Hopp til innhold

Henger 400 hodeskaller utenfor Stortinget

I dag startet rettssaken mot Jovsset Ánte Sara. Staten krever å få tvangsslaktet reinflokken til Sara. I den anledning har storesøster Máret Ánne Sara utstilt 400 reinsdyrshoder for å vise sin støtte til lillebror.

Máret Ánne Sara

Her setter Máret Ánne Sara opp sitt eget kunstverk utenfor Stortinget.

Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

– Dette er for å vise min støtte til lillebror, som kjemper en sterk kamp mot den norske stat, sier Máret Ánne Sara.

Utstillingen til Maret Anne utfor stortinget.

Dette kunstverket av 400 reinsdyrskaller skal henge utfor Stortinget i to dager.

Foto: IRJAN BALTO / NRK SÁPMI

– Jeg har ikke trengt å hente inspirasjon, kunsten ble født under tvang.

Máret Ánne Sara har tidligere synliggjort lillebrorens sak mot staten, da saken var oppe i Indre-Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Nå har hun hengt 400 reinsdyrskaller utenfor Stortinget, og vil i to dager sette fokus på det hun mener er tvangsslakting fra statens side.

Den norske staten har pålagt lillebror Jovsset Ánte Sara til å redusere reintallet til 75 dyr, noe Sara mener er det samme som konkurs. Staten har anket saken til høyesteretten, og er oppe hos høyesteretten denne uken.

En urettferdig kamp

Sara har selv sagt at hvis han taper mot staten, så vil han ikke gi seg. Han er klar til å gå videre til internasjonale domstoler. Storesøster Máret Ánne er redd for hvordan det vil gå.

– Selvfølgelig er jeg redd. Både redd, trist og forbanna på en og samme tid.

– Det er ikke for ingenting at jeg har hengt ut over 400 reinsdyrs hoder foran Stortinget, sier Sara.

Hvordan synes du det er når staten gjør sånn her?

– Jeg synes det er helt feil og urettferdig og jeg klarer ikke forklare det med ord engang.

Maret Anne foran utstillingen sin.

Máret Ánne Sara foran utstillingen hennes.

Foto: IRJAN BALTO / NRK SÁPMI

«Same-eliten» viser støtte

Den samiske artisten og aktivisten Sofia Jannok har også kommet til Oslo for å vise sin støtte til den unge reindriftsutøveren.

Sofia Jannok holdt minikonsert til støtte for Jovsset Ánte.

Her holder Sofia Jannok minikonsert foran folk som hadde kommet til Stortinget for å vise sin støtte.

Foto: IRJAN BALTO / NRK SÁPMI

– Jeg synes han er så uredd og modig, som alene tør å ta opp denne kampen mot staten.

– Han gjør det ikke bare for seg selv, men for hele Sápmi, og det påvirker meg også, sier Jannok.

Jannok har den siste tiden engasjert seg i saker om urfolks rettigheter, blant annet reiste hun til Nord-Dakota for å støtte Standing Rock Sioux-folket i kampen mot oljerørledning

– Hvis den norske eller den svenske staten hadde fått viljen sin, så hadde vi samer for lengst forsvunnet, så lenge reinsdyrene lever. så lever vi også.

Den norske sametingspresidenten Aili Keskitalo viser også offentlig støtte til Sara, og vil på onsdag holde en appell utenfor Stortinget.

Aili Keskitalo president

Aili Keskitalo viser sin støtte til den unge reindriftsutøveren Jovsset Ánte Sara.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Jeg vil vise støtte i saken fordi det handler om en ung gutt som ønsker å leve av reindrift, slik forfedrene hans har gjort før ham, sier Keskitalo.

Korte nyheter

 • Sámegieloahppit gávnnadit stuorra deaivvadeapmái

  Eambbo go 100 sámegieloahppi Romssa fylkka joatkkaskuvllain čoagganit boahtte vahkus giellaovttastallamii Árdnái Davvi-Romssas. Maiddái oahppit geat gáiddusoahpahusa bokte ohppet sámegiela joakkaskuvllas, bohtet gielladeaivvadeapmái.

  Romssa fylkkasuohkan lágida deaivvadeami mii sin dieđu mielde šaddá stuorámus gielladeaivvadeapmin sámegieloahppiide, dieđiha sámegieloahpahusa fylkkakoordináhtor Anne Inger Eira Lilleng.

  Ollu oahppit hálidit oahppat sámegiela Davvi-Romssas, ja oahpaheaddjidilli ge lea buorre.

  – Oahpaheaddjikriisa mii maŋimuš áiggiid lea beaggán medias ii čuoza midjiide nu garrasit, čállá son.

  Anne Inger Eira Lilleng
  Foto: Arne Hauge / Ruijan Kaiku
 • Gonagasa ánsu Rauni Magga Lukkarii

  Ihttin juhkko Gonagasa ánsumedálja sápmelaš girječállái, Rauni Magga Lukkari.

  Son oažžu medálja go máŋga jagi lea áŋgiruššan ovddidit sámi girjjálašvuođa sihke girječállin ja girjegoastideaddjin.

  Medálja geigejuvvo Romssas ávvučájálmasa «80 nuorra poehtalaš jagi», mii čájehuvvo «Mun dajan sámi girječálliidsearvvi» girjjálašvuođariemuid oktavuođas.

  Rauni Magga Lukkari deavdá dán mánus 80 jagi.

  Rauni Magga Lukkari har skrevet "En lykkens mann".
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Riegádahttin-ossodagat sáhttet jávkat

  Ollu riegádahttinfálaldagat sáhttet jávkat Davvi-Norggas. Nu boahtá ovdan čiegus dokumeanttas mas Davvi Dearvvašvuohta lea geahčadeamen buohcciviesuid doaimmaid ja organiserema.

  Girkonjárggas, Álttás, Ráissas, Sáččás-Senjas, Áhkánjárggas- Narviikkas, Lufuohtas ja Brønnøysunddas sáhttet de massit riegádahttin- ossodaga.

  Vuosttas geardde riegádahtti, Ingeborg Holm Ráissas Davv-Tromssas, lohká leat hui dutkkástuhtti gullat ahte boahtte áiggis ii soaitte šat beassat riegádahttit ruovttobáikkis, muhto vuodjit badjel golbma tiimma Tromsii.

  – Addá hui oadjebas dovddu go lea riegádahttinossodat dáppe.