Hopp til innhold

– Jeg har forhåpninger om at det også denne gang blir seier

Jovsset Ánte Sara (25) er klar til å gå til internasjonale domstoler hvis Høyesterett gir staten lov til å slakte reinen hans.

Jovsset Ánte Sara (t.v.) og advokat Trond Biti

HØYESTERETT: Jovsset Ánte Sara (t.v.) og advokat Trond Biti i Høyesterett tirsdag morgen.

Foto: Frode Grønmo / NRK

– Denne gang skal jeg bare lytte på advokatene, sier Jovsset Ánte Sara til NRK.

– Men selvsagt er det en stor påkjenning for meg å være her, legger han til.

Tirsdag morgen startet Høyesterett behandlingen av ankesaken . Staten tapte både i Indre Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett, og har derfor anket til den aller øverste rettsinstansen. Sara nekter å etterkomme Landbruksdepartementets krav om å slakte reinflokken sin til 75 dyr.

To rettsinstanser har erklært vedtaket fra departementet som ugyldig.

– Jeg har forhåpninger om at det også denne gang blir seier, sier han.

Drar hjem til begravelse og flytting

Sist vinter kunne hele Norge følge «Reinflytting minutt for minutt», og det var da han fikk beskjeden om at staten hadde anket saken til Høyesterett.

25-åringen sier at mye tid har gått med til disse prosessene. Fokuset burde vært på det som er viktigst.

– Gjetingen av flokken, beiteforholdene, været og flytting til vinterområdene er adskillig viktigere enn å tenke på rettsprosessen. Straks vi er ferdige her vender jeg hjem hvor vi både har en begravelse og flytting i vente, sier Sara.

Jovsset Ántes bestemor døde nylig.

Statens prosessfullmektig i Høyesterett, regjeringsadvokat Stein-Erik Jahr Dahl er klar på at det ikke foreligger noen feil i departementets vedtak fra 2014 hvor Sara ble pålagt til å redusere reintallet fra 116 til 75 dyr. I dag har reineieren omlag 350 dyr.

Forberedt på ny rettsrunde utenfor Norge

Regjeringsadvokaten viser til at reinbeitedistriktet hvor Sara er tilhørende, selv kunne ha utarbeidet en reduksjonsplan hvis de var enige om å skjerme enkelte reineiere (siidaandeler).

– Når siidaandelene ikke utnytter det indre selvstyret, er det nødvendig med en regel som gir forvaltningen en effektiv mulighet til å bringe reintallet ned på et bærekraftig nivå, framholder Jahr Dahl overfor Høyesterett.

25-åringen fra Kautokeino er imidlertid forberedt på nye kamper mot den norske stat hvis det skulle bli tap i den siste runden.

– Jeg har ikke tenkt å gi meg hvis vi ikke får medhold her. Vi er klar til å gå videre til internasjonale domstoler. Men jeg er optimistisk og har forventninger om at vi skal klare dette. Det kan ikke være slik at myndighetene langt der sør skal bestemme nærmest tilfeldig over min framtid, sier han.

Korte nyheter

 • Eai dieđe manin luosaid gođđu ii lihkostuva Nuorta-Finnmárkkus

  Norgga luonddudutkaninstituhta dutki Morten Falkegård lea fuolas Nuorta-Finnmárku luossanáliid gođu lihkostuvvamis. Gođđu lea leamašan vássán jagiin hui heittot, muhto sii eai dieđe manin, muitala Falkegård.

  Son joatká, ahte ovdamearkka dihtii Deanočázadahkii leat gorgŋon vássán jagiid uhcán luosat, go buohtastahttá 1990-logu álgui. Ja healkkehahtti unnán smávva luosat leat gorgon čázadahkii. Dál go ii leat luossabivdu Deanočázadagas, de sii eai dieđe mo smávva luosaid dilli lea doppe.

  Sullasaš dilli lea maid eará Nuorta-Finnmárku jogain, muhto son lasiha, ahte riddoguovlluin soaitá leat juoidá dahkamuš gođu lihkustuvamis.

 • Bolesat duoguštedje guokte vuodjinkoartta mannan ija  

  Bolespatrulla duoguštii mannan ija guokte vuodjinkoartta Kvaløyslettas. Goappašagat vujiiga menddo garra fárttain. 20-jahkásaš dievddu vuodjinkoarttas ledje juo dan mađe olu merkejumit, ahte dat bolesat duoguštedje dan. Nuppi nuorra dievddus duoguštuvvui smávva mohtorsihkkela vuodjinkoartta. Boles álggaha ovdadutkamuša dáhpáhusa olis.

 • Norgga bohccot báhcet Ruošša beallái

  Bieđganan rádjaáiddi geažil Norgga beale bohccot mannet Ruošša beallái. Juos bohccot eai boađe iehčanassii ruovttoluotta, de dat báhcet dohko ja boazoeaiggádat eai sáhte viežžat daid ruovttoluotta. Dán čállá Aftenposten.

  Rádjakomissára Jens-Arne Høilund dadjá aviisii, ahte sis leat dihto báikkiin stuorra váttisvuođat rádjaáiddiin.

  – Mii eat lea ožžon viežžat bohccuid guovtti ja bealle jahkái, dihtoláhkái dát lea várra mearka, dadjá Høilund.

  Komissára mielde Ruošša bealde ii leat lea boazodoallu, nappo doppe leat buorit guohtuneatnamat.

  Reinsdyr beiter på innmark
  Foto: Fylkesmannen i Finnmark