NRK Meny
Normal

Risten Májjá (7): – Alle norske barn burde lære seg samisk

Det er beskjeden fra Risten Májjá til alle norske barn. Kunnskapsministeren sier ønsket er urealistisk.

Elever ved Nesseby Oppvekstsenter i gymsalen

NATURLIG MED SAMISK: – Vi synes det er gøy å kunne lære samisk språk, sier Risten Májjá. Her sammen med noen av sine klassekamerater i en gymtime. F.v.: Risten Májjá, Majjen, Aino, Ella, Lone, Nils Joavnna og Suvi.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Samisk er for barna ved Nesseby Oppvekstsenter like naturlig som alle andre skolefag.

– Vi lærer nye samiske ord hver dag, skryter Risten Májjá (7).

Ifølge grunnskoleloven kan kommunene selv bestemme om alle i grunnskolealder i samiske distrikt skal ha opplæring i samisk. Men det er bare Nesseby, Karasjok og Kautokeino som har benyttet seg av denne muligheten.

Samisk har i disse kommuner vært obligatorisk i adskillig mange år, enten som førstespråk eller som andrespråk.

1. og 2. klasseelever ved Nesseby Oppvekstsenter

SAMISK OBLIGATORISK FOR ALLE: Nesseby Oppvekstsenter har 99 elever. Av disse har 34 valgt samisk som førstespråk og all undervisning foregår da på samisk. Resten av elevene har samisk som andre språk, og samisk er da kun som fag på skolen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Motivasjonen er selvsagt ulikt slik det er for alle andre fag. Men det er ingen som har protestert mot det samisk, verken elever eller foreldre, forklarer rektor Heidi Thrane Johansen ved Nesseby Oppvekstsenter.

Stridsspørsmål

Rektor Heidi Thrane Johansen utenfor Nesseby Oppvekstsenter

GODE RESULTATER: Den tospråklige skolen med 99 elever, kan vise til gode resultater. De skårer faglig best i Finnmark og ligger over landsgjennomsnittet. – Dette kan også være en effekt av å ha flere språk på skolen. Språk er jo gjerne en styrke og ingen belastning, mener Johansen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Hun er glad for at Nesseby anser samisk som en styrke og ikke som en belastning.

Oppfatningen i nabokommunen, Tana, er noe annerledes. Frontene er sterke og mange truer med å flytte fra kommunen dersom samisk blir obligatorisk på alle kommunale skoler og barnehager. Motstanderne frykter for at samisk vil stjele timer fra andre fag, og at det ikke er nok lærere.

– Før vi eventuelt sier ja til obligatorisk, må rekrutteringsplanen være på plass, forklarer skolepolitisk leder Kristin Rajala (Ap) i Tana.

– Diskusjon om høna og egget

– Dette er diskusjonen om hva som kom først, høna eller egget, sier ordfører Johan Vasara i Kautokeino kommune hvor samisk har vært obligatorisk for alle i flere tiår.

– Folk her har tatt dette som en selvfølge, forteller Vasara.

Manglende lærerkrefter mener han ikke er noen god grunn til å velge bort samisk språk.

– Det er vanskelig å få flere til å ta samisk lærerutdanning og studere samisk, hvis de ikke har noen jobber som venter på dem, forklarer Vasara.

– Kan ikke overlates til foreldre

fotomontasje med Svein Atle Somby og Johan Vasara

SAVNER POLITISK MOT: Ordførerne i Karasjok og Kautokeino, Svein Atle Somby og Johan Vasara, mener det skaper unødvendige onde diskusjoner dersom spørsmålet om samisk som obligatorisk skal overlates til foreldre å bestemme.

Foto: Mattis Wilhelmsen/Marie Elise Nystad / NRK

Kautokeino-ordføreren mener at samisk bør bli obligatorisk i hele den norske skolen, og viser i den sammenheng til at samisk og norsk er likeverdige språk i henhold til Sameloven.

– Stortingspolitikere må være sitt ansvar bevisst og fullføre Samelovens intensjoner. Det skaper bare unødvendige diskusjoner når spørsmålet om samisk i dag er overlatt til kommuner og foreldre, sier Vasara.

Karasjok-ordfører Svein Atle Somby er enig. Det samme er også leder i NSR-Ungdom, Áili Guttorm.

– Samisk undervisning er i dag i altfor stor grad overlatt til tilfeldigheter. Slik kan vi ikke fortsette, sier Guttorm.

Urealistisk

Kommunalminister Jan Tore Sanner og sametingspresident Aili Keskitalo

UAKTUELT: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner slår fast at samisk som obligatorisk språk er urealistisk. – Samtidig er det viktig å huske at kunnskap om samisk kultur er obligatorisk for alle norske elever, sier Sanner.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner mener at kravet om samisk som obligatorisk for alle, er urealistisk.

– Allerede nå er det store utfordringer forbundet med å rekruttere lærere med tilfredsstillende kompetanse i samisk språk, sier statsråden.

Han understreker samtidig at regjeringen satser på samisk språk, og bevilget i dag 2,5 millioner kroner til stipendier til lærerstudenter i sør- og lulesamisk.