Lover nytt teaterbygg

Innen fire år skal tre nye samiske kulturbygg reises. Kulturminister Trond Giske lover fortsatt satsing. - Pengene har vi, sier han.

Beaivvas

Beaivváš Sámi Teahter kan få et nytt bygg innen 2014.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Kulturminister Trond Giske

Kulturminister Trond Giske.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Beaivváš Sámi Teahter som regnes som det samiske hovedteateret, har aldri hatt et eget bygg. Før 2014 kan trolig skuespillerne få drømmen sin oppfylt.

- Hvis det er dette Sametinget prioriterer øverst, så vil vi følge dette, sier Giske til NRK.

Bakgrunnen for dette er Aps videreføring av kulturløftet. Konkret vil dette gi tre nye bygg de kommende årene.

Nytt teaterbygg i Kautokeino, kunst- og kultursenter i Karasjok og kultursenteret Várdobáiki i Skånland er de neste byggeprosjektene som står for tur.

Garanterer

- Definitivt, svarer Ørnebakk på spørsmålet om han tror det snart blir bygd et nytt teaterbygg for Beaivváš Sámi Teahter i Kautokeino.

Han går faktisk så langt at han garanterer et bygg innen 2013.

Willy Ørnebakk

Willy Ørnebakk; Aps gruppeleder på Sametinget.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Kulturminister Trond Giske sier at Ap ikke går inn i de enkelte byggeprosjektene. Han sier Sametinget må ha friheten til å bestemme over den samiske kulturpolitikken.

- Vi skal sørge for rammebetingelsene, og vi sier ikke nei til et nytt teaterbygg hvis Sametinget mener dette er viktigst. Og vi har pengene, sier Giske til NRK.

- Smalhans

Ørnebakk skryter av partiets satsing på kultur de fire siste årene.

- Tidligere har det vært smalhans, men i denne perioden er flere samiske kulturbygg blitt startet opp. Nå blir kulturløftet ført videre i vårt partiprogram, og dermed regner jeg med at det kommer tre nye store bygg i kommende periode, sier han til NRK.

I Aps valgprogram for perioden 2009-2013 heter det at partiet vil øke bevilgningene til kunst- og kulturformål. Både Ørnebakk og kulturminister Trond Giske sier at dette også skal komme samiske kulturformål til gode.

- Sametinget skal bestemme

- Vi har en diskusjon med Sametinget om ansvaret for også teaterbygg. Friheten til å bestemme over den samiske kulturpolitikken skal være reell. Det krever jo gode rammebetingelser; så satsingen på overføringene til Sametinget må selvsagt ligge i bunn når det gjelder nye kulturbygg, sier Giske.

Kulturministeren mener det er helt naturlig at den samiske kulturen blir en del av fortsettelsen av kulturløftet partiet satte i gang med for fire år siden.

I partiprogrammet som skal vedtas på landsmøtet, slås det fast at det samiske kulturlivet skal styrkes ved å øke bevilgningene til Sametinget.

- Jeg er hundre prosent sikker på at kulturløft 2 også skal omhandle det samiske, sier kulturministeren.