Hopp til innhold

Samers rettigheter ble krenket da vindkraftanlegg ble bygget på Fosen

Vindkraftutbyggingen på Storheia og Roan i Trøndelag var i strid med urfolks rettigheter, konkluderer Høyesterett.

Vindturbiner på Storheia, Åfjord, Fosen

UTBYGGERE MÅ PUNGE UT MILLIONER: Samene vant frem i Høyesterett.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige.

Anlegget i Roan har 71 turbiner, og var landets største inntil vindkraftverket i Storheia ble ferdigstilt.

Der er 80 vindturbiner reist, til stor frustrasjon for reineiere.

Ødela mulighetene for reindrift

Reineiere har gått til sak fordi de mener vindkraftutbyggingen har vært i strid mot urfolks rettigheter.

De mener selv at de har blitt fratatt historiske vinterbeiteområder, og har vist til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

I dommen legger Høyesterett vekt på at reindrift er en form for vernet kulturutøvelse.

Vindkraftutbyggingen ødela dermed samers muligheter for å ha reindrift i områdene.

Må ut med flere millioner

– En viktig seier for reindriften i Fosen, som har stått i dette i mange år. Det er en veldig viktig dom for reindriftsnæringen, sier advokat Andreas Brønner i Sør-Fosen Sitje.

Også reineier og leder for Sør-Fosen sijte, Leif Arne Jåma, er glad for dommen.

– Det er stor glede blant alle oss om er berørt. Vi har fått anerkjent våre rettigheter i Norges høyeste domstol, sier Jåma.

Parter i saken er Statnett, Fosen Vind og Olje- og energidepartementet mot Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida.

Høyesterett kom frem til at Fosen vind må ut med over 5 millioner i saksomkostninger til Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida.

Statnett må betale rundt 80.000 i saksomkostninger.

Leif Arne Jåma.

STOR GLEDE: Reineier på Fosen, Leir Arne Jåma, sier de endelig har blitt hørt.

Foto: Mette Ballovara

Spår store konsekvenser for fremtidige utbygginger

Lars Haltbrekken (SV) har hatt stort engasjement i vindkraftsaken.

– Dette er en knusende seier. Samene har vunnet. Dommen viser samtidig at norske myndigheter igjen har brutt helt fundamentale rettigheter for vårt eget urfolk, sier Haltbrekken til NRK mandag morgen.

Han spår at dommen vil få betydelige konsekvenser for fremtidig utbygging i reindriftsområder, og vil løfte dette i Stortinget. I tillegg mener han at allerede planlagte prosjekter nå må gjennomgås.

– Blant annet er vi nå nødt til å få en ny gjennomgang av den planlagte gruvedriften i Repparfjorden i Finnmark, som vi vet kommer i konflikt med reindriften, sier Haltbrekken.

Gina Gylver, Lars Haltbrekken og Sara Andersen Vågenes aksjonerer mot gruveutbyggingen i Repparfjorden.

REPPARFJORDEN: Gina Gylver, Lars Haltbrekken og Sara Andersen Vågenes aksjonerte mot gruveutbyggingen i Repparfjorden i sommer.

Foto: Theis Riksvåg Pedersen / NRK

Fosen Vind overrasket

– Vi i Fosen Vind er selvsagt svært overrasket.

Det sier kommunikasjonssjef i Fosen Vind, Torbjørn Steen til NRK.

– Vi har siden 2013 forholdt til at vi fikk en endelig konsesjon fra norske myndigheter. En konsesjon som ble gitt etter en lang og grundig konsesesjonsprosess hvor alle berørte parter ble hørt og hvor nettopp forholdet til reindriften ble spesialt vektlagt i behandlingen.

Fosen Vind vil nå høre hva Olje- og energidepartementet mener om dagens dom.

– Vi må avvente departementets vurdering av dette nå før vi gir noen ytterligere kommentarer.

– Historisk seier

Naturvernforbundet jubler etter dagens dom.

– Dette har vi kjempet for siden 2008. Så dette er en stor, historisk seier som kommer til å få betydning for alle arealinngrep i samiske områder, sier leder Kjell Derås.

Han mener, i likhet med Haltbrekken, at saken blir svært viktig for fremtidig utbygging.

– Man kan ikke stjele vinterbeite fra reindriften. Det er satt en ny grensedragning som kommer til å få betydning for alle vindkraftsaker og for en del andre saker som gruvedumping og gruver. Virkelig en gledens dag, sier Derås.

Kjell Derås, statist i filmen La elva leve.

JUBLER: Kjell Derås er svært glad for dagens dom.

Foto: Irmelin Kulbrandstad / NRK