Hopp til innhold

Kunstner: – Regjeringens behandling av Fosen-dommen er lite tillitvekkende

Den anerkjente kunstneren Máret Ánne Sara mener at regjeringen i behandlingen av Fosen-dommen bryter med prinsippet om likhet for loven.

400 reinsdyrskaller utstilt på Eidsvold plass

ULIKHET FOR LOVEN: Máret Ánne Sara har laget kunst som skal illustrere Statens behandling av hennes bror Jovsset Ánte Sara. Her vises den utenfor Stortinget i Oslo.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

– Det er veldig merkelig og skremmende at behandlingen av samene og staten er så forskjellig, sier Sara.

Hun sikter til Høyesterettsdommen i 2017 mot hennes bror Jovsset Ánte Sara om reintallsreduksjon. I denne saken vant staten, og Stortinget vedtok at dommen skulle iverksettes straks.

Likhet for loven er et prinsipp som går ut på at lover skal gjelde likt for alle, og at alle har krav på samme behandling av offentlige myndigheter og av domstolene. Likhet for loven er en av menneskerettighetene.

Det er dette Sara mener ikke gjelder her.

– I forbindelse med denne dommen uttalte Stortinget at saken er alvorlig. Derfor må dommen iverksettes umiddelbart, uten å vente på en eventuell uttalelse fra FN, forklarer Sara.

Jovsset Ante Sara i reingjerdet sammen med sin søster Maret Anne SAra

TAPTE I HØYESTERETT: Jovsset Ánte Sara måtte redusere reinflokken sin til lovlig reintall med umiddelbar virkning.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

11. oktober i år fastslo Høyesterett i storkammer enstemmig at rettighetene er krenket, og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige. To måneder etter at dommen ble avsagt er det fortsatt tvil om hvordan regjeringen vil følge opp dommen.

– Nå får vi signaler om at Olje- og energidepartementet vil vurdere hvordan de skal tolke dommen. Det er rett og slett en trussel mot demokratiet. De gir uttrykk får å kunne velge når en dom i Høyesterett er holdbar og når den ikke er det, påpeker hun.

Maret Anne Sara
Foto: Samuel Frode Grønmo

– Prøver ikke å å legge dommen til side

OED varsler at de vil gjennomføre en prosess som vil ta noe tid, for se på alle sider ved Fosen-dommen i Høyesterett.

– Dette handler ikke om at staten prøver å sette til side en dom fra Høyesterett. Selv om Høyesterett har vurdert at tillatelsene som er gitt på Fosen er ugyldige, har de ikke tatt stilling til hva som nå skal skje med de to vindkraftverkene, skriver statssekretær Amund Vik (Ap).

Amund Vik, statssekretær i Olje og energidepartementet

Amund Vik er statssekretær i Olje- og energidepartementet.

Foto: Arvid Samland/OED

De skal nå finne ut om hva som skal skje.

– Dommen innebærer ikke at konsesjonene til vindkraftverkene har falt bort og endringer i konsesjonene forutsetter nye forvaltningsvedtak, skriver Vik.

Han forstår ønsket om rask handling i denne saken.

– Samtidig må forvaltningen følge alminnelige krav til utredning og saksbehandling. Målet med dette arbeidet er å finne en løsning som står seg for ettertiden og som sikrer reindriftens rettigheter, skriver han.

OED har fått oversendt meningene i denne saken.

Máret Ánne Sara syns denne måten å behandle samene er bare trist.

– Regjeringens behandling av disse to dommene viser at vi samer ikke får hjelp gjennom FN-systemet eller vårt egen lands rettssystem. Staten aksepterer uansett ikke en dom hvis vi skulle vinne i Høyesterett, påpeker Sara.

– Regjeringen legger opp til å overprøve Høyesterett

Dette blir møtt med både oppgitthet.

Advokat Andreas Brønner

OVERPRØVER HØYESTERETT: Advokat Andreas Brønner.

