Hopp til innhold

Styrelederens ektefelle skrev nasjonalteatersøknad

Det samiske nasjonalteatret søker om 200 millioner til nytt nasjonalteater. Teatersjefen anså Roger Ingebrigtsen – teater styrelederens ektefelle – som den beste til jobben med søknaden.

Beaivvas teater

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš har i årevis arbeidet med å få et nasjonalteaterbygg. I forrige uke leverte de den endelige søknaden til forprosjektet. Til å skrive søknaden engasjerte teatersjefen ektemannen til teaterets styreleder. (Bildet er fra en utendørsforestillingen «1852».)

Foto: Marit Anna Evanger

En svært begeistret sametingspresident mottok Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš sin søknad om eget nasjonalteaterbygg på mandag i forrige uke. Til å utforme søknaden har det samiske nasjonalteateret fått 350.000 i støtte fra Sametinget.

Roger Ingebrigtsen, som teatersjef Haukur J. Gunnarsson brukte som personlig rådgiver og konsulent til å utforme søknaden, er gift med styreleder Lene Hansen i aksjeselskapet “Beaivvaš Sámi Našunálateahter AS».

Til NRK forteller både teatersjefen og Ingebrigtsen at Ingebrigtsen fikk 50.000 kroner i måneden for å skrive søknaden.

Arbeidet med søknaden og oppfølgingen er til sammen beregnet å ta halvt år, og totallønnen til Ingebrigtsen vil dermed utgjøre ca. 300.000. Ifølge Ingebrigtsen selv har han vært engasjert av Haukur J. Gunnarsson siden 1. oktober.

Ville ha det i ryddige forhold

Haukur J. Gunnarsson forteller til NRK at han ville ha det gjort i ryddige forhold, og han hadde fått mandat fra styret til å engasjere ekstern hjelp.

Roger Ingebrigtsen er gift med styreleder Lene Hansen. Vurderte du denne koblingen før du engasjerte han?

– Jeg vurderte koblingen, og jeg spurte også Lene om hva hun syntes om det, og hun sa det var helt opp til meg. Derfor anser jeg det som problemfritt.

Ble konsulentjobben utlyst?

– Nei, jeg så ikke noen grunn til det. Jeg hadde fått mandat av styret til å finne en konsulent, så jeg valgte Roger Ingebrigtsen siden det ikke finnes så mange med den samme kompetansen i denne landsdelen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Overrakte søknad om eget teaterbygg

Jeg er svært begeistret for dette, sa sametingspresident Aili Keskitalo (NSR), etter å ha fått overrakt søknaden om bygging av nytt teaterbygg i Kautokeino for Beaivváš, av styreleder Lene Hansen og teatersjef Haukur J. Gunnarsson.

Foto: Beaivváš Sámi Našunálateáhter

Jobbet med søknaden i over ett år

Teatersjefen hadde jobbet i over ett år med å utforme en søknad selv. Søknaden ble tilbakevist av Sametinget.

Derfor søkte Beaivváš om midler fra Sametinget om å få inn ekstern hjelp. Det fikk de bevilget.

Hadde det vært mulig å gjennomføre søknaden uten konsulenthjelp?

– Jeg holdt på i ett år med å utforme søknaden, men senest i februar sa Sametinget at søknaden ikke var god nok. Forsøket ble altså tilbakevist, så da innså jeg at jeg var nødt til å få ekstern hjelp, og heldigvis hadde Roger anledning til å ta jobben.

Teatersjefen forteller at det var Ingebrigtsen som førte søknaden i pennen, men at teateret, med alle sine ansatte, i samarbeid jobbet hardt med å utforme den endelige søknaden.

– En utfordring habilitetsmessig

Roger Ingebrigtsen forteller til NRK at det ble en utfordring for han, da Haukur Gunnarsson spurte han om han kunne gjøre jobben med søknaden.

– Det ble med en gang en utfordring for meg da Haukur spurte om jeg kunne utføre den jobben, i og med at jeg er gift med henne som er styreleder. Jeg var veldig tydelig på det at det er en utfordring habilitetsmessig.

Ifølge aksjeloven kan ikke et styremedlem være med på å avgjøre om ens ektefelle skal tilsettes i selskapet eller ikke.

§ 6–27. Inhabilitet

«(1) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.»

Beaivváš er heller ikke pliktig til å utlyse stillingen, siden de er et aksjeselskap. Aksjeselskapet eies av Sametinget, Kautokeino kommune, Samenes Landsforbund, og NSR. Sametinget og Kautokeino kommune er hovedaksjonærer.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Roger Ingebrigtsen

Roger Ingebrigtsen har jobbet med søknaden siden 1. oktober i fjor. Han sier at det var viktig for han at søknadsprosessen ble gjort i ryddige forhold.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix


Engasjementet måtte derfor gjøres i ryddige former, og han ga, ifølge Ingebrigtsen selv, denne beskjeden til Beaivváš:

– Hvis dere ønsker at jeg skal gjøre den jobben, så rapporterer jeg direkte til teatersjefen. Og det har vi vært tydelig og ryddig på hele veien. Også må vi samtidig huske på at i Nord-Norge er vi bare ni prosent av Norges befolkning, og noen ganger, i noen prosjekt, så kan man komme litt nær noen man kjenner ganske godt. Da er det viktig å være svært ryddig og tydelig på de rollene, og det føler jeg at man klarer på en god måte.

