Hopp til innhold

Katastrofetall for reinkjøttselskap

Reineiernes eget selskap Boalvvir BA gikk på et kjempesmell i 2006. Underskuddet ble på 7.8 millioner kroner. 

Robert Hermansen

Robert Hermansen er styreleder i Boalvvir BA.

Foto: Scanpix / NRK

– Selskapets driftskostnader har vært ute av kontroll, heter det i årsmeldingen.

Styreleder i selskapet, Robert Hermansen forklarer at det store underskuddet skyldes et parti kjøtt som måtte kasseres.

– Vi har også bokført oppstartsomkostninger, sier han.

– Takler underskuddet

6. august i år opplyste Hermansen dette i et intervju med Sámi Radio.

– Boalvvir har finansiell styrke til å takle det underskuddet, sa Hermansen i intervjuet.

Uttalelsen står imidlertid i sterk kontrast til det som framkommer i regnskapet for 2006. Generalforsamlingen behandlet det 28. juni - godt over en måned før styrelederen ga intervjuet til NRK.

Boalvvir BAs resultat ble på kr 7.765.603; dobbelt så stort som styrelederen opplyste.

Driftsinntektene var på 9,4 millioner kr, mens driftskostnadene var på 17 millioner kr.

Den samlede gjelda for Boalvvir er 11,2 millioner kroner.

"Ute av kontroll"

I årsberetningen heter at selskapets driftskostnader har vært ute av kontroll.

– Selskapet har ikke hatt gode nok rutiner og internkontroll, spesielt i selskapets første fire-fem måneder. Dette ble bedret etter at selskapet byttet daglig leder, skriver styreleder Robert Hermansen i årsberetningen.

Elle Merete Omma gikk av som daglig leder i vinter, og ble etter en tid erstattet av Aslak J. Eira.

– Det er både kostnads- og tidkrevende å starte opp en ny bedrift. Selskapet har vært underbemannet og det har vært veldig mye å gjøre for daglig leder, forklarer Robert Hermansen til NRK Sami Radio.

Planlegger et nytt selskap

Boalvvir BAs revisor mener det er "vesentlig usikkerhet om fortsatt drift".

Selskapets generalforsamling er imidlertid av en annen oppfatning selv om egenkapitalen som reineierne hadde skutt inn, er tapt i sin helhet.

– Styret mener det er grunnlag for videre drift til tross for at egenkapitalen er tapt. Selskapets styre arbeider med en kapitalutvidelse med tilførsel av ny egenkapital. Dette planlegges gjennomført ved at det etableres et datterselskap, Boalvvir AS, som skal videreføre den kommersielle driften, heter det i årsmeldingen.

Offentlige tilskudd

Siden oppstarten av Boalvvir BA i 2004, har selskapet fått omlag 10 millioner kroner i offentlige tilskudd og gunstige lån.

Boalvvirs mål har vært å selge og markedsføre reinkjøtt i Norge, men Mattilsynet har ved flere anledninger kritisert selskapet.

ALT OM BOALVVIR

 

 

Korte nyheter