Hopp til innhold

Vinteren og våren har gjort store skader - Arvid sitter igjen med regningen

2020 ser ut til å bli et kriseår for mange bønder.

Arvid Pedersen Varsi

BRUNE JORDER: Bonde Arvid Pedersen Varsi viser et av jordene som er skadet av isbrann. – Det eneste som vokser her nå er ugress, forklarer han.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

CO₂ i atmosfæren
420.4 ppm
1,5-gradersmålet
+1.05 °C
Les mer  om klima

– Det er store skader på jordene her på grunn av isbrann, sopp og flom. Dette medfører mye ekstraarbeid og store omkostninger.

Det forklarer bonde Arvid Pedersen Varsi til NRK. Bonden i Sirma i Tana anslår at de totale kostnadene vil komme opp i minimum 250.000 kroner.

Bonden har krav på erstatning dersom vedkommende opplever mer enn 30 prosent mindre avling enn normalt.

Svikten på Pedersen Varsi sin avling er på 20 til 25 prosent.

Derfor faller han utenfor denne erstatningsordningen.

– Jeg må nok pent dekke tapet selv, fastslår Pedersen Varsi.

Bonde kjører traktor

MYE ARBEID: Traktoren ruller ganske mange mil ekstra denne sommeren for å reparere avlingsskadene.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Større jorder enn lenger sør

I Nord-Norge er sommeren kort. Derfor er vekstsesongen kortere enn lenger sør.

I Sør-Norge er det vanlig å slå høyet både to og tre ganger.

I nord er det et særdeles godt år hvis høyet kan slås to ganger i løpet av sommeren.

Derfor må bøndene i nord ha større jorder enn de i sør for å produsere like mye høy.

– Det er ikke aktuelt å kjøpe høy. Det blir altfor dyrt og kvaliteten er varierende, sier Pedersen Varsi.

gårdbruker Lise Kaldahl Skreddernes

MISFORNØYD: Leder i Troms og Finnmark Bondelag, Lise Kaldahl Skreddernes, er ikke fornøyd med dagens ordning.

Foto: Bård Wormdal

Leder i Troms og Finnmark Bondelag, Lise Kaldahl Skreddernes, mener dagens ordning ikke er tilpasset lanbruket i nord.

Ordningen med erstatning for overvintringsskader ble lagt ned i 2015. Dagens ordning gjelder avlingsskader og stiller større krav til bonden.

– Det koster ganske mye å utbedre slike skader. Før kunne du få erstatning for det. Vi vil ha tilbake den gamle ordningen, sier Skreddernes.

– Mange henvendelser

Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge (NLNN) opplyser at de har fått mange henvendelser om overvintringsskader i sommer.

Terje Balandin

MANGE HENVENDELSER: Terje Balandin, daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge.

Foto: Skype

– Spesielt Finnmark er hardt rammet. Også i indre deler av Troms og indre deler av Helgeland, helt nederst i Nordland, er rammet.

Det sier Terje Balandin, daglig leder i NLNN.

Mange plasser kom snøen i fjor høst før bakkefrost.

Deretter kom det rikelig med snø i vinter. I tillegg lå den i lengre enn vanlig.

Dette har mange steder ført til overvintringsskade. Vårens storflom førte til ytterligere skader.

Etter å ha pløyd jordene, blir de sådd på nytt. Det er viktig å skaffe mat til de rundt femti kyrne i fjøset.

Pløyd og upløyd åker i Sirma

NYPLØYD JORDE: Jordet til høyre er nypløyd på grunn av flomskader. Den grønne enga til venstre klarte seg bedre.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Disse jordene kan jeg ikke slå før til høsten. Det betyr mindre høy til kuene, forklarer Pedersen Varsi.

Sirma-bonden sier han tross motgangen ser optimistisk på fremtiden.

– Jeg skal nok stå han av. Det nytter ikke å gå rundt og deppe eller synes synd på seg selv, sier Arvid Pedersen Varsi optimistisk.