Grunnen til at Ingebrigtsen sa ja til å jobbe med søknaden, er at han mener det for lenge siden burde vært bygget et ordentlig samisk nasjonalteater.

Hvor omfattende er arbeidet med en slik søknad?

– Det er en stor jobb. Beaivváš har jo i 30 år jobbet for å få et eget teaterbygg til Kautokeino, og det er jo skammelig at Norge ikke for lenge siden gitt det samiske samfunnet et ordentlig slikt bygg, på lik linje med alle andre fylker i Norge, som har et bra teaterbygg. Så det er en svær jobb, og den har jeg holdt på med siden høsten i fjor.

Ingebrigtsen forteller at jobben hans har vært å hjelpe teatersjefen med å utforme en god søknad, men også hvordan det skal være mulig å få den manglende viljen til et eget samisk nasjonalteaterbygg til å bli en positiv vilje.

Styreleder: – Sametinget anmodet om å skaffe ekstern hjelp

Styreleder i Beaivváš Lene Hansen bekrefter overfor NRK Sápmi at prosessen med å få nytt teaterbygg har gått over veldig mange år.

– Da vi tiltrådte som styre prøvde vi å få oversikt over hvor saken lå, og vi oppfattet at det var vanskelig å kommunisere både hva Kulturdepartementet ønsket, hva Sametinget ønsket, og hvilke leveranser Beaivváš skulle gi, forteller Hansen.

Lene Hansen og Haukur J. Gunnarsson

Styreleder i Beaivváš Lene Hansen og Beaivváš-sjef Haukur J. Gunnarsson sammen under overrekkelsen av søknaden til Sametinget.

Foto: Marte Lindi / NRK

Hun forteller videre at i et møte med Sametinget i fjor høst, så var Sametinget enig i styrets vurdering om at de trengte ekstern hjelp for å klare og få en god søknad på plass.

– Det var en sterk anmodning fra Sametinget om at det måtte skje, og vi ble oppfordret om å søke midler for å få dette her på plass. Det har vi gjort, og vi ga samtidig fullmakt til teatersjefen om å engasjere den hjelpa han følte han trengte for å få dette på plass.

Det at din ektefelle Roger Ingebrigtsen fikk den konsulentjobben, hvordan vurderer du det?

– Det må teatersjefen svare på. Jeg har kun gjort det jeg skulle gjøre og gitt teatersjefen fullmakt til å finne den kompetansen han mente var nødvending. At den kompetansen tilfeldigvis bor nært meg kan ikke jeg rå over. Jeg har ikke vært involvert i prosessen i det hele tatt.

Storfornøyd med søknaden

Skuespiller Egil Keskitalo er de ansattes representant i styret. Han er storfornøyd med den endelige søknaden.

– Vi synes søknaden er veldig god. Det er en svært grundig jobb som er gjort, og vi er svært fornøyd med den eksterne hjelpen vi har fått. På vår side så mener vi at det ikke er mulig å gjøre jobben med å belyse Beaivváš sitt behov på en bedre måte. Om ikke det blir nytt nasjonalteaterbygg nå, vet jeg ikke hva som må til.

Hva synes du om at det er styrelederens ektefelle Roger Ingebrigtsen som ble valgt til å gjøre denne jobben?

– Fra vår side har ikke det vært noe problem i forhold til habilitet. Dette er en søknad, og det er ikke snakk om tildeling av midler eller andre økonomiske spørsmål. Det er det gjort svært godt rede for innenfor styret, vi er enige i beslutningen, og synes det er helt i orden.

Keskitalo legger til at han har kun positive erfaringer med å jobbe sammen med Roger Ingebrigtsen i søknadsprosessen.


– Kjenner tankegangen

Også teatersjef Gunnarsson skryter av jobben Ingebrigtsen har gjort.

Haukur J. Gunnarsson

Teatersjef Haukur J. Gunnarsson anser det som problemfritt at hans konsulent i arbeidet med søknaden er gift med teaterets styreleder. På bildet viser han hvilken fatning det nåværende bygget er i.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

– Han har vært innom fem forskjellige departementer. Han kjenner tankegangen, og det har vært enormt nyttig å ha hans innspill og forslag, ut ifra de kunnskapene han har.

Da Ingebrigtsen var statssekretær for Ellen Horn (Ap), som var kulturminister i perioden 2000-2001, arbeidet han med en lignende sak. Den gang dreide det seg om nytt teaterbygg til Hålogaland Teater. Teatersjef for Hålogaland Teater var Haukur J. Gunnarsson.

