Hopp til innhold

Vil ha lokal mat og egen strømforsyning for å være bedre rustet til krise og krig

Kampflybasen på Ørlandet har to tusen personer innenfor gjerdet. De må ha mat og strøm skal kampflyene komme seg opp i lufta.

Arctic Challenge 2023, F-35, jagerfly, Ørland

TRENGER MAT OG STRØM: Soldater ved kampflybasen på Ørlandet skal kunne vite at det vil komme mat inn til flybasen, uansett om landegrenser blir stengt, og når de måtte trenge det.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Vi må tenke bærekraft for å oppnå bedre beredskap.

Det sier oberst Martin Tesli. Han er sjefen for 132 luftving, eller kampflybasen på Ørlandet.

Her er de fleste F-35-kampflyene samlet.

To tusen personer holder til innenfor gjerdene. Det tilsvarer innbyggertallet i en liten, norsk kommune, som for eksempel Vardø i Finnmark eller Holtålen i Trøndelag.

– Hvis ikke folkene mine får nok mat, eller tilgang på strøm, har vi heller ingen kampkraft, sier Tesli.

Han er opptatt av at i tilfelle krise eller krig skal flyene komme seg opp i lufta. Uansett.

Tesli mener økt bærekraft ved flybasen, vil gi mindre sårbarhet, og større beredskap.

Derfor vil han bygge kilometervis med solcellepanel og solfangere langs vollene inne på basen, og ikke minst sørge for at de vet de kan få mat fra landbruket i Midt-Norge hvis det blir krise eller krig.

oberst Martin Tesli, sjef for 132 luftving ved Ørland.

Det er 18 kilometer med voller rundt kampflybasen på Ørlandet. Her ønsker sjefen ved basen, Martin Tesli, solfangere og solcellepaneler.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Lista hans er på fem punkter. Og avdelingen skal være et pilotprosjekt innen bærekraft i Luftforsvaret.

– Vi vil bryte noen dogmer i Forsvaret om bærekraft, sier Tesli.

Les også Norge har ikke utdannet en eneste kvinnelig jagerflypilot på 30 år – før nå

Marianne Mjelde, kampflypilot, sjef operasjonsstab 132 luftving.

– Hvordan en rigger i fredstid avgjør

– Måten en rigger seg på i fredstid, vil være avgjørende for hvordan en kan rigge seg i krise, sier en av landets fremste eksperter på matsikkerhet, spesialrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi, Arne Bardalen.

– Vi ser at innkjøpsordningene til Forsvaret i dag gjør at det for eksempel kjøpes franske poteter i stedet for norske. Statlige ordninger er med på å undergrave vår egen beredskap.

Bardalen mener Norge står i en bekymringsfull situasjon, og at det haster å øke bevisstheten om matsikkerheten.

Arne Bardalen

– Det har vært en forvitring av hele systemet rundt jordbruket. Hvor meierier og foredlingsavdelinger er lagt ned. Det er en trussel mot vår kollektive sikkerhet, sier spesialrådgiver ved Norsk institutt for bioøkonomi, Arne Bardalen.

Foto: Glenn Aaseby / nrk

– Vi må ta innover oss alvoret som vi har sett tydelig de siste årene med krigen i Ukraina og pandemien. Tilgang på mat brukes som et geopolitisk maktmiddel i urolige deler av verden. Det er avgjørende at Norge tar grep, sier han.

Forsvarsdepartementet viser til at Forsvaret skal bli enda bedre på å benytte lokale produsenter.

Dette er viktig både til daglig og i en krise. Regjeringen ønsker at hele offentlig sektor skal kjøpe mer norsk mat, og Forsvaret er en viktig del av dette, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Bardalen sier Norge gjennom mange tiår har basert seg på at importen av mat fra utlandet fungerer, og at transporten alltid virker.

Vestnes

Matsikkerheten i Norge er i stor grad basert på transport. Norsk institutt for bioforskning mener dette gjør landet unødvendig sårbart.

