Hopp til innhold

– Beaivváš er viktig for hele Norge

– Beaivváš er viktig for hele Norge, sier skuespiller Frank Jørstad, som sammen med Nils Ole Oftebro, Bjørn Sundquist, Mari Boine og 56 andre kjendiser har skrevet under et opprop der de krever et nytt bygg til Beaivváš Samiske Nasjonalteater.

Samisk nasjonalteater med elendige lokaler

Teatersjef Haukur J. Gunnarsson synes det er flaut å vise det samiske nasjonalteatrets nåværende lokaler til sine gjester.

Skuespillere, artister og kulturpersonligheter fra hele Norden stiller seg bak et opprop om et nytt teaterbygg til Det Samiske Najonalteatret Beaivváš, igjennom disse ord:

«Må sikre teateret et verdig teaterhus»

Margido Neshov

Bjørn Sundquist støtter oppropet.

Foto: Ekroll, Anne Liv / Anne Liv Ekroll, NRK

«I 1899 fikk Norge sitt vakre teaterbygg på Karl Johan. Nationaltheatret har gitt oss glede, latter, frustrasjon, erkjennelse, stolthet og identitet i 114 år. Deretter er kultur-Norge bygd stein for stein, bygg for bygg, scene for scene. Nå er tiden inne for å bygge Norges andre nasjonalteater. Med et nytt teaterbygg for Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš kommer en ny og viktig byggestein i kultur-Norge på plass. Det vil være et kunstens symbol for Grunnlovens formulering om to folk i en stat. Beaivváš er en samisk stemme fra nord. Den rekker ut i hele verden. Vi som står bak dette oppropet, mener Sametinget og senere Stortinget straks etter dette valget må sikre at vårt andre nasjonalteater får et verdig teaterhus i Kautokeino.»

«Fordi det gjør det samiske sterkere. Fordi det gjør Norge rikere.»

Norske og samiske kjendiser

Her er de 60 som står bak oppropet:

Nils Ole Oftebro, Mari Boine, John Sigurd Kristensen, Ulla Maria Broch, Mikael Niemi, Ellen Horn, Stein Winge, Bjørn Sundquist, Morten Cranner, Stig Henrik Hoff, Ingrid Lorentzen, Hanne Tømta, Hauk Heyerdal, Eirik Stubø, Nils Utsi, Bente Andersen, Steinar Mediaas, Magnhild Mathisen, Roger Ludvigsen, Ánde Somby, Tone Winje, Nina E. Wester, Cecilie A. Mosli, Sven Henriksen, Per Kjerstad, Harry Guttormsen, Siri Broch Johansen, Yngve Sundvor, Klemet Erland Hætta, Per Ananiassen, Elle Sofe Henriksen, Sara Margrethe Oskal, Anitta Suikkari, Øyvind Rimbereid, Inga Juuso, Kenneth Ekornes, Wimme Saari, Kristin Holand, Harry Guttormsen, Leammuid Biret Rávdná, Veronica Salinas, Elisabeth Heilmann Blind, Laila Stien, Klemet Erland Hætta, Marte Fjellheim Sarre, Minna Mannelqvist, Janne Langaas, John Gustavsen, Ingá Márjá Sarre, Bergsveinn Birgisson, Kristin R. Solberg, Frank Jørstad, Cecilia Persson, Ola Stinnerbom, MetteBrantzeg, Erik Annar Evensen, Fredrik Gille, Berit Marit Hætta, Ada Einmo Jürgensen og Gerdur Kristny.

– Elendige lokaler en stor belastning

Beaivváš teater ble etablert i 1981. Teateret er den eneste profesjonelle institusjonen i Norge med samisk som scenespråk.

Det er Kautokeino kommune som eier kulturhuset der Beaivváš leier sine lokaler. Kulturhuset er bygget i begynnelsen av 1980-tallet og bærer tydlig preg av både slitasje og mangelfullt vedlikehold.

Teatersjefen sier at de elendige lokalene har blitt en stor belastning for teateret . Dette går utover både rekrutteringen og de ansattes helse.