Korte nyheter

 • Reisefølge på seks tatt av skred - en person omkommet

  En person er omkommet etter et snøskred i Nordreisa kommune, bekrefter Troms politidistrikt.

  Det er et turfølge på seks av utenlandsk opprinnelse som er tatt av snøskred. Ingen av dem er hjemmehørende i kommunen.

  Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 18 fredag kveld, ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

  - En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, som så meldte nødetatene, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

  Nordreisa kommune har satt kriseledelse, og kommunens kriseteam er på stedet, sier ordfører Hilde Nyvoll.

  Dette er den fjerde personen som dør i snøskred i Troms fredag, i tre ulike snøskred.

  På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

  I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

  I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.

  Politiet oppfordrer alle til å vise ekstremt stor varsomhet ved ferdsel i fjellet de nærmeste dagene og inn i påsken.

  storslett
 • – Gledelig at vi har kommet til enighet med Finland

  Norske og finske myndigheter har blitt enige om endring av reingjerdekonvensjonens bestemmelser om plassering av gjerdet mellom Angeli til Gamle Karigasniemi.

  Avtalen innebærer en løsning av en bilateral konflikt som har pågått i flere år.

  Enigheten innebærer at på størsteparten av strekningen blir gjerdet fra Angeli til Gamle Karigasniemi oppført så nær riksgrensen som terrengforholdene tillater.

  På strekningen fra Bàlggatjohka til Gamle Karigasniemi, en avstand på ca. 20 kilometer, knyttes imidlertid gjerdet til det eksisterende nasjonale reingjerdet litt inne på finsk side. På denne strekninger blir det nasjonale gjerdet et konvensjonsgjerde.

  For å unngå å oppføre gjerde over elvene Anárjohka og Karasjohka oppføres det ledegjerder på begge sidene av elvene for å hindre at reinen krysser elvene.

  – Det er gledelig at vi har kommet til enighet med Finland og at en langvarig uenighet om plassering av gjerdet nå endelig har funnet sin løsning. Løsningen vil tjene næringsutøvere og myndigheter i begge land, sier Landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding fra departementet.

  Reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland trådte i kraft 1. januar 2017.

 • NRK Juŋká bovde nuoraidšovvii

  Guhkesbearjadaga bovde NRK Juŋká nuoraidšovvii LávvuLávddis Guovdageainnus.

  Dá lea vuosttaš geardde Juŋkkás lea live-show, ja sii čilgejit ge ahte dát ii šatta áibbas dábálaš šovva.

  – Jáhkán buoremus vuohki čilget dan lea ahte dat šaddá dego okta Juŋká episoda, muhto In Real Life. IRL. In the flesh person, dadjá Ivan Buljo.

  Ánde Gaup maid deattuha ahte ii leat dušše konsearta.

  – Dát ii leat konsearta. Dat lea šovva! Muhto dat lea konsearta maid. Áigut čuojahit min lávlagiid.... Ja šovvet! dadjá Ánde.

  Juŋkkát leat válljen doallat šovva Guovdageainnus go sii leat fitnan doppe moadde háve ovdal, ja doppe lea álo hui somá fitnat sin mielas.

  – Ovdamearkka dihte leat fitnan doppe spillemin LANas. Nu ahte doppe leat oahpes olbmot! Shoutout «Kontorbargái», dadjá Jovnna Hivand.

  Ivan illuda oaidnit ahte bohtet go olbmot geat gehččet Juŋká.

  Jovnna gis lohpida buori šovva.

  – Mun balan vehá, muhto boahtá šaddat hui somá maiddái. Don boađat čaibmat, don boađat čierrut ja soaittát ribahit baikit buvssaide go lea nu somá, lohpida Jovnna.

  Šovva bistá dii 22:00-00:00 ja lea nuvttá.

  Juŋká påskesang
  Foto: NRK