Slik blir teaterbygget til Beaivváš

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš og Kautokeino kommune presenterer skisseprosjektet til nytt teaterbygg neste uke.

Bilde av teaterbygg - første utkast

Her er den første illustrasjonen av hvordan arkitektene ser for seg nye Beaivváš Samiske Nasjonalteater.

Foto: Jappe Nielsen Arkitekter AS

Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš og Kautokeino kommune har invitert til
presentasjon av skisseprosjektet til nytt teaterbygg.

Presentasjonen skal være 10. november klokken 15.00 på hotellet i Kautokeino.

Presentasjonen gis av Gullik Hanssen og Lars Michelsen. Arkitektene Jappe Nielsen og Isak Runeson vil blant annet vise førsteutkastet av bygget i 3D.

Levende teaterverksted i et moderne uttrykk er byggets grunnidé.

Styret i Beaivváš, teatersjefen og ordføreren deltar også under presentasjonen, samt andre sentrale aktører rundt planene om nytt teaterbygg.

Det nye teaterbygget er plassert i nærheten av bygget til NRK Sámi Radio (trekanthuset på bildet), på veien mot flystripa og crossbanen.

Sentrale personer i Beaivváš sitt nybygg

Sentrale personer i nybyggsammenheng: teatersjef Haukur J. Gunnarsson, fra Beaivváš: Leif Isak Nilut, Goahtebeallji/kommunen: Leif Halonen, fra Beaivváš: Bengt Morten Bongo, ingeniør Lars Michelsen, arkitekt Jappe Nielsen, arkitekt Isak Runeson.

Foto: Beaivváš Sámi Našunálateáhter