Hopp til innhold

Statsråd besøkte vindkraftverk på Fosen: – Dette er en vanskelig sak

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen skal forsøke å løse en av Norges mest betente vindkraftkonflikter.

Oljeminister og Terje Haugen

ROAN VINDPARK: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) og reineier Terje Haugen i Fovsen Njaarke Sijte/Fosen reinbeitedistrikt sammen på befaring av vindkraftanlegget i reinbeitedistriktets vinterbeiteområde.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

– Dette er en vanskelig sak. Det er jeg den første til å innrømme, sier Marte Mjøs Persen (Ap) til NRK.

Fredag fikk hun på nært hold se de omdiskuterte vindkraftanleggene på Storheia og Roan på Fosen i Trøndelag.

Statsråden møtte representanter for de to driftsgruppene i Fovsen Njaarke Sijte/Fosen reinbeitedistrikt og Sametinget.

Reisen er et ledd i regjeringens oppfølging av Fosen-dommen i Høyesterett.

I midten av oktober slo Høyesterett enstemmig fast at godkjenningen av vindkraftverkene er ugyldige. Tillatelsen Olje- og energidepartementet ga i 2013 krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Terje Haugen, som er leder for nord-gruppen i reinbeitedistriktet, hadde en klar beskjed til statsråden om hva som nå bør skje med vindkraftanlegget.

– Dommen taler vel for seg selv. Den har jo sagt at det er ulovlig, og da må den vel bort. Jeg kan ikke skjønne noe annet, sier Haugen.

Terje Haugen

VANT I HØYESTERETT: Reineier Terje Haugen og resten av Fovsen Njaarke Sijte/Fosen reinbeitedistrikt forventer at vindturbinene på Fosen fjernes. Høyesterett slo fast at de er ulovlig oppsatt.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Norge har en forpliktelse

Statsråden er opptatt av at hun nå er der for å lære mer om saken.

– Jeg er her for å se med egne øyne. Og ikke minst høre og forstå hvordan Terje og de andre driver, slik at vi kan fatte gode avgjørelser, sier Mjøs Persen.

I tillegg er det også viktig å huske på samenes spesielle vern som urfolk i denne saken, mener hun.

– Det er klart at Norge som stat har en forpliktelse overfor den samiske befolkningen knyttet til det folkerettslige. Så det er et viktig utgangspunkt når vi går videre med dette, sier statsråden.

– Må få konsekvenser

Sametingspresident Silje Karine Muotka mener dommen ikke er til å misforstå.

Silje Karine Muotka

MÅ FÅ KONSEKVENSER: Sametingspresident Silje Karine Muotka mener det bør være likhet for loven, også når Staten får en dom mot seg.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– Høyesterett har slått fast at folkeretten er brutt. Vi bor i en rettsstat, og da må det bli konsekvenser av denne dommen, sier hun.

Muotka var tydelig berørt over å se hvor stort naturinngrep vindkraftutbyggingen på Fosen er.

Sametinget forventer at vindturbinene på Storheia og Roan rives, og at reinbeitene revegeteres til den tilstand de var i før utbyggingen.

– Unikt fjellområde

Haugen hadde håpet på noen signaler fra statsråden om hva hun nå akter å gjøre.

Det fikk han ikke.

Han håper i all fall at hun nå forstår hvor viktig fjellene er for reindrifta,

– Fjellet der Roan Vindpark står, er et unikt fjellområde. Selv om det er is rundt omkring, så er det aldri is her, sier Haugen.

Det er jo en stor fordel når det tross alt er snakk om et vinterbeiteområde.

Dessuten er området også svært viktig for å kunne flytte mellom de forskjellige beiteområdene.

– Vi er hundre prosent avhengig av dette området når vi skal flytte reinen herfra, sier Haugen.

Så langt har de sluppet problemer fordi det ikke har vært rein i dette området siden anleggsarbeidene startet.

Tom Larsen

UTBYGGER: Tom Larsen er daglig leder i Fosen Vind.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Utfordrende situasjon

Daglig leder i Fosen Vind, Tom Larsen, sluttet seg til statsrådens befaring på Storheia vindpark.

