Ny rapport slakter kommunen og forteller at innbyggerne vil dele

Store underskudd, må iverksette drastiske tiltak, sliter med å gjøre «upopulære» beslutninger og stadig eldre befolkning er noen av betegnelsene som Telemarksforskning bruker på dagens Tysfjord.

Politisk og administrativ ledelse i Tysfjord kommune ble ikke hørt i gårdagens kommunestyremøte.

Varaordfører Guttorm Aasebøstøl (TPL), ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) og rådmann Oddbjørn Nilsen må brette opp ermene dersom Tysfjord skal bestå, mener Telemarksforskning.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det er en veldig god rapport. Den oppsummerer situasjonen i Tysfjord slik den faktisk er, sier rådmann Oddbjørn Nilsen.

Telemarksforskning har nylig publisert en ny rapport i forbindelse med kommunereformen som belyser konsekvensene ved en deling av Tysfjord kommune.

Tysfjord med naboene

Deling av Tysfjord vil medføre sammenslåing med Hamarøy i sør og Ballangen og/eller Narvik i nord.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK, MapBox, OpenStreetMap contributors

Politikere oppsummerer rapporten med at det blir utfordrende å bestå som en egen kommune i fremtiden. ​

– Utfordrende å bestå

Filip Mikkelsen

Tysfjord er ikke bærekraftig, mener opposisjonspolitiker Filip Mikkelsen (Felleslista).

Foto: Naima Khan Nergård / NRK

– Det kommer ganske godt frem at folk vil ha deling, og viser en lav oppslutning om å slå hele kommunen sammen med andre. Og det blir særdeles utfordrende å bestå som en egen kommune, sier ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap), og legger til:

– Når man tenker med hjertet så vil nok folk beholde kommunen, men hvis man ser realistisk på det så ser nok folk at vi må slå oss sammen.

Andre politikere er enige.

– Konklusjonen er klar. At vi ikke har en bærekraftig kommune og at de fleste vil at Tysfjord skal deles. Men det var ikke noe overraskende, mener politiker Filip Mikkelsen (Felleslista).

– Rapporten forteller meg at noen ønsker å dele Tysfjord og noen ønsker ikke å dele. Men den forteller at vi ikke har ikke styring på økonomien. Så det må gjøres strukturelle grep, oppsummerer varaordfører Guttorm Aasebøstøl (TPL).

NRK gjennomførte spørreundersøkelser i 2014, 2015 og 2016 som også viser at folk vil dele hjemkommunen i to.

Kommunereformen i Tysfjord - telemarksforskning
Foto: Simon Piera Paulsen / NRK