«Ikke noen upris»


Konsulenter er som kjent ikke en billig affære. Noen opererer med timepriser på opptil 2000 kroner. Partner og ansvarlig for KPMGs konsulentvirksomhet, Rune Skjelvan, mener 50.000 i måneden ikke er overprising.

«Nå kjenner ikke jeg til verken denne saken eller Samisk Nasjonalteater, men konsulenter finnes jo i alle prisklasser. Hovedgrunnen til at konsulenter brukes er kortsiktig kapasitets- eller kompetansebehov, og på generelt grunnlag fremstår det ikke som noen upris å betale 50.000 kroner pr. måned for en konsulent. I mange sammenhenger koster det jo selskaper – samlet sett – mer enn som så å ha folk ansatt på heltid.»

Skriver Skjelvan i en e-post til NRK. KPMG er en av verdens største revisjonsselskaper.

Sametinget mener det var riktig å tildele 350.000

Det var Sametinget som ba om en grundig søknad om midler til et nytt samisk nasjonalteater fra Beaivváš. En søknad Sametinget er svært fornøyd med.

Avdelingsdirektør ved Sametinget Magne Svineng sier til NRK Sápmi at Sametinget mener at det var nyttig og riktig å tildele 350.000 til arbeidet med søknaden.

Beaivváš søkte først om 950.000 i institusjonsutviklinger i forbindelse med arbeidet med søknaden, men nedjusterte søknaden til 550.000 da Sametinget ikke hadde de ansøkte midlene. 350.000 ble bevilget, der Beaivváš selv måtte bekoste de resterende 200.000.

Beivváš har de siste årene fått 16–19 millioner kroner i årligstøtte fra Sametinget.

Søknaden om byggeprosjektet på 200 millioner kroner er oversendt Sametinget og Kulturdepartementet. Den avgjørende beslutningen vil være departementets.

Sametinget

Sametinget er fornøyd med søknaden fra det samiske nasjonalteatret, og mener de 350.000 Sametinget bevilget til arbeidet med søknaden var velanvendte penger.

Foto: Elvi Rosita Norvang / NRK

Korte nyheter

 • Støre håpar både Finland og Sverige snart blir Nato-medlemmer

  Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) var fredag i Brussel der han møtte Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg.

  Støre sa på pressekonferansen at han håpar både Sverige og Finland er medlemer i forsvarsalliansen innan Nato-toppmøtet i juli.

  – Alle allierte burde føle seg forplikta til å ratifisere dei to landa sine søknader, sa Støre.

  Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg
  Foto: Simen Ekern / NRK
 • Rektor: – Skulle ønske det var lettere å få tak i samisklærere

  I den nye stortingsmeldingen om samisk språk, kultur og samfunn blir det nok en gang slått fast at det er stor mangel på samisklærer i Norge.

  Fordi få samiske elever har samisk gjennom hele skoleløpet og i videregående skole, er det store utfordringer med å få rekruttert nok samisklærere.

  Dette er en utfordring som rektor Linda Jacobsen ved Oslo samiske skole, som er en del av Nedre Bekkelaget skole, kjenner godt til.

  – Vi hadde utlyst en stilling nå, og fikk en kvalifisert søker. Men søkeren takket dessverre nei, sier Jacobsen.

  Skolen fikk nylig besøk av Sametinget og statsrådene i Kunnskapsdepartementet, som ville fortelle om den nye stortingsmeldingen.

  Flere av elevene, som fikk hilse på gjestene, ga uttrykk for at de kan tenke seg å bli samisklærere.

  Jacobsen mener det er viktig å ta elevenes engasjementet på alvor.

  Skolen merker stor interesse for å lære samisk i Oslo.

  – Skulle ønske det var lettere å få tak i samisklærer. Vi har flere elever som ønsker opplæring i samisk. Vi skulle gjerne hatt flere lærer, sier hun.

  Over hele landet er det nå prekær mangel på samisklærere og førskolelærere.

  Stortingsmeldingen skal følges opp med tiltak av Sametinget og regjeringen (ekstern lenke - regjeringen.no).

  Linda Jacobsen
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Dømt for å misbruke stillingen til å skaffe seg sex

  En kommunal leder i Vest-Finnmark er dømt til ett års fengsel for å misbruke stillingen sin til å skaffe seg sex med en underordnet. Lagmannsretten har gitt ham to måneder kortere fengselsstraff en tingretten, fordi saken ble liggende lenge hos politiet. Mannen ga den langt yngre kvinnen sterke vanedannende medisiner, og hun gikk med på å ligge med ham minst fem ganger blant annet fordi hun trengte medisinene, går det fram av dommen. Mannen selv har benektet eller bagatellisert det meste, men lagmannsretten mener han ikke er troverdig. Han må betale kvinnen 180.000 kroner i erstatning.