Ung reineier saksøker staten fordi han må redusere til 75 rein

Den unge reineieren fra Indre Finnmark mener det vil være den sikre konkurs å redusere reintallet sitt til 75, som staten har pålagt ham.

Indre Finnmark tingrett
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I stevningen til Indre Finnmark tingrett legger advokat Trond P. Biti ned påstand om at Landbruks- og matdepartementets vedtak av 10. mars 2014 om å redusere flokken til den unge reineieren i 20-åra, skal erklæres for ugyldig.

Det skriver iFinnmark .

Må ha minst 250 rein

Advokat Trond Biti

Advokat Trond Biti

Foto: Liv Inger Somby

– Dette er en viktig sak for min klient. Men danner også presedens for alle de andre reineierne som har fått vedtak om forholdsmessig kutt i reintallet. Og de som rammes hardest av dette, er ofte unge reineiere, som har små flokker i utgangspunktet, før statlige kutt, forklarer Biti til iFinnmark.

Stridens kjerne er hvilke prinsipper som skal gjelde ved den konkrete reduksjonen i forhold til et gitt reintall for et reinbeitedistrikt. Advokat Biti anfører at et forholdsmessighetsprinsippet ikke kan legges fullt ut til grunn.

– Det gjøres gjeldende at det må være en rett for den enkelte siidaandelsinnehaver å ha rein i størrelsesorden minst 250, og at det eventuelt kan være spørsmål om forholdsmessighet utover dette. Det gjøres også gjeldende at departementets vedtak preges ved at uriktige faktiske omstendigheter er lagt til grunn, kan man lese i stevningen.

– Vil gå konkurs

Advokat Biti mener reduksjonen som er fastsatt, er i strid med folkeretten. Han viser til at i FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter fastsettes det at man har «retten til dyrke sin kultur.»

– Fastsatt reintall for den unge reineieren gjør at det er helt umulig for ham å dyrke sin kultur. Det er sikker rett at folkeretten også verner den økonomiske dimensjonen. Realiteten vil være at reineieren ikke har noen forutsetninger til å utøve sin reindrift. Han vil med aktuelle reintall bli slått konkurs om han fortsetter i næringen, skriver Biti i stevningen.

Landbruksdepartementet sier til iFinnmark at de ikke kommenterer en sak som er under behandling i rettsvesenet.