Foto: Tore Ellingseter / NRK

Samtidig har det vært en flukt ifra yrket som gårdbruker i Norge.

– For at soldater ved alle landets avdelinger skal ha trygg tilgang til mat, er det avgjørende at det er bønder i hele landet. Dette handler om å ha nok mat til egne soldater, sivilbefolkning og også til allierte som kommer hit, sier Bardalen.

Les også Denne hunderasen tar mest sau

Polar spisshund

Matsikkerhet på dagsorden

Ved kampflybasen bygges det nå nytt kjøkken.

Det er hastegodkjent av Forsvarsdepartementet.

Det gir flybasen mulighet til å ta inn råvarer som trenger bearbeiding. Som for eksempel større deler av slakt, eller grønnsaker rett fra bonde.

– Dette kjøkkenet vil gi oss nye muligheter. Vi ønsker at vi skal kunne bidra til at det opprettes et matlager i regionen, hvor vi står for mye av rotasjonen, sier Tesli.

Flybasen har skrevet en intensjonsavtale med blant annet Statsforvalteren i Trøndelag, fylkeskommunen, Bondelaget og Ørland kommune.

De ønsker å jobbe fram hvordan Midt-Norge, med sine bønder og foredlingsbedrifter kan gi flybasen mer kortreist mat og større sikkerhet.

 oberst Martin Tesli, sjef for 132 luftving ved Ørland

Oberst Martin Tesli foran det nye kjøkkenet som bygges opp ved kampflybasen. Det gir flybasen anledning til å ta inn råvarer som trenger bearbeiding. Som for eksempel større deler av slakt, eller grønnsaker rett fra bonde.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Forsvaret må vite hvor det fins melk og kjøtt og andre råvarer. Beredskap forutsetter at det fins en produksjon til enhver tid, sier leder i Ørland bondelag og gårdbruker, Håvard Green.

Han er glad Forsvaret setter matsikkerhet på dagsorden.

Håvard Green på Nes, Ørland

– Vi rår ikke over store deler av verdikjeden. Den er bestemt av andre. Det er beslutningstakerne som må gjøre det mulig for oss å levere det de ønsker, dit de ønsker, sier gårdbruker på Ørlandet, Håvard Green.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

De fleste bønder er bundet opp av leveringsavtaler.

Green utelukker ikke at kjøtt og melk fra dem kan gå rett til flybasen, men håper beslutningstakere legger en plan for hvordan dette kan gjøres.

Forsvarsministeren viser til at Forsvaret har beredskapsavtaler knyttet til leveranser av næringsmidler i krise og krig.

Disse avtalene skal dekke opp både for økte behov ved for eksempel mobilisering og til allierte styrker, og for å håndtere eventuell forsyningsknapphet som ikke ivaretas av dagens driftsavtaler, sier Gram.

Forsvaret lærer av flybasen

Flybasen på Ørlandet hadde i fjor et strømforbruk på 32 GWh. Den har et reservesystem for strøm, men basesjef Tesli har som mål at de skal være helt selvforsynt.

– På en base er det for eksempel mange som dusjer. Vi er en storforbruker på det lokale nettet.

oberst Martin Tesli, sjef for 132 luftving ved Ørland.

Martin Tesli er sjef ved 132 luftving, som er Luftforsvarets avdeling for kampfly på Ørlandet. Her er de fleste av landets nye F-35 jagerfly samlet.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Det er 40 000 kvadratmeter med tak og vegger ved basen, og seks kilometer med sørvendte voller.

Bærekraftsprosjektet er jobbet med i to år, og beregninger fra Sintef viser at basen kan redusere CO2-utslipp med 225 tonn i året.

– Selvberging på mat og strøm fører absolutt til økt beredskap. Men det trengs vilje og politisk støtte, for å få det til, sier Tesli.

Målet er at erfaringene fra Ørlandet kan overføres til andre avdelinger i Forsvaret.

Les også Ingen kampkraft uten tank

Tankfly, Maine Air National Guard, luftforsvaret, F-35