Hopp til innhold

Lover nytt teaterbygg

Innen fire år skal tre nye samiske kulturbygg reises. Kulturminister Trond Giske lover fortsatt satsing. - Pengene har vi, sier han.

Beaivvas

Beaivváš Sámi Teahter kan få et nytt bygg innen 2014.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Kulturminister Trond Giske

Kulturminister Trond Giske.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Beaivváš Sámi Teahter som regnes som det samiske hovedteateret, har aldri hatt et eget bygg. Før 2014 kan trolig skuespillerne få drømmen sin oppfylt.

- Hvis det er dette Sametinget prioriterer øverst, så vil vi følge dette, sier Giske til NRK.

Bakgrunnen for dette er Aps videreføring av kulturløftet. Konkret vil dette gi tre nye bygg de kommende årene.

Nytt teaterbygg i Kautokeino, kunst- og kultursenter i Karasjok og kultursenteret Várdobáiki i Skånland er de neste byggeprosjektene som står for tur.

Garanterer

- Definitivt, svarer Ørnebakk på spørsmålet om han tror det snart blir bygd et nytt teaterbygg for Beaivváš Sámi Teahter i Kautokeino.

Han går faktisk så langt at han garanterer et bygg innen 2013.

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk; Aps gruppeleder på Sametinget.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Kulturminister Trond Giske sier at Ap ikke går inn i de enkelte byggeprosjektene. Han sier Sametinget må ha friheten til å bestemme over den samiske kulturpolitikken.

- Vi skal sørge for rammebetingelsene, og vi sier ikke nei til et nytt teaterbygg hvis Sametinget mener dette er viktigst. Og vi har pengene, sier Giske til NRK.

- Smalhans

Ørnebakk skryter av partiets satsing på kultur de fire siste årene.

- Tidligere har det vært smalhans, men i denne perioden er flere samiske kulturbygg blitt startet opp. Nå blir kulturløftet ført videre i vårt partiprogram, og dermed regner jeg med at det kommer tre nye store bygg i kommende periode, sier han til NRK.

I Aps valgprogram for perioden 2009-2013 heter det at partiet vil øke bevilgningene til kunst- og kulturformål. Både Ørnebakk og kulturminister Trond Giske sier at dette også skal komme samiske kulturformål til gode.

- Sametinget skal bestemme

- Vi har en diskusjon med Sametinget om ansvaret for også teaterbygg. Friheten til å bestemme over den samiske kulturpolitikken skal være reell. Det krever jo gode rammebetingelser; så satsingen på overføringene til Sametinget må selvsagt ligge i bunn når det gjelder nye kulturbygg, sier Giske.

Kulturministeren mener det er helt naturlig at den samiske kulturen blir en del av fortsettelsen av kulturløftet partiet satte i gang med for fire år siden.

I partiprogrammet som skal vedtas på landsmøtet, slås det fast at det samiske kulturlivet skal styrkes ved å øke bevilgningene til Sametinget.

- Jeg er hundre prosent sikker på at kulturløft 2 også skal omhandle det samiske, sier kulturministeren.

Korte nyheter

 • Čieža ođđa sámi filmma ožžot doarjaga

  Animašuvdnafilbma, musihkka, dokumentárafilbma ja njeallje oanehis filmma ožžot dál Sámi filbmainstituhtas (ISFI) buvttadandoarjaga oktiibuot 2,3 miljon kruvnnu.

  – Eai goassige ovdal leat buvttaduvvon nu ollu sámi guhkesfilmmat go dál, dadjá Anne Lajla Utsi, ISFI bagadalli.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Jobber for steril oppdrettstorsk

  Selskapet Norcod har innført et nytt lysstyringssystem for å påvirke kjønnsmodningen til torsken, og vil begynne å holde hann- og hunnfisk fra hverandre.

  Det skriver Fiskeribladet.

  – I fremtiden, i det lange løp, ser vi på steril torsk. Det kan løse alle problemer med kjønnsmodning. Vi jobber med steril torsk, sier administrerende direktør Christian Riber til Fiskeribladet.

  I slutten av februar fikk Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter etter tidligere funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy.

  I april ble Norcod pålagt å slakte ytterlige to merder.

  Alle nøtene er nå tømt for fisk og skal inspiseres av Fiskeridirektoratet. Selskapet håper å ha en konklusjon innen utgangen av juni.

  Torsk ved Havlandet Marin Yngel i Florø
  Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK
 • Báhccavuonas biila ribahan badjel geainnu

  Politiijat leat ožžon dieđu johtolatlihkohisvuođas Sagelvvatnet guovllus Báhccavuona suohkanis.

  Personbiila másii kontrolla, ribahii badjel geainnu ja gopmánii.

  Politiijaid operašuvdnajođiheaddji, Karl Erik Thomassen, lohká ahte okta rávisolmmoš ja golbma máná vuollel 16 jagi ledje lihkohisvuođas.

  – Ii oktage leat duođalaččat roasmmehuvvan, dadjá son NRK:i.

  Go heahteossodagat bohte báikái, de ledje báikkálaččat váldán vára olbmuin geat ledje biillas.

  Politiijain ii leat várohus ahte biilavuoddji lea leamaš vuoddján biilla juhkanvuođas, muhto lohket leat menddo árrat vuos lohkat mii lea rievttimielde dáhpáhuvvan.

  – Fertet vuos gullat biilavuoddji čilgehusa ja jus vejolaš, earáin maiddái.