Hopp til innhold

24-åring vant over staten i reintallsak

FINNNMARK: I ettermiddag ble det klart at Jovsset Ánte I. Sara har vunnet over staten i en omstridt reintallssak.

Jovsset Ante Sara vil måtte leve i det uvisse etter at staten anket saken om reintall.

Jovsset Ánte I. Sara i Indre Finnmark Tingrett mens rettssaken fortsatt pågikk.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

I mars 2014 vedtok Landbruks- og matdepartementets at Jovsset Ánte I. Sara må redusere reintallet sitt ned til 75. Han svarte med å saksøke staten, og rettssaken endte i dag med seier til den 24 år gamle reineieren.

– Forhåpentligvis kan jeg jobbe i fred nå

Sara er på fjellet med reinflokken og har ennå ikke hatt muliget til å lese dommen, men fikk en sms om tingrettens beslutning. Han sier følgende til NRK:

– Det var en veldig gledelig nyhet. Det var tungt å måtte gå til retten med saken, men forhåpentligvis kan jeg nå jobbe med reinen i fred og at jeg ikke trenger å være redd for staten mer. Staten har vært som en gal hund i reinflokken.

Rettssaken mellom Sara og staten startet i februar i Indre Finnmark tingrett. Han er den første reindriftsutøveren som har gått rettens vei med fastsetting av høyeste reintall.

– Jeg vet ikke om det blir noen feiring her. Det blir i såfall å hente noen av mine rein som er i andres flokker. Det er nok en vanlig hverdag her, selv om humøret nå er betraktelig bedre enn før.

Jovsset Ánte I. Sara, reineier

Jovsset Ánte Saras forsvarer Trond P. Biti har heller ikke fått mulighet til å lese dommen enda, men er glad over resultatet.

– Det viser at det er noen som må ta utfordringen og kjøre en slik sak i retten. Mange er selvsagt ikke klare til å gjøre det, det har vært en stor utfordring for Jovsset Ante Sara.

Biti er spent på om dommen blir stående og om staten vil ta en ny omgang i retten.​

 Dypt uenige om hvem som er offer eller sabotør i reindriftsnæringen.

Trond P. Biti, her med regjeringsadvokat Ida Thue.

Foto: Liv Inger Somby

– Vil ramme svært hardt

Derfor anmeldte Sara staten:

Reindriftstyret har fastsatt høyeste reintall til mange siidaandeler i Finnmark, og de har fått like store slaktekrav prosentvis. Jovsset Ante Sara fikk fastsatt reintallet sitt til 75 rein. Han mente at det vil være den sikre konkurs å redusere reintallet sitt så mye, og at staten ikke kan bestemme at han skal slakte reinflokken sin til 75.

Det var dette han nå fikk medhold i fra tingretten.

For en ung reineier i etableringsfasen er det klart at en prosentvis reduksjon vil ramme svært hardt, spesielt når reduksjonen medfører at man kommer på et reintallsnivå uten muligheter til å drive med overskudd, og med en omsetning som mest sannsynlig vil ligge under minstekravet til å oppnå produksjonstilskudd

Utdrag fra dommen

Under 50 reinsdyr

Retten la også vekt på at det i alle tilfeller er klar sannsynlighetsovervekt for at saksøker med 75 reinsdyr i vårflokken ikke vil oppnå inntekter fra reindriften på over 50 000 kroner i et normalår. Det ville betydd at Sara måtte jobbe tilnærmet fulltid ved siden av reindrifta, noe som igjen hadde medført at han ikke ville hatt tid til å ta del reindriften like mye som nødvendig.

«En slik manglende tilstedeværelse vil på sin side kunne medføre en risiko for at reintallet kan komme under 50 reinsdyr, og at han må bruke ressurser på å unngå å miste retten til å ha siidaandel», sies det i dommen.

Landbruks- og matdepartementet vil ha tid til å lese dommen, og ønsker ikke å kommentere før førstkommende mandag.

Korte nyheter

 • Får ikke medhold i bjørneklage

  Miljødirektoratet støtter Statsforvalteren i Troms og Finnmark sitt avslag på skadefellingstillatelse av bjørn i Bardu.

  Det var før sommeren at kommunen søkte om fellingstillatelse på ei binne som over flere år har drept sau i området.

  Det er tidligere vedtatt at hun og hennes to avkom skulle flyttes til en rovdyrsone, men det lot seg ikke gjøre.

  I juli klaget Bardu vedtaket inn til Miljødirektoratet, som nå har svart at kommunen ikke får medhold i klagen.

  I brevet står det blant annet at søknaden til Statsforvalteren skal ha vært muntlig. Hovedregelen er at alle søknader om skadefelling skal sendes skriftlig.

  De viser videre til at rovviltregionen ligger under bestandsmålet for bjørn, og at felling av en binne ville ført til at bestanden ble ytterligere redusert og bestandsmålet vanskeligere å oppnå.

  Toralf Heimdal ordfører Bardu
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK
 • Ožžot sierra studeantaviesu

  Austrália álgoálbmogat ožžot vuosttas studeantaruovttu mii huksejuvvo sin várás.

  Gieskat leat almmuhuvvon tevnnegat das makkár viesu lea áigumuš hukset.

  – Viesui hábmedettiin leat geahččalan vuhtiiváldit álgoálbmogiid historjjá ja kulturárbbi, lohká arkiteakta Jefa Greenaway architectureau.com neahttasiidui.

  Studeantaviessu galgá huksejuvvot Sydney gávpogii.

  Sydney universitehta lea muhtun jagiid geahččalan hástalit aborigiinnaid ja eará álgoálbmogiid Austrálias lohkat universitehtas, čállá SVT Sápmi.