Hopp til innhold

Representere konkurrende foretak tidligere - habil i Boalvvir-konkursen

Advokaten som har gransket konkursen til Boalvvir har representert konkurrerende foretak, men mener han er habil.

Per S. Johannessen

Bostyrer Per S. Johannessen sier han er habil, og at han ikke har noen nære forbindelser til noen i forhold til Boalvvir-konkursen. Han påpeker i sin midlertidige innberetning forhold han mener kan være straffbare.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

For seks år siden var Johannessen advokat for konkurrentene til Boalvvir, slakteriet Thor Aage Pedersen og Smuk-familien, som konkurrerte med Boalvvir om å kjøpe et slakteri i Nesseby i Finnmark.

– Jeg fikk forespørselen og vurderte min habilitet til å være i orden, sier advokat Per S. Johannessen.

Bostyreren skriver i sin innberetning om avdekking av straffbare forhold og har innberettet Boalvvirsaken til påtalemyndigheten.

Milevis unna

– Ja, hvis man mener at det foreligger forhold som skulle tilsi at jeg skulle bli inhabil, så har man selvfølgelig en plikt til å rapportere om det. Men i forhold til de habilitetsregler som gjelder, jamfør konkurslovens paragraf 91, jamfør paragrafene 12 og 13, så er et slikt forhold milevis fra inhabilitet, sier advokat Per S. Johannessen.

Ingen tilknytning

I 2006 var det uenighet om hvem som skulle få kjøpe slakteriet tilhørende Neiden Rein AS i Nesseby.

Johannesen representerte Thor Aage Pedersen og brødrene Odd Erling og Ragnar Smuk. Stridens kjerne var hvem som skulle overta slakteriet.

Til slutt var det Boalvvir som fikk avtalen.

Johannessen sier at han ikke har noen tilknytning til noen i Boalvvir-konkursen.

Derfor trengte han heller ikke redegjøre for noe i Indre Finnmark tingrett da han ble valgt som bostyrer.

Fire år siden

– Nei, det har jeg ikke. På det tidspunkt hvor det ble åpnet konkurs i Boalvvir, var saken hvor jeg representerte noen private klienter i en rettskonfllikt med Boalvvir et forlengst tilbakelagt stadium. Det var nesten fire år siden, og saken ble ikke forfulgt videre.

Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men viser til at det er klare regler som advokater må forholde seg til, og at de ikke kan påta seg oppdrag hvor det kan oppstå risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet.

Indre Finnmark tingrett har ikke sett på denne sidene ved saken.

Har spilt med åpne kort

Elle Merete Omma var daglig leder i Boalvvir i 2006.

– Innledningsvis vil jeg si at jeg vil bare uttale på vegne av meg selv. Jeg stiller meg uforstående til de påstander som bostyrer Per S. Johannessen legger frem i konkursinnberetningen. Jeg har spilt med åpne kort hele tiden og ser frem til å forklare meg dersom saken følges opp.

Hun har ingen kommentar til spørsmålet om Johannessens habilitet.

– Habilitet er en sak mellom Per S. Johannessen og Indre Finnmark tingrett, sier Omma.

Korte nyheter