Hopp til innhold

Gikk med tap - startet nytt selskap

En etter en forsvant styremedlemmene fra krisebedriften med milliongjeld. Så startet de et nytt selskap. Dette må undersøkes nærmere, mener tidligere reindriftstopp.

Reinslakt

Illustrasjonsfoto

Foto: Allan Klo/NRK

– Vi ligger på grensen til å si at det som egentlig har skjedd, er kriminelt og straffbart. Derfor begjærer vi selskapet konkurs. Det er en ganske alvorlig anklage som nå blir reist mot selskapet Boalvvir, sier Ottar Befring til NRK.

Han var leder i Reindriftens utviklingsfond fra 2006 til 1. juli 2010. Fondet som forvaltes av staten og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), ga tilsammen fem millioner kroner i gunstige lån til selskapet Boalvvir.

Lånene er misligholdt, og derfor begjærte Landbruksdepartementet selskapet nylig konkurs .

Trakk seg - stiftet nytt selskap

Tilsammen fikk Boalvvir nærmere ti millioner kroner i offentlige lån og tilskudd fra 2004 til 2007. Det ble etablert for å ta opp konkurransen med de etablerte reinkjøttprodusentene i Norge, og for å øke inntjeningen til den enkelte reineier.

Daværende Store Norske-direktør Robert Hermansen ble styreleder i selskapet. Etter at Boalvvir havnet i økonomiske- og driftsvansker , fråtrådte han i begynnelsen av 2008. Det samme gjorde de fleste av de øvrige styremedlemmene.

Omtrent de samme personene ble forøvrig meldt inn som styremedlemmer i et selskap med nytt navn: Dav AS.

Ottar Befring mener dette er noe bobestyreren i Boalvvir bør se nærmere på.

– Det er jo derfor vi går til konkursbegjæring også. Vi ser her at det er opprettet datterselskap, og penger er åpenbart flyttet og blitt borte. Det er en alvorlig sak å begjære et selskap konkurs, sier Ottar Befring til NRK.

– Ingen forbindelse

Aslak J. Eira som i dag er en av eierne i Dav AS, avviser at konkursbehandlingen kan få noen som helst konsekvenser for Dav AS.

– Det er ingen forbindelser mellom Boalvvir og Dav AS i dag. Dav AS er et eget frittstående selskap, sier han til NRK.

Aslak J. Eira var leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) da Boalvvir ble etablert. Han var en aktiv pådriver til opprettelsen av selskapet. I en periode fra oktober 2007 til september 2008 var han også daglig leder i Boalvvir.

I dag har han vansker med å huske hvordan situasjonen var i selskapet. Og selv om de fleste styremedlemmene og styrelederen hadde fratrådt, ble det ikke gjort noe blant annet i forhold til offentlige institusjoner.

– Skulle drive butikken videre

Han mener likevel det ikke var aktuelt å melde oppbud av selskapet.

– Vi skulle jo fortsatt handle med Boalvvir. Meningen var at det fortsatt skulle eksistere. Vi opprettet det nye selskapet Dav AS som skulle drive butikken videre; det vil si etter det som var intensjonene til Boalvvir, sier Eira til NRK.

Ifølge Brønnøysundregisteret var det to gjenværende styremedlemmer i Boalvvir på det tidspunktet.

Aslak J. Eira

Aslak J. Eira.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg vet ikke hva som skjedde etter at jeg sluttet der. Jeg hadde ikke noe innsyn i Boalvvirs gjøremål, sier Eira.

I oktober 2008 uttalte Robert Hermansen til NRK at han ikke trodde det var noe liv i Boalvvir .

Han hadde vært styreleder i selskapet fram til mai 2008. I oppstartsfasen var han både styreleder og største eier i Dav AS med 67 prosent av aksjene. Ifølge Aslak J. Eira solgte han seg raskt ut og fratrådte også som styreleder.

Fant ingen ansvarlige

Tidligere fondsleder Ottar Befring sier dette gjorde at han ba Reindriftsforvaltningen undersøke situasjonen.

– Det var da vi startet opp med saken, og ba om å få undersøkt hva som hadde skjedd. På det tidspunktet skulle det også tilbakebetales midler på lån. Forutsetningene for lånet var brutt, sier Ottar Befring.

Befring sier det var umulig å finne noen ansvarlige i selskapet.

Aslak J. Eira forklarer at det ikke var lenger noen ansatte i Boalvvir som kunne svare på spørsmålene.

– Men det var jo fortsatt et styre i selskapet, legger han til.

Satt i samme styre

Eira satt også som medlem i Reindriftens utviklingsfond (RUF) da Boalvvir fikk det siste lånet i 2006.

Ottar Befring

Ottar Befring.

Foto: NRK

Styreleder Ottar Befring mener det ikke var naturlig å spørre Eira om situasjonen i Boalvvir selv om det var vanskelig å finne andre som kunne ha kjennskap om denne.

– Det ville vært galt av meg. Eira var oppnevnt som styremedlem i RUF, og vi har holdt ham fullstendig utenfor når det gjelder Boalvvir. Da vi drøftet sakene, måtte Aslak gå ut på gangen for ikke å være involvert i dette, sier Befring.

Eira sier at Boalvvir aldri var tema mens han var tilstede i forbindelse med møtene i RUF.

Ottar Befring understreker at RUF-styret behandlet sakene ut i fra opplysningene som administrasjonen hadde lagt fram.

– Jeg kjenner ikke til om noen i administrasjonen har snakket med Aslak J. Eira for å finne ut hvordan situasjonen var i Boalvvir, sier Befring.

Robert Hermansens advokat, Christian B. Hjort er på ferie. Ifølge hans sekretær er han ikke tilgjengelig for kommentar før i begynnelsen av august.

Korte nyheter

 • Bergstø ønsker å bli ny SV-leder

  SVs nestleder Kirsti Bergstø stiller til valg som ny partileder.

  SV-leder Audun Lysbakken varslet i høst at han ikke tar gjenvalg som partileder. Siden den gang har 41 år gamle Bergstø vært blant favorittene til å ta over.

  – Etter mange oppfordringer fra folk over hele landet, og etter en grundig vurdering, har jeg bestemt meg for å stille meg til disposisjon som lederkandidat, sier Bergstø til NRK.

 • Ådå stivrrasebrulasj Árranij

  Sámedigge l ådå stivrrasebrulattjav Árran julevsáme guovdátjij Hábmerin Nordlándan nammadam. Sámediggeráde nammadij tjåhkanimen javllamáno 6. biejve Inga-Lill Sundsetav stivrrasebrulattjaj Árrana vuododusáj.

  Vuododusán la vihtta stivrrasebrulattja. Da gudi stivrrasebrulattjajt stivrraj nammadi li Sámedigge, Hábmera suohkan, Nordlánda fylkkasuohkan, bájkálasj sáme organisasjåvnå ja Árrana bargge.

  – Ávon lav gå Sundset joarkká jådedittjat dáv guovdásj sáme dåjmadagáv, javllá Sámediggepresidænnta Silje Karine Muotka avijssaj Ávvirij.

  Inga-Lill Sundset
  Foto: Privat
 • Conifa lágida Conifa Cup

  Riikakeahtes spábbačiekčanlihttu Conifa geahččala fas lágidit Conifa Cup boahtte geasi Davvi-Kyprosis, dieđiha SVT Sápmi. Čiekčamat leat guokte vuosttas vahku geassemánus, muitala FA Sápmi Håkan Kuorak.