NRK Meny
Normal

Ni av ti samekommuner består – vurderer grensejustering etter innspill fra samiske miljø

Tysfjord er den eneste samekommunen som blir slått sammen med andre. Innbygger er bekymret for det lulesamiske, og ber politikerne lytte til folket.

sammenslåing

amarbeidspartiene med fra venstre André N. Skjelstad (V), Geir S. Toskedal (KrF), Helge André Njåstad (Frp), Frank J. Jenssen (H) og Kommunal- og moderniseringsminister, Jan Tore Sanner (H), presenterer status for kommunereformen og regionreformen under en pressekonferanse på Stortinget onsdag.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Høyre, FrP og Venstre ble i dag enige om at bare én av ti samekommuner blir slått sammen. Resten blir egne kommuner som i dag.

Forvaltningsområdet for samisk språk består av de ti kommunene Karasjok, Kautokeino, Nesseby, Porsanger, Tana, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Røyrvik og Snåsa.

Bare én av disse blir slått sammen med andre kommuner: Tysfjord, som slår seg sammen med Narvik og Ballangen.

Men politikerne er enda ikke enige om hele Tysfjord skal slås sammen, eller om den skal deles.

«Samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at Tysfjord har vedtatt å slå seg sammen med Ballangen og Narvik. Det bes om at regjeringen legger til rette for dette, men at det foretas en egen vurdering av om vestsiden av Tysfjord skal gå sammen med Hamarøy som en del av kommunereformen», lyder avtalen mellom samarbeidspartiene.

– Hamarøy er positiv til dette, understreker Venstre i en pressemelding.

Heller ikke Hattfjelldal, som er i ferd med å bli den 11. kommunen i samisk språkforvaltningsområde, blir slått sammen.

Tysfjord med naboene

Nå skal rikspolitikerne vurdere om Tysfjord (rød) deles mellom Hamarøy (grå) og Narvik-Ballangen (blå).

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK, MapBox, OpenStreetMap contributors

Fått innspill fra samiske miljø

Samarbeidspartiene vurderer å grensejustere vestsiden av Tysfjord inn i Hamarøy.

– Når vi har bedt regjeringen vurdere en justering av Tysfjord-grensene, slik at vestsiden går til Hamarøy, er det ikke minst på bakgrunn av innspill fra samiske miljø, sier Frank Jenssen, kommunalpolitisk talsmann i Høyre, og legger til:

– Men vi tror det er klokt at departementet gjør en grundigere vurdering enn hva vi har hatt mulighet til nå, før det tas endelig stilling til dette. Det er også slik at regjeringen selv kan fatte vedtak om en slik grensejustering uten at saken må til Stortinget, slik vi legger opp til for kommunesammenslåingene, forklarer Jenssen.

Klarte ikke konkludere

Kristelig folkeparti (KrF) understreker at de er i mot tvang, og at saken om Tysfjord sannsynlig vil bli avgjort av Høyre, FrP og Venstre.

– Dette ble trolig lagt inn av regjeringen. Men vi gikk med på å legge dette inn i avtalen for å vurdere saken nærmere, for å få vite hva det er som skjer, sier Geir Toskedal (KrF).

– Vi har ikke klart å konkludere dette nå. Regjeringen skal gjøre en faglig vurdering på dette før påske, for vi ser at det har vært et aktuelt tema, forklarer Helge André Njåstad (FrP).

Bekymret for lulesamisk

Drag, som ligger på vestsiden av Tysfjord, er å regne som «den lulesamiske hovedstaden» i Norge. Her ligger den eneste lulesamiske barnehagen og den eneste grunnskolen som tilbyr undervisning på lulesamisk.

Med andre ord det eneste stedet hvor barn får fullverdig lulesamisk opplæring.

Og det var akkurat derfor Miriam Paulsen og familien hennes flyttet fra byen. Slik at barna skulle få ta del i lulesamisk språk og kultur.

Nå er hun bekymret for fremtiden til det lulesamiske.

– Lulesamisk vil bli svekket dersom hele Tysfjord slår seg sammen med Narvik, mener Paulsen.

– Kommuner og institusjoner sør for Tysfjord er mer positive til det samiske enn kommuner nord for Tysfjord. I tillegg må lulesamisk kjempe om de samme midlene som nordsamisk i en Narvik storkommune.

NRKs undersøkelser avdekker også at andelen personer som anser seg for å være same er betydelig større på Drag enn andre steder i kommunen:

  • 51 prosent av befolkningen på Drag anser seg for å være same.
  • 7 prosent av befolkningen i Kjøpsvik og på Storjord anser seg for å være same.

Miriam Paulsen

Miriam Paulsen håper at politikerne tar hensyn til det lulesamiske.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Lyttet ikke til befolkningen

I januar vedtok Tysfjord at hele kommunen skal slå seg sammen med Narvik og Ballangen – til kraftige protester fra innbyggere på vestsiden.

Hele 75 prosent av innbyggerne på vestsiden vil at kommunen skal deles, viser NRKs spørreundersøkelser i 2014, 2015 og 2016. Kommunens egen undersøkelse har samme konklusjon.

Alle undersøkelsene avdekker at svært få innbyggerne på vestsiden vil til Narvik.

– Jeg blir svært overrasket hvis utfallet blir noe annet enn at vestsiden slår seg sammen med Hamarøy. Politikerne bør lytte til befolkningen på vestsiden som vil slå seg sammen med Hamarøy, sier tobarnsmoren Miriam Paulsen.

NRK lyktes ikke å komme i kontakt med ordføreren i Tysfjord.
OPPDATERT: 22. februar kl 22 med kommentarer fra KrF og FrP, og kl 22.45 med kommentar fra Høyre.