Hopp til innhold

Representere konkurrende foretak tidligere - habil i Boalvvir-konkursen

Advokaten som har gransket konkursen til Boalvvir har representert konkurrerende foretak, men mener han er habil.

Per S. Johannessen

Bostyrer Per S. Johannessen sier han er habil, og at han ikke har noen nære forbindelser til noen i forhold til Boalvvir-konkursen. Han påpeker i sin midlertidige innberetning forhold han mener kan være straffbare.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

For seks år siden var Johannessen advokat for konkurrentene til Boalvvir, slakteriet Thor Aage Pedersen og Smuk-familien, som konkurrerte med Boalvvir om å kjøpe et slakteri i Nesseby i Finnmark.

– Jeg fikk forespørselen og vurderte min habilitet til å være i orden, sier advokat Per S. Johannessen.

Bostyreren skriver i sin innberetning om avdekking av straffbare forhold og har innberettet Boalvvirsaken til påtalemyndigheten.

Milevis unna

– Ja, hvis man mener at det foreligger forhold som skulle tilsi at jeg skulle bli inhabil, så har man selvfølgelig en plikt til å rapportere om det. Men i forhold til de habilitetsregler som gjelder, jamfør konkurslovens paragraf 91, jamfør paragrafene 12 og 13, så er et slikt forhold milevis fra inhabilitet, sier advokat Per S. Johannessen.

Ingen tilknytning

I 2006 var det uenighet om hvem som skulle få kjøpe slakteriet tilhørende Neiden Rein AS i Nesseby.

Johannesen representerte Thor Aage Pedersen og brødrene Odd Erling og Ragnar Smuk. Stridens kjerne var hvem som skulle overta slakteriet.

Til slutt var det Boalvvir som fikk avtalen.

Johannessen sier at han ikke har noen tilknytning til noen i Boalvvir-konkursen.

Derfor trengte han heller ikke redegjøre for noe i Indre Finnmark tingrett da han ble valgt som bostyrer.

Fire år siden

– Nei, det har jeg ikke. På det tidspunkt hvor det ble åpnet konkurs i Boalvvir, var saken hvor jeg representerte noen private klienter i en rettskonfllikt med Boalvvir et forlengst tilbakelagt stadium. Det var nesten fire år siden, og saken ble ikke forfulgt videre.

Generalsekretær i Advokatforeningen, Merete Smith, ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men viser til at det er klare regler som advokater må forholde seg til, og at de ikke kan påta seg oppdrag hvor det kan oppstå risiko for brudd på advokatens lojalitet og fortrolighet overfor klientene eller brudd på advokatens plikt til uavhengighet.

Indre Finnmark tingrett har ikke sett på denne sidene ved saken.

Har spilt med åpne kort

Elle Merete Omma var daglig leder i Boalvvir i 2006.

– Innledningsvis vil jeg si at jeg vil bare uttale på vegne av meg selv. Jeg stiller meg uforstående til de påstander som bostyrer Per S. Johannessen legger frem i konkursinnberetningen. Jeg har spilt med åpne kort hele tiden og ser frem til å forklare meg dersom saken følges opp.

Hun har ingen kommentar til spørsmålet om Johannessens habilitet.

– Habilitet er en sak mellom Per S. Johannessen og Indre Finnmark tingrett, sier Omma.

Korte nyheter

 • Dálkkádat- ja birasministtar oaivvilda ahte Suopma lea rihkkon ovttasbargošiehtadusa

  Les på norsk.

  – Mu mielas lea duođalaš.

  Nu dadjá Dálkkádat- ja birasministtar Andreas Bjelland Eriksen (Bb) maŋŋá go lea čájehuvvon ahte Suoma bealde Deanu besset luosa bivdit.

  Son muitala ahte Norgga ja Suoma eisseválddit leamaš ovttaoaivilis giddet deanu dalle go deaivvadedje giđđat digaštallat dili.

  Son lea hirpmástuvvan go nu ii leat.

  – Dat lea balddihahtti, ja dan mii čuovvolat suoma eiseválddiiguin, lohká son.

  Ealáhus-, johtolat- ja birasguovddáš Lapplánddas lea addán sierralobiid báikkálaš luossabivdiide Suoma bealde Deanu.

  Sis lea eará oaivil go Bjelland Eriksen:as.

  Guovddáš atná sámi guolástankultuvrra seailluheami hui deaŧalažžan ja lea dan deattuhan iežas árvvoštallamis.

  – Suoma Natural Resources Instituhtta dutkiid dieđuid mielde ii galgga 50 luosa bivdimis luossanálli uhkidit.

  Dan čállá guovddáža guolástusossodaga doaibmi jođiheaddji, Heikki Laitala NRK:i.

  Son oaivvilda ahte sii leat čuvvon bivdonjuolggadusaid, muhto ahte sii leat geavahan árvvošteami.

  Møte i Oslofjordrådet
  Foto: Lars Tore Endresen / NRK
 • UiT:s eanemus guorus oahpposaji

  Les på norsk.

  UiT - Norgga árktalaš universitehtas (UiT) leat eanemus guorus oahpposajit iežaset oahpuin buot Norgga universitehtain ja allaskuvllain. UiT:s leat ain 72 oahpus guorus sajit.

  Nu čájehit logut Samordna opptak:as.

  51 dáid oahpuin gullet Romssa oahppobáikái. Eará oahput gullet oahppobáikkiide Álttás, Áhkkánjárggas, Bådådjos, Måefies ja Hársttákas.

  Lávvardaga suoidnemánu 20. beaivvi dii. 09.00 rahppo vejolašvuohta ohcat guoros oahpposajiid. Guoros sajiide besset dađistaga ohccit, ja danin berre ge ohcat árrat.

  Leat oktiibuot 501 guorus oahpposaji Norgga universitehtain ja allaskuvllain.

 • Verddečiekčamat álgán

  Dán vahkkoloahpa lágiduvvojit Verddečiekčamat Buvrovuonas.

  21 dievdojoavkku ja 4 nissonjoavkku galget bearjadaga ja lávvordaga čiekčat oktiibuot 76 čiekčama.

  Dát dievdojoavkkut gilvalit:

  Deatnogátte Searat

  Låvan IL

  MÁHKARÁVJU-SIIDA, Marbolon, Mauken

  Reisa JR

  Suolohasat_Joahkonjárga

  Ábborášša

  Fiettar_Sievju

  Hjemmeluft BK

  Lopphavet

  Mowi

  Spiertagáisá_Lágesduottar

  Fávrrosorda

  KOIF

  Kvænangen_Návuotna United

  Mælen Navuotna

  Skuohtanjárga

  Indre Kvænangen

  Lákkonjárga

  Langfjorden

  Rotsund Rangers

  Silvetnjárga

  Dát nissonjoavkkut gilvalit:

  Joahkohágat

  Lákkonieiddat

  Reisajentene

  Áidonat

  Amanda Karoline Jørgensen er med i Verddeturneringen
  Foto: Liv Inger Somby/NRK