– Fjerner grunnlaget for Sametinget

To sentrale Ap-politikere reagerer kraftig på uttalelsene til Magnhild Mathisen som mener at selvbestemmelse ikke er viktig for samer flest.

Marianne Balto og Magnhild Mathisen

Marianne Balto og Magnhild Mathisen (innfeldt).

Foto: Fotomontasje: Dan Robert Larsen / NRK

Både sametingsråd Marianne Balto og tidligere statssekretær Steinar Pedersen sier til NRK at valgprogrammet blir svekket dersom det vedtas slik det nå foreligger.

Opprørt

Magnhild Mathisen som er leder for Aps samepolitiske råd, har hatt hovedansvaret for å utforme Arbeiderpartiets program til neste års sametingsvalg.

I programforslaget er begrep som «indre selvstyre», «selvråderett» og «selvbestemmelsesrett» fjernet fullstendig. Dette opprører Balto.

– Dette programet fjerner seg fra det som er selve fundamentet for Sametinget, og Norge har jo grunnlovsfestet at staten orge er tuftet på kulturer til to folk, som skal være likestilt, og hvorfor vil man da ikke jobbe med å utvikle selvbestemmelse for det samisk folk, spør sametingsråd Marianne Balto.

– Programmet må endres

Marianne Balto

Marianne Balto

Foto: Thor Thrane/NRK

Mathisen mener det er viktigere med god dialog med regjering og storting i forhold til språk og kultur, enn å snakke om samisk selvbestemmelse. Hun tviler på om Aps velgere så interessert i å lete etter selvbestemmelse. Mathisen tror det for mange er vanskelig å forstå hva dette betyr i hverdagen.

Dette er Balto sterkt uenig i, og når Aps samepolitikere til helgen samles i Bodø for å vedta det endelige valgprogrammet, må rettepennen tas i bruk:

– Hvis Arbeiderpartiet skal unngå å gå til valg med svekket program så må teksten endres, sier hun.

– Fundamentet mangler

Programforslaget fra Aps samepolitiske råd er etter Baltos mening altfor fokusert på tiltak og det er nødvendig og få med viktige prinsippielle mål for samepolitikken i Norge.

– Det er viktig å ha med formuleringer om videreutvikling av rettigheter, videreutvikling av selvbestemmelse fordi dette er jo fundamentalt for styrking av samenes menneskerettigheter, det å få bestemme over sin egen framtid, sier Balto.

Det er ikke lenge siden Balto ga beskjed om at hun trekker seg fra sametingspolitikken etter denne valgperiden. Etter å ha sett forslag til valgprogram legger hun ikke skjul på at det ville være vanskelig for henne å stille til valg med et slikt program i ryggen.

– En selvfølge

Steinar Pedersen

Steinar Pedersen.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Også Ap-nestor, Steinar Pedersen, som nå er lansert som sametingspresidentkandidat fra Tana Ap, er meget kritisk til programforslaget fra Aps samepolitiske råd. Han forventer at samtlige partier som stiller til sametingsvalg neste år, har som første prioritet å styrke sjøsamenes rettigheter.

– En ting er helt klinkende klart og det er at styrking og utredning av samiske rettigheter fortsatt ikke er fullført, og spesielt er det lang veg igjen før sjøsamenes rettigheter er avklart, sier Pedersen.

Han synes det ville være meget uheldig dersom partier som stiller til sametingsvalget fjerner ord som «selvbestemmelse» og «selvråderett».

– Det er så mange nasjonale og internasjonale lover og konvensjoner som bruker disse begrepene, og det er også fortsatt behov for at Sametinget avklarer tolkningen av begrepene mer enn det som er gjort så langt, sier Pedersen.

– Innholdet avgjør

Pedersen advarer både Ap og andre partier og lister mot å svekke innholdet i sametingsprogrammene ved å fjerne kapitler om selvbestemmelse. Dette vil stå sentralt i kampen for å rette opp mangler i for eksempel Kystfiskeloven, der det i lovteksten er utelatt redegjørelser om sjøsamenes historikse rettigheter.

Pedersen har lovet Aps lokalparti i Tana å gi et endelig svar i løpet av neste uke om han vil stille som partiets presidentkandidat. Det kommer også til å ha avgjørende betydning for hans vurderinger hva slags program Arbeiderpartiet ender opp med å stille til valg på.

– Det som kommer til å avgjøre mitt valg er hvem de andre mulige toppkandidatene i min valgkrets er, for dersom en mann på min alder skulle hindre at en yngre kvinne kunne toppet Aps valgliste, så er det noe som kommer til å veie tungt før jeg gir mitt endelige svar, og det andre som er avgjørende for mitt svar er hvordan valgprogrammet til Ap blir, sier Pedersen.