Hopp til innhold

Ung reineier saksøker staten fordi han må redusere til 75 rein

Den unge reineieren fra Indre Finnmark mener det vil være den sikre konkurs å redusere reintallet sitt til 75, som staten har pålagt ham.

Indre Finnmark tingrett
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I stevningen til Indre Finnmark tingrett legger advokat Trond P. Biti ned påstand om at Landbruks- og matdepartementets vedtak av 10. mars 2014 om å redusere flokken til den unge reineieren i 20-åra, skal erklæres for ugyldig.

Det skriver iFinnmark .

Må ha minst 250 rein

Advokat Trond Biti

Advokat Trond Biti

Foto: Liv Inger Somby

– Dette er en viktig sak for min klient. Men danner også presedens for alle de andre reineierne som har fått vedtak om forholdsmessig kutt i reintallet. Og de som rammes hardest av dette, er ofte unge reineiere, som har små flokker i utgangspunktet, før statlige kutt, forklarer Biti til iFinnmark.

Stridens kjerne er hvilke prinsipper som skal gjelde ved den konkrete reduksjonen i forhold til et gitt reintall for et reinbeitedistrikt. Advokat Biti anfører at et forholdsmessighetsprinsippet ikke kan legges fullt ut til grunn.

– Det gjøres gjeldende at det må være en rett for den enkelte siidaandelsinnehaver å ha rein i størrelsesorden minst 250, og at det eventuelt kan være spørsmål om forholdsmessighet utover dette. Det gjøres også gjeldende at departementets vedtak preges ved at uriktige faktiske omstendigheter er lagt til grunn, kan man lese i stevningen.

– Vil gå konkurs

Advokat Biti mener reduksjonen som er fastsatt, er i strid med folkeretten. Han viser til at i FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter fastsettes det at man har «retten til dyrke sin kultur.»

– Fastsatt reintall for den unge reineieren gjør at det er helt umulig for ham å dyrke sin kultur. Det er sikker rett at folkeretten også verner den økonomiske dimensjonen. Realiteten vil være at reineieren ikke har noen forutsetninger til å utøve sin reindrift. Han vil med aktuelle reintall bli slått konkurs om han fortsetter i næringen, skriver Biti i stevningen.

Landbruksdepartementet sier til iFinnmark at de ikke kommenterer en sak som er under behandling i rettsvesenet.

Korte nyheter

 • Dáhttot árvalusaid mo ruoššaluosa málestit

  Norgga goahkaid riikkasearvvis Finnmárkkus dáhtošit árvalusaid mo sáhtášii ruoššaluosas ráhkadit buori biepmu. Moatti vahku geažes vurdo ruoššaluossa dievvat vuonaide ja gorgŋet jogaide, erenoamážit Romssas ja Finnmárkkus. Danne ávžžuha Finnmárkku goahkaid searvi dál ovttasráđiid hutkat maid sáhtašii ruoššasluosas málestit ja nu fidnet olbmuid borrat dan, dadjá searvvi jođiheaddji Stig Anton Eliassen.

  nærbilde pukkellaks dugnad mot pukkellaks
  Foto: Hanne Wilhelms/ NRK / Hanne Wilhelms/ NRK
 • Tiinne jus hávggaid bivdá

  Norgga luonddudutkan instituhtta, NINA, máksá 150 kruvnna juohke hávgga ovddas mii lea guhkit go 20 centimehtera ja lea goddon Iešjogas ja Kárášjogas.

  Dan dieđiha Ságat.

  Hávggaid galggašii bivdit nu árrat go vejolaš, ja lea Čoavddatmohki ja Sámmáljohknjálmmi gaskka gos NINA ávžžuha bivdit. Hávggaid sáhttá doalvut Jergul astui dahje Karasjok Campingii.

  Barna fisker etter gjedde i Iešjohka
  Foto: Henriette Johnsen Joks / NRK
 • Arctic Challenge soahtehárjehallan rittus

  Romssa ja Nordlándda rittus lea dál viiddis soahtehárjehallan. Arctic Challenge soahtehárjehallamis leat ollu soahtefatnasat ja sullii 150 soahtegirdi 14 Nato riikkas mielde. Maiddái Andøya Space rakeahttabáhččinguovddážis leat dás mielde. Suodjalusa operatiiva vákta, Thomas Gjesdal lohká áiggi dál dakkárin ahte šaddet ollu soahtehárjehallamat sihke Norggas ja Natos. Arctic Challenge hárjehallan bistá geassemánu 11.beaivái.

  Arctic Challenge 2023, F-35, jagerfly, Ørland
  Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk