Hopp til innhold

Staten seiret over Jovsset Ánte i Høyesterett

For første gang i rettergangen seiret staten over reindriftsutøveren Jovsset Ánte Sara (25). Nå venter enten en reduksjon i reintallet hans, eller internasjonale domstoler.

Jovsset Ante Sara i Høyesterett

HOVEDANSIKTET: En alvorstynget Jovsset Ánte Sara (bildet) inne i lokalene til Norges Høyesterett. Innenfor disse fire veggene ble saken om reintallsreduksjonen diskutert. I bakgrunnen ser vi regjeringsadvokat Stein-Erik Jahr Dahl (t.v.) og advokat Trond Pedersen Biti (t.h.).

Foto: Mathis Eira / NRK

I dag rundt klokken 11.30 kom beskjeden om at den unge reindriftsutøveren har tapt i Høyesterett. Fire mot en dommere gjorde at Sara nå gikk på sitt første nederlag i rettsgangen.

Dersom de ikke velger å ta opp saken i internasjonale domstoler må den unge reindriftsutøveren redusere sitt antall fra rundt 150 reinsdyr til 75.

Advokat Trond Pedersen Biti har nettopp vært i kontakt med sin klient. Til NRK uttaler Biti at han nå kommer til å ta saken videre.

– Jovsset Ánte var selvsagt skuffet. Vi kommer til å ta saken videre til menneskerettighetsdomstolen og han kommer ikke til å redusere reinflokken, sier Biti.

Krenker ikke reineierens rettigheter

Saken har gått gjennom hele Norges rettssystem, og dette er første gang reintallsreduksjon har vært oppe i Høyesterett.

Domstolen fant det under dissens fire mot en at vedtaket om å redusere reinflokken til 75 reinsdyr var gyldig. De mente at dette ikke krenket Saras rettigheter.

Slik står det i begrunnelsen til Høyesterett:

Skuffet Trond P Biti etter Høyesterett

SKUFFET: Trond P. Biti (bildet) er skuffet over utfallet.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

«Flertallet fant at siidaandelens rettigheter etter SP artikkel 27 ikke var krenket. I vurderingen la flertallet blant annet vekt på at reguleringen er gjort i reindriftsutøvernes interesse, og at den har en rimelig og objektiv begrunnelse.»

Advokat Biti er totalt uenig i begrunnelsen til Høyesterett.

– Jeg trodde virkelig at vi hadde kommet lenger. Høyesterett ser ikke ut til å vise at samer kan bestemme over sine egne skjebner.

Regjeringsadvokaten Stein-Erik Jahr Dahl som tilbakeviser påstanden fra Biti.

– Staten er uenig i at reindrifta ikke vet best, og viser til at næringa har fått stor grad av selvstyre i dagens reindriftslov.

Dette er saken

Landbruks- og matdepartementet krevde i mars 2014 at reineieren måtte redusere sitt reintall ned til 75 dyr. Denne avgjørelsen valgte Sara å ta opp til Indre Finnmark tingrett med argumentet at staten hadde opptrådt ulogisk overfor han.

I mars 2016 tok Jovsset Ánte første stikk mot staten i tingretten. Etter han vant over staten «stakk» han rett til fjells for å drive med det han elsker aller mest, nemlig reindrift.

Staten med regjeringsadvokat Stein-Erik Jahr Dahl i spissen anket denne avgjørelsen opp til Hålogaland lagmannsrett. Også denne runden vant Sara og søsteren Máret Ánne Sara var oppløst i tårer etter seieren.

Tårer til tross, staten valgte også denne gangen å anke saken opp til Høyesterett og samtidig gjøre rettstvisten historisk. Det er altså denne avgjørelsen som kom i dag og gikk i disfavør for Sara.

Korte nyheter

 • – Mearkkaša munnje hui olu

  Oslo sámesearvi leamaš maid mielde ráđđemin Oslo sámi báikenama birra. Piera Heaika Muotka mielas lea buorre ahte fargga šaddá sámi báikenamma Osloi.

  – Dat čájeha ahte Oslo suohkanis lea hui govda ovttaoaivilvuohta sámi áššiid ektui, ja dat han lea hui positiivvalaš.

  Son muitala ahte go Norgga oaivegávpogis lea sámi namma de das lea stuorra signálaeffeakta.

  – Nu ahte dat mearkkaša munnje hui olu ja mun dovddan iežan kánske veahá eanet bures boahtin deike.

  Piera Heaika Muotka
  Foto: Terje Haugnes / NRK
 • – Dette betyr mye for meg

  Oslo sameforening har vært med å rådgive om det samiske navnet i Oslo. Piera Heaika Muotka synes det er positivt at Oslo snart får et samisk stedsnavn,

  – Dette viser at det er en bred enighet om samiske saker i Oslo kommune, noe som er svært positivt.

  Han forteller at et samisk navn på den norske hovedstaden har en stor signaleffekt.

  – Så det betyr veldig mye for meg og jeg føler meg kanskje enda litt mer velkommen hit.

  Piera Heaika Muotka
  Foto: Terje Haugnes / NRK
 • Oslo – Oslove: – Stort fremskritt for synliggjøring av samisk kultur

  Nestleder i kultur- og utdanningsutvalget i Oslo bystyre, Øyvind Håbrekke er også tydelig på at Kristelig Folkeparti helhjertet støtter at Oslo får samisk navn.

  Han var da også med på møtet onsdag, der et enstemmig utvalg stemte for at det offisielle samiske navnet på Oslo by blir Oslove.

  – Jeg tenker det er et stort fremskritt for synliggjøring av samisk kultur i Norge at hovedstaden nå får samiske navn, sier Håbrekke på e-post til NRK.

  Også Venstres Ismail Ali Hussain gleder seg over dette vedtaket.

  – Vi i Venstre er veldig glad for at Oslo får et eget samisk stedsnavn, og stemte for den innstillingen som lå til behandling i utvalget, uttaler han i en skriftlig kommentar til NRK.

  og legger til:

  – Som en bystyrerepresentant med minoritetsbakgrunn er jeg ekstra glad for et slikt vedtak. Hurra for det flerkulturelle Oslove.

  Kultur- og utdanningsutvalg i Oslo bystyre
  Foto: Terje Haugnes / NRK