Hopp til innhold

Krever at 151 vindturbiner rives

Samene vant vindkraftsaken i Høyesterett. Nå krever folkebevegelsen Motvind Norge at de to største vindkraftanleggene i landet rives. Ifølge advokat er riving en naturlig konsekvens av dommen.

Torbjørn Lindseth banner mot folk i Trønderenergi

GÅR INN FOR RIVING: Torbjørn Lindseth og Motvind Norge har begynt arbeidet for å rive vindkraftanlegget på Storheia og i Roan i Trøndelag.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

– Det er ulovlig bygging, kort og godt. De hadde ikke hjemmel til å bygge, sier Torbjørn Lindseth, styremedlem i Motvind Norge.

Den historiske vindkraft-dommen fra Høyesterett kom mandag morgen, og gjelder de to vindkraftanleggene Storheia og Roan.

Vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen i Trøndelag er kjent ugyldig. Dette fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, heter det i dommen.

Storheia vindkraftverk, Fosen Vind

INGEN ANDRE ALTERNATIVER: Motvind Norge mener riving er det eneste alternativet etter høyesterettsdommen. På bildet ser du Storheia vindkraftverk.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Kommunikasjonssjef i Fosen Vind, Torbjørn Steen, mener det ikke er riktig å tolke dommen til at det er gjort noe ulovlig.

– Lindseths påstand om at vi bygget ulovlig og uten «hjemmel» er helt feil. Fosen Vind hadde både rettskraftig konsesjon og alle tillatelser til å bygge de seks vindparkene, sier Steen.

Mener kraftverket må jevnes med jorden

– Lovbrudd må rettes opp i. Den eneste måten å rette opp i dette lovbruddet, er å ta dem ned, sier Lindseth.

Motvind Norge er en folkebevegelse og naturvernorganisasjon som ble stiftet høsten 2019. I to år har de nå jobbet for å stoppe vindindustrien og ta naturen tilbake.

Styremedlem Lindseth sier de nå vil gå hardt inn for at vindkraftanleggene med henholdsvis 80 og 71 vindturbiner på Storheia og i Roan må jevnes med jorden.

Advokat: – Vårt utgangspunkt er at de ikke kan stå der

Advokat Eirik Brønner representerer Sør-Fosen sijte, altså reindriftsamene, i saken som mandag fikk sin konklusjon. Han sier til NRK at han har samme syn som Motvind Norge.

– Vårt utgangspunkt er at de (vindturbinene journ.anm.) ikke kan så der. Man kan ikke sette opp et vindkraftverk uten tillatelse. Høyesterett har nå konkludert med at den tillatelsen er ulovlig. Hvis man da lar vindkraftverkene står videre, vil det innebære at man gjør det uten en lovlig tillatelse, sier Brønner.

Brønner kan foreløpig ikke si noe om veien videre for å få tatt ned vindturbinene.

– Vi avventer nå i første omgang hva Fosen Vind og Olje- og energidepartementet vil gjøre med dette, sier han.

Heller ikke Motvind Norge kan si eksakt hvordan de skal gå frem for å nå målet sitt. Lindseth avviser ikke at de vil gå rettens vei, men understreker at dommen er fersk og at det er for tidlig å si.

Sammenligner det med «annen ulovlig bygging»

Lindseth sammenligner det utbyggerne har gjort her med «vanlige folk» som bygger et naust, ei hytte eller en garasje uten lov.

– Da må du rive. Det samme bør gjelde her.

Parter i saken som nå er avgjort i Høyesterett er Statnett, Fosen Vind og Olje- og energidepartementet mot Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida.

Motvind Norge mener flere vindkraftanlegg i Norge er bygget ulovlig.

I tillegg er de kritiske til at vindkraft har en stor miljøgevinst, i og med at naturen må bygges ned for at vindturbiner skal settes opp.

– Vi kan ikke ødelegge mer natur fordi vi tror det vil reparere klimaet, sier Lindseth til NRK.

Iskastvarsel, Storheia, Fosen Vind

ISKASTVARSEL: 80 vindturbiner ruver på Storheia og i Roan i Trøndelag. Dette skiltet viser fare for iskast fra rotorbladene.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Departementet skal sette seg grundig inn i avgjørelsen

Kommunikasjonssjef i Fosen Vind, Torbjørn Steen, ønsker ikke å kommentere utspillet fra Motvind Norge.

Han vil gjenta budskapet han kom med tidligere tirsdag da dommen ble klar:

– Vi har siden 2013 forholdt til at vi fikk en endelig konsesjon fra norske myndigheter. En konsesjon som ble gitt etter en lang og grundig konsesjonsprosess hvor alle berørte parter ble hørt og hvor nettopp forholdet til reindriften ble spesielt vektlagt i behandlingen.

NRK har henvendt seg med en rekke spørsmål til Olje- og energidepartementet. De kan ikke svare på noen av dem. Verken på hvorfor de ga tillatelser til utbygging i det aktuelle området, eller om de vil vurdere å rive vindkraftanlegget.

«Det er for tidlig», får NRK til svar.

Kommunikasjonssjef Ole Berthelsen skriver i en e-post at departementet har merket seg avgjørelsen fra Høyesterett, og at dommen utløser behov for en avklaring av situasjonen.

«Departementet vil sette seg grundig inn i avgjørelsen, og må komme tilbake til hvordan saken skal håndteres videre».

Staten er ikke part i saken, men har deltatt som partshjelper fordi utfallet kunne få betydning for konsesjonsprosessen.

Lindseth fremstår som ganske storkjefta som aksjonist mot vindkraftutbygging på Sørmarkfjellet i Trøndelag, vedgår han selv.

Lindseth fremstår som ganske storkjefta som aksjonist mot vindkraftutbygging på Sørmarkfjellet i Trøndelag, vedgår han selv.