Solgte merkevare før havari

Mens selskapet Boalvvir slet økonomisk, solgte det reinkjøttmerkevaren «Davas». Salget bør undersøkes mener tidligere leder av fondet som lånte penger til selskapet.

Stekt reinsdyrfilet av kalv, bringebær hollandaise og olivenstekte poteter

Dav AS skal selge reinkjøtt under merkevaren «Davas» (illustrasjonsfoto).

Foto: Audun Iversen

Boalvvir ble begjært konkurs i forrige uke. Selskapet mottok over en fireårsperiode nærmere 10 millioner kroner i offentlig støtte. En del av pengene gikk med til å skape merkevaren «Davas».

Aslak J. Eira

Aslak J. Eira er eier av Dav AS.

Foto: Katri Somby

I dag eies merkevaren av selskapet Dav AS. Her er tidligere leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Aslak J. Eira en av eierne.

Ifølge Eira forhandlet Dav AS med styreleder i Boalvvir, Robert Hermansen.

Ikke både selger og kjøper

Eira avviser at Hermansen både var selger og kjøper av merkevaren. Ved opprettelsen av Dav AS var nemlig Hermansen styreleder og største aksjonær i det nye selskapet.

– Han var med under stiftelsen av Dav AS, men det er ikke slik å forstå at han hadde noen interesser i forhold til merkevaren. Det var aldri meningen at Robert Hermansen skulle være med videre i det nye selskapet, og han solgte seg derfor raskt ut. Det var Dav AS som skulle drive butikken videre, og som trengte merkevaren, sier Aslak J. Eira.

Eira husker ikke eksakt datoen for kjøpet av merkevaren «Davas».

– Hvis dette skjedde i 2008, så var ikke Robert Hermansen lenger styreleder i Dav AS. Det er i alle fall han som har skrevet under avtalen på vegne av Boalvvir. Hvem andre som har vært med på dette, vet jeg ikke, sier han.

– Må se nærmere på salget

Foretaksregisterets kunngjøringer viser at Hermansen fratredelse som styreleder i Konsortiet Boalvvir BA, ble registrert 26. mai 2008.

I Dav AS er han er registrert som styreleder 27. november 2007. Vedtektsdatoen (da selskapet formelt ble stiftet) er 26. oktober 2007. Det framkommer imidlertid at det er foretatt en endring av vedtektsdatoen til 30. juni 2008.

Robert Hermansen

Robert Hermansen var styreleder i Boalvvir og i en periode i Dav AS.

Foto: Scanpix / NRK

Foretaksregisteret har registrert ny styreleder i Dav AS 28. august 2008: Anne Cathrine Rørholt. Det framkommer imidlertid ikke når Robert Hermansen fratrådte som styreleder i selskapet.

Legger man Aslak J. Eiras forklaring til grunn, må Robert Hermansen ha undertegnet avtalen om salg av «Davas» en gang før mai 2008 mens han fortsatt var styreleder i Boalvvir.

Eira selv er registrert som daglig leder i Konsortiet Boalvvir BA 11. oktober 2007. Hans fratredelse er registert 11. august 2008. Det framkommer av foretaksregisteret at Eira var registrert som daglig leder i Dav AS første gang 27. november 2007. Samme dato skiftet Boalvvir AS navn til Dav AS.

Tidligere leder i Reindriftens utviklingsfond, Ottar Befring, mener bobestyreren i Boalvvir bør se nærmere på salget av merkevaren fra Boalvvir til Dav AS.

– Hvis det nye selskapet har mottatt noe av verdi fra Boalvvir, så må det inn igjen i vurderingen når bobestyreren tar fatt på saken, sier han til NRK.

Robert Hermansens advokat, Christian B. Hjort er på ferie, og har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Skulle selges for tre millioner kr

Fondet ba i mai Landbruksdepartementet om å slå Boalvvir konkurs. I forrige uke kom begjæringen. Utviklingsfondet har tilsammen gitt fem millioner kroner i lån til selskapet. Befring ser svært alvorlig på konkursen .

Det var ifølge Aslak J. Eira enighet om en pris på tre millioner kroner for merkevaren. I tillegg skulle Dav AS årlig betale ti prosent av et eventuell overskudd av salget.

– En slik pris forutsatte imidlertid at emisjonen i Dav AS var vellykket. Hvis ikke den var vellykket, så hadde man en alternativ pris, forklarer han.

Emisjonen som tok sikte på å forhøye aksjekapitalen i selskapet ved å invitere nye reineiere til å tegne aksjer, lyktes ikke. Derfor ble ikke prisen for «Davas» tre millioner. Det gjorde at den alternative avtalen dermed gjaldt.

– Jeg tror vi betale opp mot en halv million eller i alle fall 400.000 kroner til Boalvvir vil jeg tro. Dette holder i forhold til avtalen, sier Aslak J. Eira.

Ingen avtale lenger

Boalvvir hadde en avtale med Coop Norge om reinkjøtt tilsvarende 18.000 rein i løpet av året. Produktene skulle selges under merkevarenavnet «Davas».

Informasjonsmedarbeider Ole Andre Myrvoll i Coop Norge sier de verken har avtale med Boalvvir eller Dav AS.

– Vi vurderer alle avtaler hvert eneste år, og dette er en avtale som ikke gjelder lenger. Det foreligger vanlige forretningsmessige vurderinger bak denne avgjørelsen. I dag kjøper vi inn reinkjøtt via Gilde, sier Myrvoll til NRK.

Aslak J. Eira opplyser at produktene «Davas» i dag går ut til butikkene gjennom Østlandske Formidling AS i Moss.

– Østlandske Formidling AS distribuerer kjøttet til flere kjeder. Vi har ikke lenger noen avtale med Coop. Nå jobber vi hele tiden med å få til nye avtaler med andre kjeder. Vi prøver å få innpass hos alle som er interessert i å selge reinkjøtt, sier Eira.

Korte nyheter

 • Ain olu njoammumat Norggas

  Norggas ain olu koronanjoammumat. Gaskavahku lea duođaštuvvon 3870 ođđa koronanjoammuma, 265 njoammuma unnit go ovddit beaivve goas ledje eanemus njoammumat Norggas dán radjai olles dán pandemiija áigge. Buohcceviesuin ožžot divššu 257 olbmo koronavirusa geažil.

  Selvtest covid-19
  Foto: Asbjørn Odd Berge / NRK
 • NBR váidán sámivašis

  Norgga boazosápmelaččaid riikasearvi lea váidán Hans Johan Aslaksena sámivašis Kiira-beatnaga goddinášši oktavuođas. Nu čállá Aftenposten. Aslaksen lea Kiira beatnaga eaiggáda vuohppa. Beana goddui Joatkás Álttás čakčat ja áššis lea áššáskuhtton badjealmmái. Ášši bohciidahtii olu reakšuvnnaid ja Aslaksen lei okta sis gii garrasit moittii boazodoalu rahpasit sosiála mediain.

  Skjermdumper fra Facebook. Fra saken om hunden Kiira som ble skutt.
  Foto: Skjermdump
 • Truet med budsjettkutt – Får penger

  For andre gang på to år foreslo bydel Grünerløkka i Oslo fjerne en lederstilling i den samiske barnehagen i Tøyenparken i sitt budsjettforslag. Dette skapte uro blant foreldre og andre. De mente at ved å blant annet fjerne den samiske daglige lederen kunne den samiske barnehagen bli mer norsk. Men nå får den samiske barnehagen 800.000 kroner i øremerket driftstilskudd.