Hopp til innhold

34 ordførere med desperat rop om hjelp til regjeringen

200.000 reinsdyr kan dø på grunn av sult. – Hjerteskjærende å høre historiene, skriver ordførerne.

Tamrein i silhuett

SULTER: Landbruks- og matministeren har anslått at 200.000 reinsdyr kan dø på grunn av beitekrisen i Troms og Finnmark og deler av Nordland.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Beitekrisen for reinen herjer i Troms og Finnmark og deler av Nordland. Mye snø gjør det vanskelig for reinen å nå ned til reinlavet.

Nå har 34 av 39 ordførere fra kommuner i Troms og Finnmark gått sammen om et brev som er sendt til landbruks- og matministeren. Her ber de desperat om hjelp for å løse beitekrisen.

Ordførerne viser til at det er et hardt press på beiteområdene, distrikter som ikke har ressurser til tilleggsforing og at de forventer drastisk nedgang i kalveprosent.

Dette er kun deler av konsekvensene av årets beitekrise, mener ordførerne.

– Krisen vil ha påvirkninger i flere år fremover. Jeg tror hverken personer rundt oss eller meg selv forstår omfanget av krisen, sier Hans Isak Olsen som er ordfører i Kautokeino.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har allerede konkludert med at dette kan bli en kommende sultekatastrofe .

Hans Isak Olsen er ordfører i Kautokeino kommune. Han representerer Fastboende Liste.

STØRRE PÅVIRKNING: Hans Isak Olsen, ordfører i Kautokeino, tror det blir større påvirkning når nesten samtlige av 39 ordførere i Troms og Finnmark har gått sammen om brevet

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

– Vil berøre alle

Kautokeino-ordføreren er én av de 34 ordførerne som har signert brevet.

Kautokeino er den største reindriftskommunen i Norge hvor det er rundt 80.000 reinsdyr. I kommunen bor det rundt 3.000 personer og over halvparten av disse jobber direkte med reindriften, anslår ordføreren.

Risikoen for en økonomisk krise i mange reindriftsfamilier, og behov for bistand av økonomisk sosialhjelp, øker for hver dag som går, mener ordførerne.

– Dette vil berøre nesten alle i vår kommune, sier Olsen.

Rein på Stoalpoaláš ved šuoššjávri. Eier: Piera Ailo Sara

MÅ FÔRE REINEN: Reineiere har enorme ekstrakostnader på grunn av de uvanlige snøforholdene.

Foto: Piera Balto / NRK

Har ikke sett familien på to måneder

Reindriftsutøveren Piera Ailo Sara er en av mange som virkelig har fått kjenne beitekrisen på kroppen.

I et intervju med NRK har han sagt at han ikke har sett familien sin på to måneder. Hver eneste time av døgnet går til å fôre reinen.

– Helt siden midten av januar har vi vært tvunget til fôre reinen og det er dyrt. Vi er blitt lovet støtte til merkostnadene. Disse pengene har vi ennå ikke sett, forklarer reineier Piera Ailo Sara i Kautokeino.

Piera Ailo Sara

VENTER PÅ HJELP: Reindriftsutøver Piera Ailo Saras fôringskostnader har hittil kommet opp i 70-80.000 kroner.

Foto: NRK

Forventer at krisen blir tatt på alvor

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har ikke mulighet til å kommentere brevet mandag. Hun har gjennom dagen vært i møte med sentralstyret i KrF, opplyser seniorrådgiver Heidi Eriksen Riise til NRK.

Under forhandlingene mellom staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) ble de enige om å overføre 10 millioner kroner til et fond for kriseberedskap. Fondet hadde fra før 2,7 millioner kroner.

Nå ber ordførerne om ytterligere midler for å takle krisen som har oppstått. I brevet forventer de blant annet at ...

 • ... det blir satt inn ytterligere midler til foring, gjeting og transport.
 • ... reindriftsnæringen får avgiftslettelser for drivstoff.
 • ... det kommer løsninger for å utsette merverdiavgift innbetalingen.
 • ... det kommer på plass ordninger for transport av reinfôr og tilgang til for og dispensasjon for å hente kraftfôr fra Finland.

De ber om at det utarbeides en langsiktig tiltaksplan for krisehåndtering. Ordførerne forventer å ha konkrete tiltak for akuttsituasjonen nå og langsiktige tiltak for kommende slaktesesonger.

– Jeg forventer at landbruks- og matministeren tar denne krisen på alvor, sier ordfører Olsen.

 • Les hele brevet til de 34 ordførerne nedenfor:

Korte nyheter

 • Sámi filmmat leat ožžon fuomášumi

  Nuortalaš filbmadahkki Katja Gauriloff ođđa filbmaprošeakta «Je'vida» lea vuoitán buoremus fikšuvdnafilbmaprošeavtta bálkkašumi Finnish Film Affair -dáhpáhusas Rakkautta- ja anarkiaa -festivála oktavuođas. Bálkkašumi sturrodat lea 3000 euro.

  Sunna Nousuniemi dokumeantafilbma «Boso mu ruovttoluotta» gis oaččui Moving People and Images -bálkkašumi Rakkautta- ja anarkiaa -festiválas. Bálkkašumi sturrodat lea 1000 euro.

  Boso mu ruovttoluotta, Sunna Nousuniemi
  Foto: Sunna Nousuniemi
 • Guovttis váldon gitta ja áššáiduhtton Oslo-báhčimiid oktavuođas

  Guokte albmá 30 ja 40 jagiin leaba ikte váldon gitta ja áššáiduhtton go navdet sudno oassálastán Oslo-báhčimiin geassemánu 25. beaivve, gos guokte olbmo goddo ja 21:s roasmmohuvve.

  Formálalaččat leaba soai áššáiduhtton searvamis terrordaguide.

  Nu čállá Oslo politiijaguovlu preassadieđáhusas.

  Albmás 40 jagiin lea somálalaš riikkavulošvuohta, ja albmás 30 jagiin lea ges norgga riikkavulošvuohta.

 • 13:s goddon ja 20:s roasmmohuvvon

  13:s galget leat goddon ja 20:s roasmmohuvvan maŋŋá báhčimiid muhtin skuvllas Izjevskas Ruoššas. Nu dieđiha Reuters ja eará ođasdoaimmahagat.

  Mánát, oahpaheaddjit ja dorvovávttat galget leat goddon, ja 20:s galget leat roasmmohuvvon. Almmái, gean navdet báhččán dáid olbmuid, galgá leat váldán iežas heakka.

  Izjevsk lea Udmuria oasserepublihka oaivegávpot Uralváriin, Moskva nuorttabealde. 650.000 olbmo ásset Izjevskas.

  Skoleskyting Russland
  Foto: TELEGRAM/READOVKA