Han legger ikke skjul på at dommen fra Høyesterett er utfordrende for selskapet.

– Den viser jo at rettighetene er krenket, eller vil bli krenket på sikt med det vedtaket om konsesjonen, som ble gitt i sin tid. Det er jo en utfordrende situasjon for oss, og for departementet. Vi ønsker en dialog og håper vi kan få til en løsning som også reindrifta kan leve med, sier han.

Er dere redd for at dere må rive 151 vindturbiner etter dommen i Høyesterett?

– Det er jo en komplisert sak, og det er usikkert hva utfallet blir. Vi ønsker tett dialog med reindriften, og så håper vi at vi sammen kan komme til flere tiltak som gjør at vi kan fortsette driften, sier han.

Marte Mjøs Persen

STORT INDUSTRIOMRÅDE: Marte Mjøs Persen (Ap) minner om at vindparkene på Fosen utgjør et stort industriområde, som har hatt voldsom utbygging de siste 15–20 årene. De står også for en stor del av den fornybare energien som kommer fra vindkraft i Norge.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Følger med på Norge

Nyheten om at Norge har brutt folkeretten, har også ført til presseoppslag verden over.

Statsråden har også merket seg dette.

– Norge har stor oppmerksomhet på seg, både fordi vi er opptatt av å imøtekomme rettighetene til urfolk, og den spesielle beskyttelsen i folkeretten. Men vi har også oppmerksomheten mot oss, fordi det er et kraftmarked som krever mer fornybar energi, sier hun.

Oljeministeren vet ikke hvor lang tid det tar før hun kan gi sitt råd til regjeringen i denne saken.

– Jeg har tro på dialog, sier hun.

Korte nyheter

 • USA lacrosse-speallit olympiijagilvvuide eamiálbmogiid leavgga vuolde

  Riikkaidgaskasaš olympiija lávdegoddi lea dohkkehan, ahte Lacrosse galgá leat valáštallansuorgi olympiijagilvvuin jagi 2028 rájes.

  Dan oktavuođas háliidit Amerihká eamiálbmogat ovddastit iežaset álbmoga, ja levget iežaset leavggain.

  Presideanta Biden doarju dan.

  – Sin máttut leat hutkan dáid gilvvuid. Sii leat ovdánahttán dan. Sii berrešedje beassat oassálastit olympiijagilvvuin, lohká Biden CBS ođđasiidda.

  Lacrosse lea joavkuspeallu spáppain, man eamiamerihkálaččat leat doaimmahan ovdalgo vuosttaš vilgesolbmot jovde dohko.

  Innendørs lacrosse, Six Nations
  Foto: AP
 • Biden áiggošii njulget ovddeš vearrivuođaid eamiálbmogiid vuostá

  Ikte deaivvadii USA presideanta Joe Biden eamiálbmotnjunnošiiguin Washingtonas.

  Dán čoahkkimis son vuolláičálii šiehtadusa das ahte eamiálbmogiidda galgá šaddat álkit oažžut almmolaš ruhtadeami ja stuorát iešmearrideami mo dát ruđat galget geavahuvvot.

  Historjjálaččat lea stáhta politihkka gáržžidan eamiálbmogiid vuoigatvuođaid ja dagahan bissovaš ekonomalaš vahága sidjiide.

  Šiehtadusa bokte Biden áigu geahččalit njulget ovddeš vearrivuođaid Amerihká eamiálbmogiid vuostá.

  Joe Biden
  Foto: AP
 • TIFF 2024: Tre samiske langfilmer

  34. Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) går av stabelen i Tromsø 15.-21.01.2024.

  På programmet er det tre samiske langfilmer, som er et historisk høyt tall.

  Disse tre langfilmene er Katja Gauriloff sin «Je’vida», Suvi West og Anssi Kömi sin dokumentar «Máhccan - Homecoming» og Sara Margrethe Oskal sin film «Eallogierdu - The Tundra Within Me».

  I tillegg er det tre samiske kortfilmer, samt tre filmer av og med nordlige urfolk.

  Loga sámegillii

  Risten Anine Gaup i «Ellaogierdu - The Tundra Within Me».
  Foto: Norsk Filmdistribusjon / Norsk Filmdistribusjon