Hopp til innhold

Tysk utbygger er overrasket over norsk vindkraftmotstand

I ti dager har aksjonister klart å stoppe vindkraftutbyggingen på Frøya i Trøndelag. Nå mener utbyggerne at politiet må få unna demonstrantene.

Politiet møter aksjonistene på Frøya

POLITIET TRAKK SEG: Politiet har så langt ikke pålagt demonstranter å fjerne seg slik at anleggsarbeidet med vindkraftanlegget kan komme i gang på Frøya. I forrige uke ba de demonstrantene om å flytte seg, men dro selv senere fra stedet.

Foto: Morten Andersen / NRK

Både TrønderEnergi og den tyske medeieren, Stadtwerke München, er svært utålmodige etter å komme i gang med utbygging av 14 vindturbiner på øya.

– Stadtwerke München er sikker på at vår partner TrønderEnergi vil kunne starte konstruksjonen snart og fullføre vindparken i tide, skriver kommunikasjonssjef Michael Solic fra det tyske selskapet.

Torsdag ettermiddag vedtok kommunestyret på Frøya at dispensasjonen som er gitt til TrønderEnergi og Stadtwerke Müñchen trekkes tilbake.

Vindkraftutbyggerne fikk en dispensasjon som krevde oppstart innen 7. april. Kommunestyret mener dette ikke har skjedd, og trakk tilbake dispensasjonen.

Politiet ville ikke gripe inn

Aksjonsgruppa på Frøya har gjort mye for at anleggsarbeidet ikke skal starte.

Sist fredag forsøkte politiet å få aksjonistene til å fjerne biler og alt som sto i veien, men etter noen timer dro politi, utbygger og lastebiler fra stedet.

NRK har fått innsyn i møtene som har vært mellom politiet og Trønderenergi siden aksjonen startet.

Her går det fram at politimesteren i Trøndelag sist fredag ga beskjed om at de ikke har ressurser til å sikre arbeidene på byggeplassene om demonstrasjonen eskalerer.

Protestaksjon mot vindkraftutbygging på Frøya.

AKSJON: Et stort antall mennesker har samlet seg i området hvor vindkraftanlegget skal bygges på Frøya, for å blokkere anleggsmaskinene.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Samtidig informerte politiet om at TrønderEnergi ikke måtte starte noen gravemaskin eller tømme gruslass.

«Trønderenergi ble bedt om å forlate området. Politiet er redd for at situasjonen skal eskalere og at politiet ikke har nok mannskap til å håndtere situasjonen», står det i loggen.

Trønderenergi leverte samme dag anmeldelse av aksjonen og aksjonsgruppa.

Mener politiet må ordne opp

Til NRK sier ledelsen i Trønderenergi at de ønsker å fortsette arbeidet.

– Vi ønsker raskest mulig fremdrift. Når ulovlige aksjoner hindrer lovlig virksomhet på denne måten er det politiet som har myndighet til å ordne opp i dette, sier kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i TrønderEnergi.

Onsdag ettermiddag kom det brev til Frøya kommune fra Trønderenergi og Stadtwerke München. Selskapene understreker alvoret og konsekvensen om de blir pålagt å stanse anleggsarbeidet.

Kan tape 300 millioner kroner

I brevet står det at selskapene hver dag taper mellom 300.000 og 500.000 kroner på grunn av forsinkelser. Frøya Vind vil stille kommunen ansvarlig for tap ved en eventuell byggestans.

Foreløpige beregninger viser at Trønderenergi og Frøya Vind kan tape over 300 millioner kroner overfor sine leverandører etter inngåtte kontrakter dersom prosjektet kanselleres.

Ledelsen i Stadtwerke München er forbauset over den sterke vindkraftmotstanden.

– Vi er overrasket over at blokkaden på byggeplassen på Frøya støttes av advokater og penger fra den lokale laksebransjen. Stadtwerke München vil gjerne gi laksebransjen grønn vindkraft fra øya, sier Solic.

Aksjonister mot vindkraftverk på Frøya

SPERRET: Aksjonistene på Frøya har drevet med avsperring av området hvor vindkraftanlegget skal bygges. De har brukt paller, biler og traktorer, samt folk.

Foto: Morten Andersen / NRK

Har tro på norsk vindkraft

For bare noen måneder siden ble det kjent at det tyske selskapet går tungt inn på eiersiden i norsk vindkraft, sammen med TrønderEnergi. De blir med på ny vindkraftutbygging på Frøya, Sørrmarkfjellet på Flatanger og Osen, Stokkfjellet i Selbu og Hundhammerfjellet i Nærøy.

– Hvorfor vil selskapet bygge vindkraftanlegg her i Norge?

– Norge har gode vindressurser. Bare noen få områder i Europa gir bedre forhold for vindkraft. Å produsere vindkraft i Norge er fornuftig. Den nåværende teknologien og energimarkedet gjør det mulig å utnytte denne grønne energien nesten uten subsidier, sier Solic.

Men motstand er sterk både fra aksjonister på Frøya og på Sørmarkfjellet i Flatanger.

– Stadtwerke München forstår situasjonen til lokalbefolkningen. Vi er imidlertid overbevist om at et sterkt flertall i Norge støtter grønn energi og vindkraft.

Selskapet har merket seg at Norge har som mål å redusere sine CO2 utslipp med 13 prosent innen 2030.

– Derfor er det i den nasjonale interesse å utvide vindkraft i større skala.

Journalist Thomas Gautier i den tyske avisa Bild er i Norge for å dekke vindkraftmotstanden

TYSK MEDIEINTERESSE: Journalisten Thomas Gautier fra den tyske avisa Bild Zeitung er i Trøndelag dfor å dekke den sterke motstanden mot vindkraft. Avisa har vært på Frøya og i Selbu.

Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Tysk avis dekker vindkraftmotstand

Den tyske avisa Bild Zeitung har vært i Trøndelag de siste dagene for å dekke den sterke motstanden som er mot vindkraft blant folk på Frøya.

– Stadtwerke München ønsker å produsere grønn energi, men de siste ukene har det blitt åpenbart at utbygginga også har en betydning for norsk natur. Vi har vært på Frøya hvor øya vil bli betydelig endret, sier journalist Thomas Gautier i Bild Zeitung.

Frøya- vindkraft

Både her på Frøya og på Sørmarkfjellet nord i Trøndelag er det planlagt oppstart av to nye vindkraftanlegg i april.

Foto: Morten Andersen