Foto: Erik Lieungh

Departementet setter i gang et arbeid for å oppdatere kunnskapsgrunnlaget om hvordan vindkraftverk påvirker reindriften.

– Det legges opp til en prosess hvor de skal vurdere de samme konsekvensene som Høyesterett allerede har vurdert. Departementet legger med andre ord opp til at det selv skal overprøve Høyesteretts dom, sier advokat Andreas Brønner.

Geir Jørgensen, stortingspolitiker fra Nordland og næringspolitisk talsperson i Rødt, på fellesmarkering mot vindkraft på Øyfjellet, Vefsn og Sjonfjellet i Rana.

BRYTER MED MENNESKERETTIGHETER: Stortingsrepresentant Geir Jørgensen (Rødt) mener at regjeringens behandling av Fosen-dommen er forkastelig.

Han representerer sør-gruppen i Fosen reinbeitedistrikt.

Rødt er reagerer med vantro på fortsatt drift av vindkraftanleggene på Fosen.

Jan Fridthjof Bernt

KAN IKKE SETTES TIL SIDE: Professor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, er ekspert på forvaltningsrett.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Høyesterett har slått fast at vindkraftutbygginga på Fosen var ulovlig, og et menneskerettighetsbrudd mot reindriftssamene. Så lenge de ulovlige vindturbinene står og går, fortsetter menneskerettighetsbruddene, sier stortingsrepresentant Geir Jørgensen.

Professor ved Universitetet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, er enig med stortingsrepresentanten.

– Det kan aldri bli snakk om at staten kan sette til side en dom fra Høyesterett. Det kan jeg ikke tenke meg at noen tror, sier Bernt.

Korte nyheter

 • Čieža ođđa sámi filmma ožžot doarjaga

  Animašuvdnafilbma, musihkka, dokumentárafilbma ja njeallje oanehis filmma ožžot dál Sámi filbmainstituhtas (ISFI) buvttadandoarjaga oktiibuot 2,3 miljon ruoŧa ruvnnu.

  – Eai goassige ovdal leat buvttaduvvon nu ollu sámi guhkesfilmmat go dál, dadjá Anne Lajla Utsi, ISFI bagadalli.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Jobber for steril oppdrettstorsk

  Selskapet Norcod har innført et nytt lysstyringssystem for å påvirke kjønnsmodningen til torsken, og vil begynne å holde hann- og hunnfisk fra hverandre.

  Det skriver Fiskeribladet.

  – I fremtiden, i det lange løp, ser vi på steril torsk. Det kan løse alle problemer med kjønnsmodning. Vi jobber med steril torsk, sier administrerende direktør Christian Riber til Fiskeribladet.

  I slutten av februar fikk Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter etter tidligere funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy.

  I april ble Norcod pålagt å slakte ytterlige to merder.

  Alle nøtene er nå tømt for fisk og skal inspiseres av Fiskeridirektoratet. Selskapet håper å ha en konklusjon innen utgangen av juni.

  Torsk ved Havlandet Marin Yngel i Florø
  Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK
 • Báhccavuonas biila ribahan badjel geainnu

  Politiijat leat ožžon dieđu johtolatlihkohisvuođas Sagelvvatnet guovllus Báhccavuona suohkanis.

  Personbiila másii kontrolla, ribahii badjel geainnu ja gopmánii.

  Politiijaid operašuvdnajođiheaddji, Karl Erik Thomassen, lohká ahte okta rávisolmmoš ja golbma máná vuollel 16 jagi ledje lihkohisvuođas.

  – Ii oktage leat duođalaččat roasmmehuvvan, dadjá son NRK:i.

  Go heahteossodagat bohte báikái, de ledje báikkálaččat váldán vára olbmuin geat ledje biillas.

  Politiijain ii leat várohus ahte biilavuoddji lea leamaš vuoddján biilla juhkanvuođas, muhto lohket leat menddo árrat vuos lohkat mii lea rievttimielde dáhpáhuvvan.

  – Fertet vuos gullat biilavuoddji čilgehusa ja jus vejolaš, earáin maiddái.