2019 VÁLGABOHTOSAT

Nei til bomring
Gielddaválggat

Dát lista gávdno dušše..Drammen

Bellodatjienat

7,7 %
3651 jienat
26,2 %
12472 jienat
25,7 %
12231 jienat
10,7 %
5103 jienat
8,6 %
4097 jienat
8,0 %
3799 jienat
4,5 %
2142 jienat
2,5 %
1199 jienat
2,2 %
1071 jienat
2,1 %
996 jienat
0,6 %
267 jienat
0,5 %
241 jienat
0,3 %
160 jienat
0,3 %
157 jienat
0,2 %
96 jienat

Maid oaivvilda Nei til bomring ?

Ná vástidedje valgomatas gieldda dehálaš áššiid hárrái:

Nei til bomring  ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det må innføreseien­doms­skatt i Drammen.

Nei til bomring  ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Havna i Drammen må vike for ny byut­vik­ling.

Nei til bomring  ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Det må fast­set­tes en juridisk bindende marka­grense i Drammen.

Nei til bomring  ii leat  ovtta oaivilis ahte:

Ute­livs­bran­sjen i Drammen må stenge alko­hol­ser­ve­rin­gentid­li­gere på natta enn de gjør i dag.

Nei til bomring  lea  áibbas ovtta oaivilis  ahte:

Det må bli flere par­ke­rings­plas­ser for biler i sen­trums­om­rå­dene i kommunen.

Geahča eará bellodagaid gielddaválgabohtosiid