Hopp til innhold

Staten seiret over Jovsset Ánte i Høyesterett

For første gang i rettergangen seiret staten over reindriftsutøveren Jovsset Ánte Sara (25). Nå venter enten en reduksjon i reintallet hans, eller internasjonale domstoler.

Jovsset Ante Sara i Høyesterett

HOVEDANSIKTET: En alvorstynget Jovsset Ánte Sara (bildet) inne i lokalene til Norges Høyesterett. Innenfor disse fire veggene ble saken om reintallsreduksjonen diskutert. I bakgrunnen ser vi regjeringsadvokat Stein-Erik Jahr Dahl (t.v.) og advokat Trond Pedersen Biti (t.h.).

Foto: Mathis Eira / NRK

I dag rundt klokken 11.30 kom beskjeden om at den unge reindriftsutøveren har tapt i Høyesterett. Fire mot en dommere gjorde at Sara nå gikk på sitt første nederlag i rettsgangen.

Dersom de ikke velger å ta opp saken i internasjonale domstoler må den unge reindriftsutøveren redusere sitt antall fra rundt 150 reinsdyr til 75.

Advokat Trond Pedersen Biti har nettopp vært i kontakt med sin klient. Til NRK uttaler Biti at han nå kommer til å ta saken videre.

– Jovsset Ánte var selvsagt skuffet. Vi kommer til å ta saken videre til menneskerettighetsdomstolen og han kommer ikke til å redusere reinflokken, sier Biti.

Krenker ikke reineierens rettigheter

Saken har gått gjennom hele Norges rettssystem, og dette er første gang reintallsreduksjon har vært oppe i Høyesterett.

Domstolen fant det under dissens fire mot en at vedtaket om å redusere reinflokken til 75 reinsdyr var gyldig. De mente at dette ikke krenket Saras rettigheter.

Slik står det i begrunnelsen til Høyesterett:

Skuffet Trond P Biti etter Høyesterett

SKUFFET: Trond P. Biti (bildet) er skuffet over utfallet.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

«Flertallet fant at siidaandelens rettigheter etter SP artikkel 27 ikke var krenket. I vurderingen la flertallet blant annet vekt på at reguleringen er gjort i reindriftsutøvernes interesse, og at den har en rimelig og objektiv begrunnelse.»

Advokat Biti er totalt uenig i begrunnelsen til Høyesterett.

– Jeg trodde virkelig at vi hadde kommet lenger. Høyesterett ser ikke ut til å vise at samer kan bestemme over sine egne skjebner.

Regjeringsadvokaten Stein-Erik Jahr Dahl som tilbakeviser påstanden fra Biti.

– Staten er uenig i at reindrifta ikke vet best, og viser til at næringa har fått stor grad av selvstyre i dagens reindriftslov.

Dette er saken

Landbruks- og matdepartementet krevde i mars 2014 at reineieren måtte redusere sitt reintall ned til 75 dyr. Denne avgjørelsen valgte Sara å ta opp til Indre Finnmark tingrett med argumentet at staten hadde opptrådt ulogisk overfor han.

I mars 2016 tok Jovsset Ánte første stikk mot staten i tingretten. Etter han vant over staten «stakk» han rett til fjells for å drive med det han elsker aller mest, nemlig reindrift.

Staten med regjeringsadvokat Stein-Erik Jahr Dahl i spissen anket denne avgjørelsen opp til Hålogaland lagmannsrett. Også denne runden vant Sara og søsteren Máret Ánne Sara var oppløst i tårer etter seieren.

Tårer til tross, staten valgte også denne gangen å anke saken opp til Høyesterett og samtidig gjøre rettstvisten historisk. Det er altså denne avgjørelsen som kom i dag og gikk i disfavør for Sara.

Korte nyheter

 • Estlánnda javllá ruossja helikåptar ilmev illastij

  Estlánnda javllá ruossja militærhelikåptar dijstagá ilmev rijkan illastij. Ruossja ambassadørra l gåhtjudallam ássjev tjielggitjit.

  – Estlánnda mielas la alvos ja vájves dahpadus, mij ij la åvvånis dåhkkidahtte, javllá esti ålggorijkadepartemænnta.

  Asperitas: Eit av fleire nye skynamn som WMO no gjer offisielle
  Foto: Ave Maria Mõistlik
 • Lådnakássa fásstaræntov laset

  Ragátmáno vuostasj biejve rájes fásstarænnto oahppolånan laseduvvá, tjállá Lådnakássa præssadiedádusán. – Sivva manen fásstarænnto laseduvvá, la aj tjanádum dilláj ahte márnánrænnto la laseduvvam, javllá kommunikasjåvnnådirekterra Lådnakássan Anette Bjerke.

  Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør Lånekassen
  Foto: Hege Aas/Lånekassen
 • Guokta suohkana Nordlándan ælla desti ROBEK-lisstan

  Sálatvuome ja Nesna suohkana Nordlándan ælla desti ROBEK-lisstan. Dav diedet Suohkan- ja guovllodepartemænnta. Stáhtaháldadiddje Tom Cato Karlsena mielas la buorre dille Noedlándan dan gáktuj. – Valla, miján la vil hájn vihtta ROBEK-suohkan Nordlándan, ja dan diehti mij ep la maŋga rájen, javllá Karlsen. Træna, Fuossko, Lådik, Moskenes ja Hábmer li hájn ROBEK-lisstan tjáledum Nordlándas.