Hopp til innhold

– Jeg har forhåpninger om at det også denne gang blir seier

Jovsset Ánte Sara (25) er klar til å gå til internasjonale domstoler hvis Høyesterett gir staten lov til å slakte reinen hans.

Jovsset Ánte Sara (t.v.) og advokat Trond Biti

HØYESTERETT: Jovsset Ánte Sara (t.v.) og advokat Trond Biti i Høyesterett tirsdag morgen.

Foto: Frode Grønmo / NRK

– Denne gang skal jeg bare lytte på advokatene, sier Jovsset Ánte Sara til NRK.

– Men selvsagt er det en stor påkjenning for meg å være her, legger han til.

Tirsdag morgen startet Høyesterett behandlingen av ankesaken . Staten tapte både i Indre Finnmark tingrett og Hålogaland lagmannsrett, og har derfor anket til den aller øverste rettsinstansen. Sara nekter å etterkomme Landbruksdepartementets krav om å slakte reinflokken sin til 75 dyr.

To rettsinstanser har erklært vedtaket fra departementet som ugyldig.

– Jeg har forhåpninger om at det også denne gang blir seier, sier han.

Drar hjem til begravelse og flytting

Sist vinter kunne hele Norge følge «Reinflytting minutt for minutt», og det var da han fikk beskjeden om at staten hadde anket saken til Høyesterett.

25-åringen sier at mye tid har gått med til disse prosessene. Fokuset burde vært på det som er viktigst.

– Gjetingen av flokken, beiteforholdene, været og flytting til vinterområdene er adskillig viktigere enn å tenke på rettsprosessen. Straks vi er ferdige her vender jeg hjem hvor vi både har en begravelse og flytting i vente, sier Sara.

Jovsset Ántes bestemor døde nylig.

Statens prosessfullmektig i Høyesterett, regjeringsadvokat Stein-Erik Jahr Dahl er klar på at det ikke foreligger noen feil i departementets vedtak fra 2014 hvor Sara ble pålagt til å redusere reintallet fra 116 til 75 dyr. I dag har reineieren omlag 350 dyr.

Forberedt på ny rettsrunde utenfor Norge

Regjeringsadvokaten viser til at reinbeitedistriktet hvor Sara er tilhørende, selv kunne ha utarbeidet en reduksjonsplan hvis de var enige om å skjerme enkelte reineiere (siidaandeler).

– Når siidaandelene ikke utnytter det indre selvstyret, er det nødvendig med en regel som gir forvaltningen en effektiv mulighet til å bringe reintallet ned på et bærekraftig nivå, framholder Jahr Dahl overfor Høyesterett.

25-åringen fra Kautokeino er imidlertid forberedt på nye kamper mot den norske stat hvis det skulle bli tap i den siste runden.

– Jeg har ikke tenkt å gi meg hvis vi ikke får medhold her. Vi er klar til å gå videre til internasjonale domstoler. Men jeg er optimistisk og har forventninger om at vi skal klare dette. Det kan ikke være slik at myndighetene langt der sør skal bestemme nærmest tilfeldig over min framtid, sier han.

Korte nyheter

 • Tapte i sak om millioner i erstatning for rovdyrskade

  Tirsdag kom Borgarting lagmannsrett med dommen i en sak hvor reineiere fra Reinbeitedistrikt 6 Várjjatnjárga i Øst-Finnmark har gått til sak mot staten ved Klima- og miljødepartementet, skriver rovdyr.org.

  Reineierne, som ikke pålegges saksomkostninger, planlegger å anke til Høyesterett. De mener staten urettmessig har avkortet to millioner kroner i rovdyrskadeerstatning

  Tvisten oppsto da reinflokken fra Reinbeitedistrikt 6 Várjjatnjárga beitet i nabodistriktet lengre enn tillatt, og staten avkortet erstatningen for rovviltskader.

  Retten mener bruddet på reindriftsloven økte risikoen for rovviltskader og støtter statens avkorting.

  Lagmannsretten delte seg i synet på avkortingens omfang, hvor flertallet støtter statens avgjørelse, mens mindretallet argumenterer for delvis avkorting.

  Reineierne Aslak Niilas Smuk og Ante Erik Smuk med advokat Knut Helge Hurum i lagmannsretten i oktober.
  Foto: Svein Egil Hatlevik
 • Cindy Woodhouse Assembly of First Nations nationála hoavdan

  Cindy Woodhouse (40) válljejuvvui duorastaga Assembly of First Nations (AFN) nationála hoavdan, čállá CBC.

  Woodhouse lea Manitobas eret, gos son lea leamaš regionála hoavda.

  Son lohpida garrasit bargat buoredit mánáid dili, ássandili, ekonomalaš ovdáneami, dáhkádusaid ja eará áššiid mat gusket báikegottiide.

  Son lohpida dáid áššiid ovddidit federála eiseválddiide.

  – Kanáda. Dii ehpet sáhte vajálduhttit First Nations olbmuid. Dii viežžabehtet ruđaid min eatnamiin. Dalle fertebehtet maid minguing bargat ovttas buoredit eallindilimet, lohká Woodhouse.

  Assembly of First Nations lea Kanáda eamiálbmot (indián) hoavddaid nationála organisašuvdna.

  Cindy Woodhouse lea nubbi nissonolmmoš, gii jođiha dán organisašuvnna. Vuosttaš lei RoseAnne Archibald (2021-2023).

  Cindy Woodhouse
  Foto: CPAC
 • Sør-Varanger kommune legger ned Samisk Råd

  Kommunestyret i Sør-Varanger kommun vedtok å legge ned Samisk Råd og Klimarådet, skriver Sør-Varanger Avis.

  Vedtaket fikk knapt flertall.

  Mariann Wollmann Magga er leder for Samisk Råd i Sør-Varanger. Hun viser til samarbeidsavtalen med Sametinget og mener at avviklingen av Samisk Råd i praksis er å sable ned grunnlaget for denne avtalen.

  – Samisk Råd er en nødvendig ressurs i vår kommune, som må sies å være en av de hardest fornorskede kommunene i landet, uttaler Wollmann Magga til Sør-Varanger avis.

  Ansiktsbilde av Mariann Wollmann Magga i kofte utendørs
  Foto: Åse Pulk / Sametinget