %
526 stemmer
4,4 %
499 stemmer
3,7 %
422 stemmer
2,6 %
290 stemmer
1,2 %
138 stemmer
0,3 %
37 stemmer

Kommunestyret

Slik fordeles de 45 plassene i kommune­styret mellom partiene:

Grafikk som illustrerer kommunestyrets sammensetning med prikker. Hver prikk representerer en mandat.

Plassen det var tøffest kamp om

Arbeiderpartiet var veldig nær å vinne et mandat fra Nordmørslista i Kristiansund.

Hva mener partiene?

Arbeiderpartiet har fått flest stemmer i Kristiansund kommune. Nordmørslista i Kristiansund har økt mest. Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

De to nye skolene på Frei og i Kris­tian­sund må utsettes på grunn av dårlig kom­mune­øko­nomi.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Roms­dal­sak­sen bør utredes før en bestem­mer start på fast­lands­sam­ban­det Møre­ak­sen.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Bypakken i Kris­tian­sund bør kunne rea­li­se­res uten bruk av bom­pen­ger.

Arbeiderpartiet er helt uenig i at:

Kris­tian­sund må åpne opp for pri­va­ti­se­ring av kom­mu­nale tje­nes­ter, også syke­hjems­drift.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Kris­tian­sund bør være en pådriver for en sam­men­slå­ing med Averøy og Tingvoll.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Kris­tian­sund kommune bør bli en del av Trøn­de­lag, dersom nabo­kom­mu­ner blir det.

Arbeiderpartiet er helt enig i at:

Kom­mu­nale tje­nes­ter rammes dersom eien­doms­skat­ten i Kris­tian­sund blir mer redusert.

Nordmørslista i Kristiansund er helt enig i at:

De to nye skolene på Frei og i Kris­tian­sund må utsettes på grunn av dårlig kom­mune­øko­nomi.

Nordmørslista i Kristiansund er helt enig i at:

Roms­dal­sak­sen bør utredes før en bestem­mer start på fast­lands­sam­ban­det Møre­ak­sen.

Nordmørslista i Kristiansund er helt enig i at:

Bypakken i Kris­tian­sund bør kunne rea­li­se­res uten bruk av bom­pen­ger.

Nordmørslista i Kristiansund er helt uenig i at:

Kris­tian­sund må åpne opp for pri­va­ti­se­ring av kom­mu­nale tje­nes­ter, også syke­hjems­drift.

Nordmørslista i Kristiansund er helt uenig i at:

Kris­tian­sund bør være en pådriver for en sam­men­slå­ing med Averøy og Tingvoll.

Nordmørslista i Kristiansund er helt enig i at:

Kris­tian­sund kommune bør bli en del av Trøn­de­lag, dersom nabo­kom­mu­ner blir det.

Nordmørslista i Kristiansund er helt enig i at:

Kom­mu­nale tje­nes­ter rammes dersom eien­doms­skat­ten i Kris­tian­sund blir mer redusert.

Visste du at ...

Det er  19 495 stemmeberettigede i Kristiansund.
60 %har stemt
Av alle 11 475 stemmer i Kristiansund var 3 578 forhåndsstemmer, altså
31 %forhåndsstemmer
Av alle 11 475 stemmer i Kristiansund var
132blanke stemmer
I Kristiansund stilte
11lister til valg

Se resultat for valgkretsene

Se resultat for nabokommunene

Kristiansund
Fylkestingsvalg