Valgresultat 2019

Folkestyre
Kommunevalg

Denne listen finnes kun iDrammen

Partioppslutning

0,3 %
160 stemmer
26,2 %
12472 stemmer
25,7 %
12231 stemmer
10,7 %
5103 stemmer
8,6 %
4097 stemmer
8,0 %
3799 stemmer
7,7 %
3651 stemmer
4,5 %
2142 stemmer
2,5 %
1199 stemmer
2,2 %
1071 stemmer
2,1 %
996 stemmer
0,6 %
267 stemmer
0,5 %
241 stemmer
0,3 %
157 stemmer
0,2 %
96 stemmer

Hva mener Folkestyre ?

Dette svarte de i valgomaten om viktige saker for kommunen:

Folkestyre  er helt uenig i at:

Det må innføreseien­doms­skatt i Drammen.

Folkestyre er helt enig i at:

Det må gjøres tiltak for å få frem kol­lek­tiv­tra­fik­ken, selv om bilene da må stå mer i kø.

Folkestyre er helt enig i at:

Drammen kommune må ta imot færre inn­vand­rere og flykt­nin­ger enn i dag.

Folkestyre  er helt uenig i at:

Havna i Drammen må vike for ny byut­vik­ling.

Folkestyre er helt enig i at:

Drammen kommune må ta tilbake kom­mu­nale tje­nes­ter som tid­li­gere er satt ut til private.

Folkestyre er helt enig i at:

Det må fast­set­tes en juridisk bindende marka­grense i Drammen.

Folkestyre  er helt uenig i at:

Det må bli flere par­ke­rings­plas­ser for biler i sen­trums­om­rå­dene i kommunen.

Se kommunevalgresultatet for andre partier