Hopp til innhold

Jovsset Ánte Sara (25) vant reintallsaken i lagmannsretten

Reindriftsutøveren fra Kautokeino vant i rettssaken der staten forlangte at han reduserer reinflokken sin til 75 reinsdyr.

Trond Biti og Jovsset Ánte Sara

KJEMPET SOM ET LAG: Advokat Trond P. Biti og Jovsset Ánte Sara har jobbet sammen i håp om å vinne rettssaken mot Staten. Nå har de vunnet to ganger.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Nå har dommen falt.

Jovsset Ánte Sara (25) trenger ikke å halvere flokken sin fra ca. 150 til 75 dyr.

Sara har argumentert for at staten har opptrådt ulogisk overfor han.

– Først gir de meg etableringstilskudd. I neste omgang ber de meg slakte halvparten av min flokk. Det er vanskelig å forstå hva som er logikken i dette, sa Sara i tingretten i fjor.

Jovsset Ánte Sara i lagmannsretten

I RETTEN: Jovsset Ánte Sara har tilbrakt store deler av den siste tiden i rettssaler. Her fotografert utenfor rettssalen i Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Flere har ment at denne saken kan endre statens reindriftspolitikk, dersom den går i Saras favør.

Advokaten spent før dommen

Forsvareren til Jovsset Ánte Sara, Trond Pedersen Biti, sier han var utrolig spent før dommen.

– Jeg har hatt en god følelse lenge, og har tenkt at dersom vi ikke vinner den her saken, hvilket rettslig vern har da minoritetene og urbefolkningene?

Om det hadde blitt tap mener forsvarsadvokaten at det ville vist at folkerettslig vern ikke har noen praktisk betydning.

Advokat Trond Pedersen Biti i sitt kontor

SPENT ADVOKAT: Forsvareren til Jovsset Ánte Sara, advokat Trond P. Biti, hadde spent ventet på dommen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har klart å vise at med 75 rein, så kan man i dårlige år ende opp med under 50 rein, og da risikerer man å ikke kunne bygge opp igjen. Det er flere momenter, men det viktigste er at det ikke er mulig å kunne leve økonomisk med 75 rein, sier Biti.

Han sier videre at ved tap i saken så måtte den unge reindriftseieren måttet slutte med reindrift.

Saken til Sara ble først behandlet av tingretten. Der vant han. Nå vinner han altså for andre gang i norske rettsinstanser, da lagmannsretten valgte å forkaste statens anke.

Søsteren i tårer

Jovsset Ánte Sara er på vidda, og jobber, i skrivende stund. NRK har ikke lyktes å få tak i han. Men hans kunstnersøster Máret Ánne Sara, har sammen med andre i «Pile o Sápmi» vist sin støtte i brorens kamp.

Maret Anne Sara

LETTET OG GLAD: Søsteren Máret Ánne Sara har kjempet sammen med broren siden starten, og hun ble så glad over dommen at hun brast i tårer.

Foto: Robin Mortensen/NRK

– Min første tanke etter dommen ... Jeg vet ikke, tårene bare rant, forteller en lettet storesøster.

– Vi har jobbet med dette så lenge. Og jeg vet hvor tungt det har vært for Jovsset Ánte og oss alle. Det var en fantastisk nyhet, sier Máret Ánne Sara.

Heller ikke hun har fått snakket med broren.

– Jeg prøvde å ringe til bror i sted, jeg har ikke selv fått snakke med ham, men jeg har snakket med våre nærmeste, og med kunstnerne. Når jeg er ferdig med intervjuet skal jeg igjen prøve å ringe bror.

Lagmannsrettens konklusjon: – Ugyldig vedtak

I sin konklusjon for dommen skriver Hålogaland lagmannsrett at det ikke vil være mulig å drive med økonomisk overskudd med et reintall på 75 rein.

«Det sentrale er, slik lagmannsretten ser det, at Jovsset Ánte Sara ikke vil være sikret et fortsatt økonomisk utbytte av reindriften etter reintallsreduksjonen.

