Tettere mellom de to store

Norske Samers Riksforbund og Høyre går fram på en meningsmåling som NRK offentliggjør i dag. For Árja fortsetter tilbakegangen.

Egil Olli og Aili Keskitalo på Sametinget

NSR og Aili Keskitalo spiser seg inn på Ap og Egil Olli viser den siste meningsmålingen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet på Sametinget viser målingen som Opinion Perduco har utført for NRK.

Se tabellene nedenfor.

Stor framgang i løpet av året

NSR spiser seg imidlertid inn på Ap, og avstanden mellom «de to store» er nå på 5,1 prosentpoeng. Ved målingen i mai år var avstanden på hele 12,8 prosentpoeng.

Sammenlignet med valgresultatet i 2009 øker begge partiene sin oppslutning blant sametingsvelgerne. Derimot ser bildet annerledes ut når de to siste meningsmålingene settes ved siden av hverandre.

Fra mai til slutten av oktober i år går NSR fram med 5,2 prosentpoeng, mens Ap går tilbake med 2,5 prosentpoeng.

Blålig vind

Også blant sametingsvelgerne blåser det en blålig vind. Høyre har aldri hatt en så stor oppslutning som nå, viser målingen. Frp går ogå fram. Disse to partiene som kan komme til å danne regjering etter stortingsvalget, ser ut til å få sju mandater inn på Sametinget.

Hvis målingen hadde blitt valgresultatet ville Ap fått 15 mandater, NSR 13, Frp fire, Høyre tre, Flyttsamelista tre og Árja et mandat.

Árja sliter fortsatt med oppslutningen, og går tilbake også på denne målingen. Partiet var nystiftet foran forrige valg, og ble en av valgvinnerne i 2009.

Denne meningsmålingen viser også at Flyttsamelista ville gjort et godt valg.

Færre «Vet ikke-velgere»

«Vet ikke-gruppen» har blitt litt mindre siden målingen i mai. Da svarte 40 prosent at de ikke visste hvem de skulle stemme på. Nå svarer 34,7 prosent av velgerne at de ikke er sikker på hvem de ville ha stemt på.

Målingen er utført i perioden 20. til 29. oktober.

Følgende spørsmål ble stilt:

– Dersom det var sametingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?

Meningsmåling oktober 2012

Parti

Valg 09

Mai 12

Okt 12

Endring 09 - okt 12

Ap

26,8

32

29,5

+ 2,7

NSR

21

19,2

24,4

+ 3,4

Árja

10

7,7

7,2

- 2,8

Frp

7,8

6,8

8,9

+ 1,1

Høyre

4,6

8

9,2

+ 4,6

Sp

4,9

3,9

4,4

- 0,5

Flyttsamelista

4,4

-

7,5

+ 3,1

Andre

7,0

13,3

5,7

- 1,3

Meningsmåling oktober 2012

Parti

Mai 2012

Oktober 2012

Endring mai-okt. 2012

Ap

32

29,5

- 2,5

NSR

19,2

24,4

+ 5,2

Árja

7,7

7,2

- 0,5

Frp

6,8

8,9

+ 2,1

Høyre

8

9,2

+ 1,2

Sp

3,9

4,4

+ 0,5

Flyttsamelista

-

7,5

+ 7,5

Andre

13,3

5,7

- 7,6

Korte nyheter

  • Freder kvensk fjøs i Porsanger

    Fjøset i Repokoski, som blir fredet av Riksantikvaren, er et unikt kvensk kulturminne som forteller om kvenenes liv i Lakselvdalen og Finnmark på 1800-tallet, ifølge NTB. Det fredete fjøset viser hvordan kvenene bygde, bodde og livnærte seg i området.

  • Dokumentar om psykiske problemer

    Petter Aaberg og Sverre Kvamme har laget dokumentarfilmen «Nattebarn» om unge mennesker med psykiske problemer etter at Petter selv har gjennomgått et selvmordsforsøk. – Går forbausende langt inn i intimsfæren, skriver Filmpolitiet. Terningkast 4.

    Den norske dokumentarfilmen «Nattebarn».
    Foto: Indie Film AS