– Burde sagt ja til laksemiddag

Kong Harald burde takket ja til middagsinvitasjonen fra indianerhøvdingen Chief Joseph, mener partiet Rødt.

Kong Harald under opptaket til nyttårstalen 2009
Foto: NRK

– Kong Harald burde takket ja til middagsinvitasjonen fra indianerhøvdingen Chief Joseph, når han kommer på OL-besøk til Vancouver. Det sier internasjonalt ansvarlig i Rødt, Arnljot Ask.

– Når norske megaselskaper i lakseoppdrettsnæringen anklages for å ødelegge livsgrunnlaget for indianerne på Canada-kysten nord for Vancouver, burde prominente OL-gjester fra Norge ta seg tid til å snakke med dem, mener Ask.

– Truer indianerbosettingene

Villaksforkjemperne Pure salmon campaign vil boikotte norsk oppdrettslaks under OL og har sendt brev til kong Harald for å be om hjelp til å redde villaksen.

I Norge synger villaksen på siste verset grunnet lakselus og rømming. Tendensen er nå nøyaktig den samme i British Columbia.

Indianerne hevder at de norske konsernene, Cermaq, Grieg og Marine Harvest driver så omfattende oppdrettslaks-virksomhet i området at villaks-stammen og andre dyrearter i næringskjeden er i ferd med å utryddes og slik truer indianerbosettingene som er avhengige av denne faunaen.

De tre norskeide selskapene står for over 90 prosent av oppdrettslaks-produksjonen i denne delen av Canada.


Korte nyheter

 • “Årets kvalitetsfisker” vuoiti

  Gilivuotnalaš Daniel Lauritzen lea vuoitán Norges Råfisklaga “Årets kvalitetsfisker” bálkkašumi. Son eaiggáduššá ja lea skihpahoavda «Tinder» nammasaš fatnasis. Bálkkašumi olis lohket su vuovdit guoli ja gonagasreappá máilmmidásis. - Dát lea erenoamáš, muhto maid somá go mu ruovttubáikái lean mielde sihkkarastimin bargosajiid, lohká bálkkašumi vuoiti Daniel Lauritzen. Son fidne maid 50.000 kruvnna ruhtavuoitun.

  Daniel Lauritzen på båten «Tinder» er kåret til Årets kvalitetsfisker for sitt arbeid med å levere fisk og kongekrabbe i verdensklasse.
  Foto: Amalie Oda Harland / Norges Råfisklag
 • Ovttasbargošiehtadusa Murmánskkain

  Romssa ja Finnmárkku fylkaráđi jođiheaddji Bjørn Inge Mo dáhttu ođđa ovttasbargošiehtadusa kránnjá fylkkain Murmánskkain Ruoššas. Dát bođii ovdan Norgga ruošša ovttasbargobeivviid olis ikte. Gaskariikkalaš ovttasbargu lea fylkkagieldda deháleamos doaibma, go mii geat orrut davvin mis leat oktasaš hástalusat ja vejolašvuođat, lohká Mo.

  Bjørn Inge Mo (AP), fylkesrådsleder Troms og Finnmark fylkeskommune.
  Foto: Lars Åke Andersen
 • Vuoitán Gullsekken bálkkašumi

  Marja Mortensson Trio lea vuoitán dán jagi Gullsekken 2021 bálkkašumi. Sii vuitet beannot čuohte duhát kruvnna, suorggis jagi mátkkoštanbuvddaheapme. Lea Den kulturelle skolesekken mii juohká dáid bálkkašumiid. Máttasámi artista Marja Mortensson ja su joavku leat maid ovddet jagi vuoitán Spellemannbálkkašumi dainna buvttadeamen maid leat fievrredan ja ovdanbuktán skuvllain Norggas. Marja Mortensson Trios leat Marja Mortensson, Daniel Herskedal ja Jakop Janssønn.

  Daniel Herskedal, Marja Mortensson, Jakop Janssønn og Kringkastingsorkesteret
  Foto: Ellen Agneta Norvang