Selv om reindriftslovens bestemmelser om reintall og om reduksjon av reintall har en rimelig og objektiv begrunnelse ut fra reindriftslovens formål, har lagmannsretten lagt til grunn at det er en terskel for når et inngrep anses som legitimt også ved statlig regulering av reindriften, og at terskelen for ulovlig inngrep er overskredet i dette tilfellet.»

Videre skriver lagmannsretten at vedtaket til Landbruks- og matdepartementet er ugyldig, fordi vedtaket innebærer en krenkelse av Saras rett til å utøve sin kultur.

Vil vurdere anke

Staten har argumentert for at Sara hadde posisjonert seg ved å bygge opp flokken sin, og dermed ødelagt for andre reindriftsutøvere.

Regjeringsadvokat Stein-Erik Jahr Dahl sier at de vil vurdere eventuell anke i løpet av de nærmeste ukene.

Ráđđehusadvokáhtta Stein-Erik Jahr Dahl

REGJERINGSADVOKATEN: Nå vil staten vurdere om de skal anke saken, sier regjeringsadvokat Stein-Erik Jahr Dahl.

Foto: Erik Brenli / Ságat

– Forvaltningens syn har hele tiden vært at pålegget om en forholdsmessig reduksjon av reintallet ikke innebærer en krenkelse av retten til å utøve samisk kultur etter SP art 27. Vi konstaterer at lagmannsretten har et annet syn på dette spørsmålet, og vil nå sette oss ned og studere premissene før vi deretter tar stilling til ankespørsmålet, skriver regjeringsadvokaten i en e-post til NRK.

Kravet til staten er en del av at Stortinget i 2013 vedtok at reintallet i Finnmark måtte ned. Landbruks- og matdepartementet hadde som følge av det krevd at Sara måtte redusere reintallet sitt til 75 rein.

Jovsset Ánte Sara-ášši

STOR MEDIEINTERESSE: Saken har fått oppmerksomhet landet over.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

Korte nyheter

 • En person til sykehus etter trafikkulykke

  En person blir flydd til sykehus med helikopter etter trafikkulykken på E6 ved Indre Kjerringdal i Langfjorden i Alta, ifølge politiet i Finnmark på Twitter. Trafikken på veien dirigeres i påvente av bilberging.

 • Njulgen boastut čállojuvvon šilttaid

  Dál lea Stáhta geaidnodoaimmat divvon dáid boastut čállojuvvon šilttaid Evenáššis, Nordlánddas. Šilttat leat čužžon masa vihta jagi. Várdobáikki sámi guovddáža báikenammalávdegoddi lea máŋgii cuiggodan dán ja dáhttun divvut dáid. Lávdegotte-jođiheaddji Gudmund Johnsen lea duhtavaš.

  – Dat orru hui vuogas, viimmat leat guldalan min. Dát lea leamaš lossa proseassa, go bohtet boastut čállojuvvon namat, seammás go báikenammalávdegoddi geahččala oažžut dáid riekta čállojuvvon, dadjá Johnsen.

  Lidaláddi / Liland
  Foto: Mathis Eira / NRK
 • Badjel 14 miljon ruvnnu oahpponeavvuide

  Sámediggi juolluda 14.366.000 ruvnnu ođđa oahpponeavvuide, čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Dál buvttadišgohtet oahpponeavvuid lullisámegiel fágas 1. - 4. ceahkkái, julevsámegiel nubbingiellan vuođđooahpahussii ja davvisámegiella nubbingiellan joatkkaskuvladásis, čállá Sámediggi.

  – Lea dehálaš buvttadit oahpponeavvuid buot golmma sámegillii, dárbu ođasmahtton ja áigeguovdilis oahpponeavvuide lea stuoris. Lean duhtavaš go vuoruhuvvojit oahpponeavvut sihke vuosttaš- ja nuppegielagiidda, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).
  Foto: Vaino Rensberg / Sametinget