Valgresultat 2019

Nei til bomring
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iDrammen

Partioppslutning

7,7 %
3651 stemmer
26,2 %
12472 stemmer
25,7 %
12231 stemmer
10,7 %
5103 stemmer
8,6 %
4097 stemmer
8,0 %
3799 stemmer
4,5 %
2142 stemmer
2,5 %
1199 stemmer
2,2 %
1071 stemmer
2,1 %
996 stemmer
0,6 %
267 stemmer
0,5 %
241 stemmer
0,3 %
160 stemmer
0,3 %
157 stemmer
0,2 %
96 stemmer

Hva mener Nei til bomring ?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Nei til bomring  er helt uenig i at:

Det må innføreseien­doms­skatt i Drammen.

Nei til bomring  er helt uenig i at:

Havna i Drammen må vike for ny byut­vik­ling.

Nei til bomring  er helt uenig i at:

Det må fast­set­tes en juridisk bindende marka­grense i Drammen.

Nei til bomring  er helt uenig i at:

Ute­livs­bran­sjen i Drammen må stenge alko­hol­ser­ve­rin­gentid­li­gere på natta enn de gjør i dag.

Nei til bomring er helt enig i at:

Det må bli flere par­ke­rings­plas­ser for biler i sen­trums­om­rå­dene i kommunen.

Se kommunevalgresultatet for andre partier