Hopp til innhold

Frustrert og sint president foran Løvebakken

På plassen foran landets lovgivende forsamling ga sametingspresident Aili Keskitalo klar beskjed.

Aili Keskitalo foran Stortinget desember 2017

FORAN STORTINGET: Sametingspresident Aili Keskitalo holdt appell på Eidsvolls plass onsdag ettermiddag.

Foto: Irjan Balto / NRK

– Vi er her i dag og er frustrerte og sinte, sa hun i appellen hun holdt i ettermiddag på Eidsvolls plass.

Selv om landets andre parlament – Sametinget – også er samlet til plenumsmøte i Karasjok, valgte likevel sametingspresidenten å reise til Oslo. Hovedgrunnen er at Keskitalo ville vise sin støtte til Jovsset Ánte Sara som møter staten i Høyesterett .

– Det er ti år siden Stortinget vedtok ny reindriftslov uten Sametingets samtykke, sa presidenten ved siden av kunstverket til Máret Ánne Sara som hun har satt opp på Eidsvolls plass. Også dette et uttrykk for støtte til den 25 år gamle reineieren.

– Denne saken er et symbol for hvordan staten Norge behandler sitt urfolk på, sa sametingspresidenten i appellen.

Ellinor Marita Jåma

SINT: – Det strider imot all fornuft at en ung reineier må kjempe for sin framtid i domstolene, sa NRL-leder Ellinor Marita Jåma.

Foto: Irjan Balto / NRK

Både sametingspresidenten og lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma, minnet om at Stortinget ikke fulgte kravene fra reindrifta og Sametinget om å skjerme de minste reineierne da reindriftsloven ble vedtatt av Stortinget for ti år siden.

– Det er ganske spesielt å sitte i Høyesterett og høre at dette tas opp der. Uansett utfall av saken til Jovsset Ánte så må reindriftsloven igjennom en revisjon, sa Jåma.

– Vi mener det er viktig å skjerme ungdom i en etableringsfase, utdyper Jåma overfor NRK.

Blir overkjørt

Sametingspresidenten trakk linjene helt tilbake til det som skjedde blant annet på Løvebakken og Eidsvolls plass for snart 40 år siden i forbindelse med kampen mot Alta-utbyggingen.

– Vi vant en politisk seier med en ny samepolitikk og en ny retning for kultur, språk og næringer, sa hun.

Deretter underbygde hun hva som ligger i dagens frustrasjon og sinne.

– Vi har tålt ganske mye etter den tid. Selv om vi er mer synlig og mer involvert i samfunnsbeslutningene enn noen gang før, blir vi også overkjørt stadig fortere. I alt for liten grad styrer vi selv vår egen utvikling, sa Keskitalo.

Bønn til dommerne

Åraken til at mange samerettslige saker nå prøves for domstolene er «politisk brems i ti år» mente presidenten. Hun sa videre at Høyesterett noen ganger har vist vei, mens andre ganger ikke.

Hun kom med en bønn til dommerne i Høyesterett.

– De som sitter i Høyesterett, med liten kunnskap om våre samfunns historie og livssituasjon, må kompenseres med store hjerter og klare hoder når de skal avgjøre vår utvikling, sa sametingspresidenten i appellen foran Stortinget.

Korte nyheter

 • Over 160 SAS-flyvninger blir innstilt tirsdag

  Tirsdag blir 161 SAS-flyvninger i Norge innstilte som følge av pilotstreiken.

  Ifølge VG sin flyoversikt ble 78 SAS-flyvninger innstilte mandag, mens 161 av selskapets flyvninger blir kansellerte tirsdag. 77 av flyvningene er til utlander, mens 84 er innenlansflyvninger.

  900 SAS-piloter gikk ut i streik mandag etter at meklingen mellom SAS og pilotene ikke førte frem.

  Riksmekler Mats Ruland sier det er en tung dag.

  – Jeg synes det er veldig trist. Partene er skuffet over at det har blitt en konflikt. Her er det blitt investert mye tid og ressurser i å prøve å løse dette. Det har blitt jobbet intensivt i en veldig lang periode uten at vi har klart å komme i mål, sier han til NRK.

  (NRK / NTB)

  riksmekler Mats Wilhelm Ruland
  Foto: ksenia novikova / nrk
 • Er bekymret etter skogbrann på vinterbeitelandet

  I Kautokeino kommune i Finnmark var det to skogbranner på lørdag. Den ene av dem vekker bekymring hos reindriftsutøver som har rein i brannområdet om vinteren.

  Ándde Niillas Buljo forteller til NRK at brannen i Hávgajávri-området er midt i beitelandet til Njullosávžži-siida.

  – Vi er bekymret, størrelsen på brannområdet er estimert å tilsvare 70 fotballbaner. Det er svært mye beite som går tapt nå, sier Buljo.

  Han tenker på konskekvensene.

  – Nå blir det større press på de områdene hvor det ikke er brent. Det igjen kan gjøre at disse områdene blir nedbeitet, og det kan ha store konsekvenser for neste generasjon.

  Ándde Niillas Buljo iežas mánáiguin, Ándde Niillas Mikael ja Ánná Michelle.
  Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK