Valresultat 2019

Kristiansund

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Kommuneval

Resultat basert på 100 % opptalde røyster

Partioppslutning

31,8 %
1128 røyster
19,5 %
690 røyster
16,3 %
578 røyster
9,5 %
335 røyster
5,7 %
203 røyster
5,2 %
183 røyster
5,2 %
183 røyster
2,9 %
101 røyster
2,6 %
92 røyster
1,0 %
36 røyster
0,4 %
14 røyster

Sjå resultata i nabokretsane

Førehandsrøyster eller uoppgitt krets
Fylkestingsval