Hopp til innhold

Tettere mellom de to store

Norske Samers Riksforbund og Høyre går fram på en meningsmåling som NRK offentliggjør i dag. For Árja fortsetter tilbakegangen.

Egil Olli og Aili Keskitalo på Sametinget

NSR og Aili Keskitalo spiser seg inn på Ap og Egil Olli viser den siste meningsmålingen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Arbeiderpartiet er fortsatt det største partiet på Sametinget viser målingen som Opinion Perduco har utført for NRK.

Se tabellene nedenfor.

Stor framgang i løpet av året

NSR spiser seg imidlertid inn på Ap, og avstanden mellom «de to store» er nå på 5,1 prosentpoeng. Ved målingen i mai år var avstanden på hele 12,8 prosentpoeng.

Sammenlignet med valgresultatet i 2009 øker begge partiene sin oppslutning blant sametingsvelgerne. Derimot ser bildet annerledes ut når de to siste meningsmålingene settes ved siden av hverandre.

Fra mai til slutten av oktober i år går NSR fram med 5,2 prosentpoeng, mens Ap går tilbake med 2,5 prosentpoeng.

Blålig vind

Også blant sametingsvelgerne blåser det en blålig vind. Høyre har aldri hatt en så stor oppslutning som nå, viser målingen. Frp går ogå fram. Disse to partiene som kan komme til å danne regjering etter stortingsvalget, ser ut til å få sju mandater inn på Sametinget.

Hvis målingen hadde blitt valgresultatet ville Ap fått 15 mandater, NSR 13, Frp fire, Høyre tre, Flyttsamelista tre og Árja et mandat.

Árja sliter fortsatt med oppslutningen, og går tilbake også på denne målingen. Partiet var nystiftet foran forrige valg, og ble en av valgvinnerne i 2009.

Denne meningsmålingen viser også at Flyttsamelista ville gjort et godt valg.

Færre «Vet ikke-velgere»

«Vet ikke-gruppen» har blitt litt mindre siden målingen i mai. Da svarte 40 prosent at de ikke visste hvem de skulle stemme på. Nå svarer 34,7 prosent av velgerne at de ikke er sikker på hvem de ville ha stemt på.

Målingen er utført i perioden 20. til 29. oktober.

Følgende spørsmål ble stilt:

– Dersom det var sametingsvalg i morgen, hvilket parti ville du da stemme på?

Meningsmåling oktober 2012

Parti

Valg 09

Mai 12

Okt 12

Endring 09 - okt 12

Ap

26,8

32

29,5

+ 2,7

NSR

21

19,2

24,4

+ 3,4

Árja

10

7,7

7,2

- 2,8

Frp

7,8

6,8

8,9

+ 1,1

Høyre

4,6

8

9,2

+ 4,6

Sp

4,9

3,9

4,4

- 0,5

Flyttsamelista

4,4

-

7,5

+ 3,1

Andre

7,0

13,3

5,7

- 1,3

Meningsmåling oktober 2012

Parti

Mai 2012

Oktober 2012

Endring mai-okt. 2012

Ap

32

29,5

- 2,5

NSR

19,2

24,4

+ 5,2

Árja

7,7

7,2

- 0,5

Frp

6,8

8,9

+ 2,1

Høyre

8

9,2

+ 1,2

Sp

3,9

4,4

+ 0,5

Flyttsamelista

-

7,5

+ 7,5

Andre

13,3

5,7

- 7,6

Korte nyheter

 • Juolldan 200 000 ruvnno giellaarenaide

  Sámediggeráđđi lea juolldan 200 000 ruvnno Plassje suohkan giellaarenaide «Skuvlen mænngan» ja «gïeletjïehpije».

  Skuvlen mænngan lea giellamovttiidahttinprošeakta mii lea heivehuvvon ohppiide vuosttaš gitta njealját ceahkkái ja mii galgá veahkkin nannet ja lasihit lullisámegiela geavaheami árgabeaigiellan skuvlaasttoáiggefálaldagas (AÁF) giellaoahppanmodealla giellatjiehpije bokte. Giellatjiehppi lea giellasimulatuvra mii lahkalagaid bargá mánáiguin, iešguđetlágan fáttáiguin ja doaimmaiguin sámegillii.

  Plassje suohkan lea skuvlajagi 2020/2021 rájes gitta otnážii ovddidan ja čađahan prošeavtta Skuvlen mænngan, ja Plassje suohkan oaidná dárbbu joatkit ja buoridit fálaldaga.

  – Lea dehálaš ahte gávdnojit giellaarenat mánáide ja nuoraide, maiddái olggobealde dábálaš skuvlaáiggi. Lea illudahtti sáhttit doarjut dákkár giellaarena, dadjá sámediggeráđđi Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).

  Dan čállá Sámediggi preassadieđáhusas.

  Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen
  Foto: Árvu/Sametinget
 • Lágidit giellaseminára

  Juovlamánu 12. beaivvi gitta juovlamánu 13. rádjai lágida Sámediggi lulli- ja julevsámi giellaseminára Troanddimis. Ulbmil lea digaštallat doaibmabijuid mat nannejit lulli- ja julevsámegiela sihke mánáidgárddis, skuvllas, joatkkaskuvllas, alit oahpus, astoáiggedoaimmaid bokte ja doaimmaid bokte sámi giellaguovddážiin, dan dieđiha Sámediggi.

 • Eksamen annulleres på Universitetet i Tromsø

  UiT har valgt å annullere hjemmeeksamen for tredjeårsstudentene ved juridisk fakultet. Årsaken er at den er svært lik en gammel eksamen.

  Eksamensoppgaven ble utlevert mandag og skulle opprinnelig vært innlevert på onsdag, skriver iTromsø.

  Nå har universitetet valgt å annullere eksamen siden den er svært lik eksamen fra 2015, skriver avisen.

  Signe Veierud Busch, prodekan for utdanning, skriver i en uttalelse fra fakultetet at de har valgt å annullere eksamen ettersom de tror at studenter som har kunnet benytte sensorveiledningen fra 2015, kan ha fått en urettferdig fordel.

  – Vi ser at dette er veldig uheldig for studentene våre og beklager på det sterkeste. Det er svært viktig for oss at studentene prøves under like forhold, og at prøvingen er reell. Det er ikke tilfelle slik eksamen ble delt ut i dag, dessverre, skriver Bush i uttalelsen.

  (NTB)

  UiT - Norges arktiske universitet
  Foto: Hans Ludvig Andreassen