Hopp til innhold

Henger 400 hodeskaller utenfor Stortinget

I dag startet rettssaken mot Jovsset Ánte Sara. Staten krever å få tvangsslaktet reinflokken til Sara. I den anledning har storesøster Máret Ánne Sara utstilt 400 reinsdyrshoder for å vise sin støtte til lillebror.

Máret Ánne Sara

Her setter Máret Ánne Sara opp sitt eget kunstverk utenfor Stortinget.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– Dette er for å vise min støtte til lillebror, som kjemper en sterk kamp mot den norske stat, sier Máret Ánne Sara.

Utstillingen til Maret Anne utfor stortinget.

Dette kunstverket av 400 reinsdyrskaller skal henge utfor Stortinget i to dager.

Foto: IRJAN BALTO / NRK SÁPMI

– Jeg har ikke trengt å hente inspirasjon, kunsten ble født under tvang.

Máret Ánne Sara har tidligere synliggjort lillebrorens sak mot staten, da saken var oppe i Indre-Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Nå har hun hengt 400 reinsdyrskaller utenfor Stortinget, og vil i to dager sette fokus på det hun mener er tvangsslakting fra statens side.

Den norske staten har pålagt lillebror Jovsset Ánte Sara til å redusere reintallet til 75 dyr, noe Sara mener er det samme som konkurs. Staten har anket saken til høyesteretten, og er oppe hos høyesteretten denne uken.

En urettferdig kamp

Sara har selv sagt at hvis han taper mot staten, så vil han ikke gi seg. Han er klar til å gå videre til internasjonale domstoler. Storesøster Máret Ánne er redd for hvordan det vil gå.

– Selvfølgelig er jeg redd. Både redd, trist og forbanna på en og samme tid.

– Det er ikke for ingenting at jeg har hengt ut over 400 reinsdyrs hoder foran Stortinget, sier Sara.

Hvordan synes du det er når staten gjør sånn her?

– Jeg synes det er helt feil og urettferdig og jeg klarer ikke forklare det med ord engang.

Maret Anne foran utstillingen sin.

Máret Ánne Sara foran utstillingen hennes.

Foto: IRJAN BALTO / NRK SÁPMI

«Same-eliten» viser støtte

Den samiske artisten og aktivisten Sofia Jannok har også kommet til Oslo for å vise sin støtte til den unge reindriftsutøveren.

Sofia Jannok holdt minikonsert til støtte for Jovsset Ánte.

Her holder Sofia Jannok minikonsert foran folk som hadde kommet til Stortinget for å vise sin støtte.

Foto: IRJAN BALTO / NRK SÁPMI

– Jeg synes han er så uredd og modig, som alene tør å ta opp denne kampen mot staten.

– Han gjør det ikke bare for seg selv, men for hele Sápmi, og det påvirker meg også, sier Jannok.

Jannok har den siste tiden engasjert seg i saker om urfolks rettigheter, blant annet reiste hun til Nord-Dakota for å støtte Standing Rock Sioux-folket i kampen mot oljerørledning

– Hvis den norske eller den svenske staten hadde fått viljen sin, så hadde vi samer for lengst forsvunnet, så lenge reinsdyrene lever. så lever vi også.

Den norske sametingspresidenten Aili Keskitalo viser også offentlig støtte til Sara, og vil på onsdag holde en appell utenfor Stortinget.

Aili Keskitalo president

Aili Keskitalo viser sin støtte til den unge reindriftsutøveren Jovsset Ánte Sara.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Jeg vil vise støtte i saken fordi det handler om en ung gutt som ønsker å leve av reindrift, slik forfedrene hans har gjort før ham, sier Keskitalo.

Korte nyheter

 • Suoma davimus Pride-doalut

  Anára Pride lágiduvvo lávvordaga Anára márkanis. Doalut leat Sajosa šiljus ráidovázzima maŋŋá. Das leat earret eará piknik, musihkkaovdanbuktimat ja iešguđetlágán bargobájit. – Lean oaidnán, ahte olbmot leat vuordán dákkár dáhpáhusa ja leat ilolaččat, čilge Nuoraidráđi lahttu Hilda Musta Yle Sápmái. Dán vahkus lea ávvuduvvon virggálaš Pride-vahkku Suomas.

  Sápmi Pride 2017 Anáris, i Enare
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Samiske rettigheter vektlagt i forslag til ny minerallov

  Minerallovutvalgets leder Ernst Nordtveit overleverte i dag utvalgets forslag til ny minerallov i form av NOU 2022:8 «Ny minerallov». Nordtveit forteller at et av de sentrale problemstillingene utvalget har diskutert er de samiske interessene.

  – Utvalget har lagt vekt på at loven må oppfylle de folkerettslige pliktene Norge har og en må ta hensyn til de rettighetene samene har etter nasjonalrett, alminnelig tingsrett til reinbeite og til å utnytte andre ressurser.

  I forslaget til ny minerallov foreslår de blan annet å oppheve skillet mellom Finnmark og resten av landet.

  – Vi foreslår å oppheve skillet mellom Finnmark og resten av landet, og vi snakker om tradisjonelle samiske områder samlet over hele landet. Og vi innfører regler om at det må foreligge avtale eller riktig operasjon om samiske rettigheter for at området skal kunne tas i bruk.

  I forslaget er også urfolksvederlag diskutert hvor de har kommet frem til regler også til utnytting av grunneiers mineraler i samiske områder.

  Næringsminister Jan Christian Vestre var glad for å kunne motta utvalgets forslag i form av NOU. Denne skal nå ut på høring, og Vestre oppfordrer folk til å komme med høringssvar.

  – Kjære venner, det blir ikke et grønt skifte hvis vi ikke vi klarer å få til en bærekraftig mineralutvinning, sa Jan Christian Vestre da han fikk overlevert forslaget.

  Gruvedrift i Kvalsund
  Foto: Eilif Aslaksen / NRK
 • Geige minerálaláhka árvalusa

  Minerálalágalávdegoddi geige otne ođđa minerálalága árvalusa ealáhusministarii.

  Geahča dáhpáhusa dáppe:

  https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/minerallovutvalget/id2921666/