Vinteren og våren har gjort store skader - Arvid sitter igjen med regningen

2020 ser ut til å bli et kriseår for mange bønder.

Arvid Pedersen Varsi

BRUNE JORDER: Bonde Arvid Pedersen Varsi viser et av jordene som er skadet av isbrann. – Det eneste som vokser her nå er ugress, forklarer han.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det er store skader på jordene her på grunn av isbrann, sopp og flom. Dette medfører mye ekstraarbeid og store omkostninger.

Det forklarer bonde Arvid Pedersen Varsi til NRK. Bonden i Sirma i Tana anslår at de totale kostnadene vil komme opp i minimum 250.000 kroner.

Bonden har krav på erstatning dersom vedkommende opplever mer enn 30 prosent mindre avling enn normalt.

Svikten på Pedersen Varsi sin avling er på 20 til 25 prosent.

Derfor faller han utenfor denne erstatningsordningen.

– Jeg må nok pent dekke tapet selv, fastslår Pedersen Varsi.

Bonde kjører traktor

MYE ARBEID: Traktoren ruller ganske mange mil ekstra denne sommeren for å reparere avlingsskadene.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Større jorder enn lenger sør

I Nord-Norge er sommeren kort. Derfor er vekstsesongen kortere enn lenger sør.

I Sør-Norge er det vanlig å slå høyet både to og tre ganger.

I nord er det et særdeles godt år hvis høyet kan slås to ganger i løpet av sommeren.

Derfor må bøndene i nord ha større jorder enn de i sør for å produsere like mye høy.

– Det er ikke aktuelt å kjøpe høy. Det blir altfor dyrt og kvaliteten er varierende, sier Pedersen Varsi.

gårdbruker Lise Kaldahl Skreddernes

MISFORNØYD: Leder i Troms og Finnmark Bondelag, Lise Kaldahl Skreddernes, er ikke fornøyd med dagens ordning.

Foto: Bård Wormdal

Leder i Troms og Finnmark Bondelag, Lise Kaldahl Skreddernes, mener dagens ordning ikke er tilpasset lanbruket i nord.

Ordningen med erstatning for overvintringsskader ble lagt ned i 2015. Dagens ordning gjelder avlingsskader og stiller større krav til bonden.

– Det koster ganske mye å utbedre slike skader. Før kunne du få erstatning for det. Vi vil ha tilbake den gamle ordningen, sier Skreddernes.

– Mange henvendelser

Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge (NLNN) opplyser at de har fått mange henvendelser om overvintringsskader i sommer.

Terje Balandin

MANGE HENVENDELSER: Terje Balandin, daglig leder i Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge.

Foto: Skype

– Spesielt Finnmark er hardt rammet. Også i indre deler av Troms og indre deler av Helgeland, helt nederst i Nordland, er rammet.

Det sier Terje Balandin, daglig leder i NLNN.

Mange plasser kom snøen i fjor høst før bakkefrost.

Deretter kom det rikelig med snø i vinter. I tillegg lå den i lengre enn vanlig.

Dette har mange steder ført til overvintringsskade. Vårens storflom førte til ytterligere skader.

Etter å ha pløyd jordene, blir de sådd på nytt. Det er viktig å skaffe mat til de rundt femti kyrne i fjøset.

Pløyd og upløyd åker i Sirma

NYPLØYD JORDE: Jordet til høyre er nypløyd på grunn av flomskader. Den grønne enga til venstre klarte seg bedre.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Disse jordene kan jeg ikke slå før til høsten. Det betyr mindre høy til kuene, forklarer Pedersen Varsi.

Sirma-bonden sier han tross motgangen ser optimistisk på fremtiden.

– Jeg skal nok stå han av. Det nytter ikke å gå rundt og deppe eller synes synd på seg selv, sier Arvid Pedersen Varsi optimistisk.