Hopp til innhold

Slik blir teaterbygget til Beaivváš

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš og Kautokeino kommune presenterer skisseprosjektet til nytt teaterbygg neste uke.

Bilde av teaterbygg - første utkast

Her er den første illustrasjonen av hvordan arkitektene ser for seg nye Beaivváš Samiske Nasjonalteater.

Foto: Jappe Nielsen Arkitekter AS

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš og Kautokeino kommune har invitert til
presentasjon av skisseprosjektet til nytt teaterbygg.

Presentasjonen skal være 10. november klokken 15.00 på hotellet i Kautokeino.

Presentasjonen gis av Gullik Hanssen og Lars Michelsen. Arkitektene Jappe Nielsen og Isak Runeson vil blant annet vise førsteutkastet av bygget i 3D.

Levende teaterverksted i et moderne uttrykk er byggets grunnidé.

Styret i Beaivváš, teatersjefen og ordføreren deltar også under presentasjonen, samt andre sentrale aktører rundt planene om nytt teaterbygg.

Det nye teaterbygget er plassert i nærheten av bygget til NRK Sámi Radio (trekanthuset på bildet), på veien mot flystripa og crossbanen.

Sentrale personer i Beaivváš sitt nybygg

Sentrale personer i nybyggsammenheng: teatersjef Haukur J. Gunnarsson, fra Beaivváš: Leif Isak Nilut, Goahtebeallji/kommunen: Leif Halonen, fra Beaivváš: Bengt Morten Bongo, ingeniør Lars Michelsen, arkitekt Jappe Nielsen, arkitekt Isak Runeson.

Foto: Beaivváš Sámi Našunálateáhter


Korte nyheter

 • Čieža ođđa sámi filmma ožžot doarjaga

  Animašuvdnafilbma, musihkka, dokumentárafilbma ja njeallje oanehis filmma ožžot dál Sámi filbmainstituhtas (ISFI) buvttadandoarjaga oktiibuot 2,3 miljon kruvnnu.

  – Eai goassige ovdal leat buvttaduvvon nu ollu sámi guhkesfilmmat go dál, dadjá Anne Lajla Utsi, ISFI bagadalli.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Jobber for steril oppdrettstorsk

  Selskapet Norcod har innført et nytt lysstyringssystem for å påvirke kjønnsmodningen til torsken, og vil begynne å holde hann- og hunnfisk fra hverandre.

  Det skriver Fiskeribladet.

  – I fremtiden, i det lange løp, ser vi på steril torsk. Det kan løse alle problemer med kjønnsmodning. Vi jobber med steril torsk, sier administrerende direktør Christian Riber til Fiskeribladet.

  I slutten av februar fikk Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter etter tidligere funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy.

  I april ble Norcod pålagt å slakte ytterlige to merder.

  Alle nøtene er nå tømt for fisk og skal inspiseres av Fiskeridirektoratet. Selskapet håper å ha en konklusjon innen utgangen av juni.

  Torsk ved Havlandet Marin Yngel i Florø
  Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK
 • Báhccavuonas biila ribahan badjel geainnu

  Politiijat leat ožžon dieđu johtolatlihkohisvuođas Sagelvvatnet guovllus Báhccavuona suohkanis.

  Personbiila másii kontrolla, ribahii badjel geainnu ja gopmánii.

  Politiijaid operašuvdnajođiheaddji, Karl Erik Thomassen, lohká ahte okta rávisolmmoš ja golbma máná vuollel 16 jagi ledje lihkohisvuođas.

  – Ii oktage leat duođalaččat roasmmehuvvan, dadjá son NRK:i.

  Go heahteossodagat bohte báikái, de ledje báikkálaččat váldán vára olbmuin geat ledje biillas.

  Politiijain ii leat várohus ahte biilavuoddji lea leamaš vuoddján biilla juhkanvuođas, muhto lohket leat menddo árrat vuos lohkat mii lea rievttimielde dáhpáhuvvan.

  – Fertet vuos gullat biilavuoddji čilgehusa ja jus vejolaš, earáin maiddái.