Hopp til innhold

Sametingspresidenten: Nå har Norge sjansen til å gjøre godt igjen

Norge har brutt folkeretten og krenket urfolks rettigheter. Utbyggingen av to vindkraftanlegg på Fosen er brudd på FN-konvensjon. Turbinene står der. Men veien videre er uviss.

Sametingspresident, Silje Muotka

BØR GRIPE SJANSEN: Norge har nå sjansen til å vise urbefolkning respekt, og gjøre opp for urett som er begått, mener sametingspresident Silje Muotka.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Det er flere ulike regjeringer som har ansvar for feilene som har skjedd. Men hun er den første som kan ta ansvar for å gjøre det riktige, sier sametingspresident Silje Muotka.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) har fått en historisk vanskelig sak på bordet.

Tre dager før hun tok over som statsråd, kom den enstemmige dommen fra Høyesteretts storkammer som slo fast at Norge har brutt folkeretten.

Fredag var Persen på Fosen for å se vindkraftanleggene, og for å møte de berørte.

Sametingspresidenten mener staten står ved et veiskille.

Olje-og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i Roan vindkraftanlegg

FIKK SE OMRÅDENE: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen med følge ved en av turbinene på Haraheia i Roan. Dette var tidligere et viktig vinterbeiteområde for rein.

Foto: Ingrid LIndgaard Stranden / nrk

– Man kan ikke bryte menneskerettighetene i Norge uten at det har konsekvenser. Som politikere er det slik, at noen ganger er vi i den situasjonen at vi har mulighet til å gjøre om gammel urett, og til å bringe balanse og gjøre det riktig, sier Moutka.

Mistet reinbeiteområder

Både Muotka, de berørte reindriftssamene og andre involverte i utbyggingene på Fosen møtte ministeren fredag.

Det var spent stemning på forhånd.

De to kraftanleggene Roan og Storheia produserer strøm tilsvarende tre Altavassdragutbygginger.

Konsesjonene til drift er kjent ugyldige av Høyesterett, fordi de bryter med reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Endelig konsesjon ble gitt av Olje- og energidepartementet (OED) i 2013.

Problemstillingen med konflikten med reindriftsnæringa var kjent.

– Det er en fryktelig vanskelig sak. Det er nettopp derfor jeg er her. Det er en komplisert sak som har mange sider ved seg, og som gjør at jeg ønsker å prioritere den høyt, sier Mjøs Persen.

Leif Arne Jåma og Marte Mjøs Persen

YDMYKT MØTE MED BERØRTE: Leder for den sørlige gruppen av reindriftssamer på Fosen, Sør-Fosen sijte, Leif Arne Jåma, og Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) på Storheia i Åfjord.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Ville møte med ydmykhet

Mjøs Persen understrekte at hun kom til Fosen med ydmykhet.

– Dette er første gang en olje- og energiminister har ønsket å møtes rundt samme bord for samtaler med oss om vindkraftutbygginga på Fosen, sier Leif Arne Jåma.

Han er leder for den sørlige gruppen av reindriftssamer på Fosen, Sør-Fosen sijte.

Både den sørlige gruppen på Fosen, og også det nordlige reinbeitedistriktet, Nord-Fosen siida, har mistet viktige vinterbeiteområder i utbyggingen av fjellene Haraheia og Storheia.

Jåma syns det var positivt at ministeren ønsket å lytte til deres side av saken, og at hun forstår budskapet deres.

– Vi setter pris på å ha truffet henne. Nå håper vi på en rask avklaring slik at vi får forutsigbarhet. Vi kan ikke sitte med denne saken mange år videre. Det går ikke, sier Jåma.

Søvnløse netter

Sametingspresidenten var også på Fosen for å lytte til reindriftssamene der.

– Det har vært i over tjue år en umenneskelig kamp de har stått i. Det er de som er skadelidende, og som over lang tid har lagt seg om kvelden og kjent på klumpen i magen og frykten for framtida, sier Muotka.

Det er investert totalt 11 milliarder kroner i de seks anleggene på Fosen.

På Storheia og i Roan er det 151 turbiner og 129 kilometer med anleggsveier.

Storheia, Åfjord

OPPRINNELIG ET VINTERBEITEOMRÅDE: Storheia i Åfjord er ett av seks områder som inngår i Fosen-utbyggingen.

Foto: Ingrid LIndgaard Stranden / nrk

– Det er en krevende situasjon for alle parter. Vi anerkjenner dommen og at det er brudd med reindriftens rettigheter, og det er alvorlig, sier konserndirektør for vind- og solkraft i Europa for statkraft, og styreleder i Fosen vind, Birgitte Ringstad Vartdal.

Både reindriftssamene, sametinget, Miljøpartiet de grønne, og organisasjoner som Naturvernforbundet, er blant dem som mener dommen ikke kan tolkes på annen måte enn at turbinene må tas ned, og området tilbakeføres til naturen.

Er det et reelt alternativ å ta ned turbinene?

– Det er et vanskelig spørsmål, og jeg er ikke sikker på at jeg vet svaret på det her og nå. Det er også en vei at man klarer å bli enig mellom de to partene, som egentlig er utbyggerne og samene. Jeg tror på dialog. Det er også en mulig vei ut av en ganske vanskelig problemstilling, sier Mjøs Persen.

Marte Mjøs Persen møter reindriftssamer på Fosen

RUNDT SAMME BORD: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i møte med reindriftssamene på Fosen.

Foto: Ingrid LIndgaard Stranden / nrk