Robert Hermansen etterforskes

En foreløpig rapport fra revisjons- og rådgivningsselskapet PricewaterhouseCoopers og advokatfirma BA-HR er kritisk til hvordan Store Norske og eks-direktør Robert Hermansen gjorde forretningsavtaler. Nå sendes saken til politiet.

Robert Hermansen

Robert Hermansen blir etterforsket av politiet for kontraktene han inngikk som direktør av Store Norske.

Foto: Scanpix / NRK

Styret i Store Norske mottok tirsdag rapporten, etter at det er blitt avdekket at Hermansen har fått private lån og millioninvesteringer fra en underleverandør mens han var direktør i selskapet.

Saken gjorde at Robert Hermansen forrige uke trakk seg fra alle offentlige verv .

– En del kritikkverdige forhold

Allerede i 2009 utarbeidet Pareto en rapport for Næringsdepartementet. I rapporten fikk Store Norske, som da var ledet av Robert Hermansen, kraftig kritikk for flere avtaler som selskapet inngikk ved årtusenskiftet.

I rapporten fra PricewaterhouseCoopers og advokatfirma BA-HR gjentas mye av kritikken.

– Rapporten forteller at man har avdekket en del kritikkverdige forhold. Det gjelder i forhold til selskapets formueforvaltning, internkontroll og avtaleinngåelser, sier administrerende direktør i Store Norske, Bjørn Arnestad til NRK.no

Sender saken til politiet

Store Norske vil ikke vise den ferske rapporten til NRK, men sendte tirsdag ut en pressemelding:

«Rapporten omtaler forhold som har en mulig strafferettslig side. Styret i Store Norske har derfor besluttet å innlede en dialog med påtalemyndigheten for å klarlegge grunnlaget for anmeldelse og etterforskning av noen av forholdene».

Store Norske mener rapporten svekker selskapets tillit og varsler at avtaler inngått under Hermansen skal reforhandles:

«Dersom forhandlinger ikke gir et tilfredsstillende resultat, søkes avtalene avviklet», heter det i pressemeldingen.

Avviser lovbrudd

Tidligere direktør i Store Norske, Robert Hermansen, stiller seg uforstående til det hele.

– Jeg har aldri gjort noe ulovlig, og forøvrig ingen flere kommentarer, sier han til NRK.no

Store Norske driver kullgruvedrift på Svalbard og er en hjørnesteinsbedrift i Svalbard-samfunnet med 370 ansatte. Omsetningen i 2008 var 3,4 milliarder kroner, med et overskudd på 881 millioner.

Den norske stat eier 99,9 prosent av aksjene i selskapet.