Nå endres kommunekartet med tvang

Antallet kommuner i Norge skal reduseres fra dagens 426 kommuner til 358 kommuner. Nesten hundre kommuner blir slått sammen og to kommuner på Sørlandet innlemmes i nye storkommuner mot sin vilje.

Laster kart, vennligst vent...

Slik blir det nye kommunekartet på Sørlandet etter sammenslåingene.

Både Mandal og Marnardal har ønsket å slå seg sammen med Lindesnes kommune, men Lindesnes har sagt nei.

Nå tvinges Lindesnes til en sammenslåing med de to andre kommunene.

Kristiansand og Songdalen har ønsket en sammenslåing med Søgne, men Søgne har ikke ønsket en slik storkommune.

Nå tvinges Søgne til å slå seg sammen med Kristiansand og Songdalen og blir sammen nye Kristiansand kommune.

Det ble klart da Høyre, Frp, KrF og Venstre holdt en felles pressekonferanse på Stortinget onsdag morgen om kommune- og regionreformen.

Totalt 13 kommuner her i landet blir slått sammen med andre kommuner gjennom tvang.

Partiene kaller avtalen de har kommet fram til for en løypemelding, og ikke en endelig enighet om reformen.

Kan oppleves trist og tungt

Astrid Hilde

Ordfører Astrid Hilde (Ap).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører i Søgne, Astrid Hilde (Ap), sier hun forstår at dagens nyhet fra regjeringspartiene kan oppleves vanskelig for dem som ønsker at Søgne kommune fortsatt skal bestå som egen kommune.

– Jeg har stor forståelse for at denne avgjørelsen kan oppfattes som litt trist og tung for mange. Det er mye følelser involvert i en sak som kommunereformen. Flertallet i Søgne har sagt nei, men nå mener altså Stortinget noe annet, og da er det dette vi må innrette oss etter, sier Hilde.

– Hva tenker du om dette?

– Jeg er ordfører i Søgne og forholder meg til det politikerne i Søgne har bestemt. Men så er det slik at ordførere må forholde seg til det Stortinget bestemmer. Så når Stortinget bestemmer dette, så vil vi gå inn for det og jobbe for det som Stortinget har bestemt. Og jeg tror at det kan bli en god kommune, sier hun.

Hilde sier hun forholder seg til kommunale vedtak helt frem til Stortinget formelt har vedtatt at Søgne skal slås sammen med Songdalen og Kristiansand.

– Er du overrasket over bruken av tvang i denne saken?

– Nei, det er jeg ikke. Dette følger av stortingsbeslutningen i 2014 som satte i gang denne reformen. Her skulle det være mulighet for tvang når for eksempel to kommuner sier ja og en kommune sier nei. Dette er et slikt tilfelle. I tillegg er sammenslåing av våre kommuner anbefalt av fylkesmannen, så dette ville nok uansett ha kommet før eller siden, sier ordfører Astrid Hilde.

Fremtidsrettet kommune

Harald Furre holder årstalen til bystyret

Ordfører Harald Furre (H).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører i Kristiansand, Harald Furre (H), sier til NRK at en sammenslåing av Søgne, Songdalen og Kristiansand vil gi en fremtidsrettet storkommune.

– Hvis Stortinget vedtar å slå sammen Søgne, Songdalen og Kristiansand så blir det en veldig fremtidsrettet kommune. Det er en kommune som uansett vil tvinge seg frem om noen år, men nå tar Stortinget et overordnet grep for å legge til rette for næringsliv og innbyggerne i årene som kommer, sier Furre.

Han sier Kristiansand vil arbeide for at ytterligere flere av nabokommunene skal innlemmes i den nye storkommunen.

– Bystyret i Kristiansand hadde helst sett at vi hadde fått til det vi har kalt K5, som også inkluderer Birkenes og Lillesand. Det ligger det ikke an til nå, med mindre de to kommunene ser at det ville være klokt å søke seg inn i et større fellesskap, sier Furre.

– Er tvang nødvendig for å få til kommunesammenslåinger?

– Det er Stortinget som har ansvaret for å tegne opp kommunekartet i Norge. Det er jo ingen større kommunereformer som har blitt til gjennom frivillighet. Vi må huske at dagens Kristiansand ikke er et resultat av frivillighet. Gamle Oddernes kommune ville ikke, men Stortinget sa de måtte.

– Arbeiderpartiet har sagt at de vil reversere denne kommune- og regionreformen dersom partiet skulle vinne valget til høsten og det blir et regjeringsskifte. Hva tenker du om det?

– Jeg synes Arbeiderpartiets glideflukt i kommunestruktursaken er ganske beklagelig. Det er ikke mange år siden de var positive til en ny kommunestruktur, og nå synes jeg de tenker veldig valgtaktisk, sier Furre.

En sammenslåing av Søgne, Songdalen og Kristiansand vil gi en ny kommune med cirka 107.000 innbyggere. Det betyr at kommunen vil være en av storbykommunene i Norge.

Allerede i 2020 er det forventet at innbyggertallet vil passere 112.000, ifølge Statistisk sentralbyrå. Den nye kommunen vil få et storbytilskudd på 40–50 millioner kroner årlig fra staten, ifølge Furre.

Slik blir nye Sørlandet

Vest-Agder:

Går fra 15 til 10 kommuner. Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder.

►Tvangssammenslåinger:

Lindesnes med Mandal og Marnardal, som begge ønsker å ha Lindesnes med i en sammenslåing. Lindesnes vedtok å stå alene etter neiflertall i folkeavstemning.

Søgne tvinges til sammenslåing med Kristiansand og Songdalen.

►Frivillige sammenslåinger:

Lyngdal og Audnedal.

Aust-Agder:

►Ingen frivillige sammenslåinger. Aust-Agder og Vest-Agder blir til ett Agder.

13 kommuner har fattet vedtak om å fortsette alene. Kommunestyret i Birkenes ønsket dialog med Lillesand om en mulig sammenslåing, men et knapt flertall i Lillesand har bestemt seg for å avslutte arbeidet med kommunereformen.

Vennesla i Vest-Agder har ønsket sammenslåing med Iveland, men Iveland sa nei.

Ingen overraskelse

Janne Fardal Kristoffersen

Ordfører Janne Fardal Kristoffersen (H).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordfører i Lindesnes, Janne Fardal Kristoffersen (H), sier det ikke kommer som noen overraskelse at det går mot kommunesammenslåing i hennes region.

– Det er nok ikke en overraskelse for noen at det kommer et forslag om å bygge nye Lindesnes. Vi har stått på listen over de mest aktuelle kommunesammenslåingene i lang tid, sier hun til NRK.

– Du er ordfører, men samtidig Høyre-politiker. Er du tilfreds med en tvangssammenslåing?

– Jeg har ligget veldig lavt i denne saken i den senere tid. Jeg synes jeg skal være ordfører for alle. Nå har kommunestyret i Lindesnes med 14 mot 7 stemmer sagt at vi ønsker å stå alene basert på den siste folkeavstemningen vi hadde. Det har jeg forholdt meg lojalt til. Jeg har respekt for hva de folkevalgte i Lindesnes mener, men så er det klart at jeg har vært veldig positiv til sammenslåing for egen del, sier Kristoffersen.