Anmelder ikke Robert Hermansen

Men Store Norske vil likevel at politiet skal finne ut om noe ulovlig har skjedd.

Administrerende direktør Robert Hermansen

Tidligere administrerende direktør i Store Norske, Robert Hermansen (bildet), her i Svea Nord-gruva på Svalbard.

Foto: Richardsen, Tor / SCANPIX

Styret i det statseide gruveselskapet Store Norske på Svalbard, navngir ingen personer eller selskaper i politianmeldelsen som ble levert i dag mandag.

Men styret vil ha etterforsket om det har skjedd ulovligheter da avtaler med underleverandører ble inngått.

– Det stemmer at ingen er navngitt i anmeldelsen vi har levert Sysselmannen. Men det er funn og forhold som er gjort i rapporter om avtalene som vi ønsker å få etterforsket, sier administrerende direktør Bjørn Arnestad i Store Norske til NRK.

Mye oppmerksomhet

Den siste tida har det vært mye oppmerksomhet rundt avtaler som det statseide selskapet inngikk da Sveagruva på Svalbard ble åpnet for ti år siden.

Til nå har søkelyset blitt rettet mot tidligere administrerende direktør Robert Hermansen.

Men avtalene som ble inngått ble godkjent av styre og revisor, og gjort kjent for Næringsdepartementet.

Tapt mye penger

En politietterforskning vil bidra til å finne ut hva som har skjedd, og hvor ansvaret ligger.

Dagens styre i Store Norske retter knusende kritikk mot avtaler som Hermansen inngikk med tre underleverandører. Det var avtaler med svært lang varighet, og som ble inngått uten anbud.

Dagens styre mener at Store Norske har tapt mye penger på disse avtalene, som er blitt gransket av konsulenter.

Bjørn Arnestad vil ikke si hva som styret mener kan være ulovlig, og som bør etterforskes.

– Det verken kan eller vil vi kommentere, sier han til NRK.

Lånte penger

Det er blitt kjent at Robert Hermansen blant annet lånte penger fra underleverandører til bedrifter han personlig hadde eierinteresser i.

Sysselmannen skal nå vurdere hva som skal skje videre.

Assisterende sysselmann, Lars Fause, sier at det ikke er aktuelt at de på Svalbard foretar etterforskning. Til det er saka for omfattende.

Nå skal det vurderes om anmeldelsen oversendes Økokrim eller til Statsadvokaten i Troms og Finnmark som må peke ut hvilket politikammer som skal etterforske anmeldelsen fra Store Norske.