– Viktig for hele Norge

Frank Jørstad og sonen Olav (1)

Skuespiller Frank Jørstad med sønnen

Foto: Frank Jørstad

Skuespiller Frank Jørstad er en av de som har skrevet under oppropet. Han sier at Beaivváš samiske nasjonalteater er viktig for hele Norge.

– Grunnen til at jeg har skrevet under oppropet er at Beaivváš er en av to nasjonalteatere i Norge. Det er viktig for hele Norge og derfor er det så mange scenekunstnere fra hele landet som har skrevet under oppropet, sier Jørstad til NRK Sápmi.

Han synes at Beaivváš også bør ha et arbeidssted som stiller dagens krav til hus.

Den siste viking - Nils Ole Oftebro

Skuespiller Nils Ole Oftebro

Foto: Hans H. Bjørstad

– De jobber under dårlige kår og det går utover de målene de har satt seg for å utvikle seg videre som teater. Huset er en begrensning for omfanget og kvaliteten teateret ønsker seg for den samiske befolkningen.

Han mener at politikere i tilknytning til grunnlovens 200 års-jubileum i 2014 bør si at man nå han muligheten til å bevilge de pengene som skal til for at det andre nasjonalteateret i Norge får et verdig, flott teaterhus.

– Ikke minst vil det være viktig med en anerkjennelse av den samiske befolkningen at man er villig til å bruke penger til å bygge opp det andre nasjonalteateret i Norge.

Skuespiller Nils Ole Oftebro synes at Beaivváš, som har eksistert lenge, fortjener et nytt teaterhus.

– Jeg synes at det er helt riktig og helt betinget. Jeg synes at Beaivváš har vist seg som en av de mest levedyktige tiltakene i Finnmark. Alle partier bør være enige om at det huset må bli bygget, sier Oftebro.

– Politikerne må fremme dette

Inga Juuso

Inga Juuso

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Joiker Inga Juuso har også skrevet under oppropet.

– Som kulturarbeider synes jeg det virkelig er på tide å bygge et nytt teaterhus til Beaivváš samiske nasjonalteater. Det har vært snakk om det lenge og nå må det realiseres.

Hun mener at dette er en viktig sak for politikerne, i disse valgtider.

– Hva skal vi ellers med politikere, hvis de ikke fremmer slike saker, spør hun.

– Hvordan burde politikerne jobbe med denne saken nå framover?

– De må fremme saken for de politkerne som bestemmer og sitter på pengesekken. De må jobbe hardt for å få gjennomslag for dette.

I morgen, lørdag 31.8. ca. kl. 1400, er Beaivváš å finne på torget i Kautokeino, blant politikere, partier og lister, med spørsmålet: “Hvor blir det av det nye teaterbygget?».

Beaivváš tar med seg “hele truppen” og kan by på politisk humor og musikk.

Korte nyheter

 • Digáštallan áigomušain gaikut museadálu

  Máŋga dáiddára atnet unohassan ja vuosttaldit Sámedikki áigomušaid gaikut Sámiid Vuorká-Dávviriid Kárášjogas.

  – Dát lei midjiide dego friijabáiki vearrámus dáruiduhttináigge, čilge girječálli Inga Ravna Eira.

  Son gohčoda museadálu «bassibáikin». Dasa lassin eli dá dat vuosttaš sámi kulturviessu man ovddas stáhta lea máksán.

  Okta ákkain gaikut museadálu lea, ahte dat lea garrasit gollan ja doppe lea guohpa.

  Sámediggi mearridii guovtte jagi dassái gaikut Sámiid-Vuorká-Dávviriid go de Kárášjohkii huksejuvvo ođæa musea.

 • Kajsa Balto slipper et personlig album

  På Norges nasjonaldag slapp Kajsa Balto sitt nye album «Rájás».

  Sammen med bandet sitt har hun skapt en musikalsk plattform der urkraft og modernitet smelter sammen.

  På en sømløs og intuitiv måte beveger de seg fritt i lydlandskapet indiepop, rock og world.

  – Albumet er basert på min egen familiehistorie. Den heter «Rájás» som betyr «på grensen» på nordsamisk. Tittelen har dobbel betydning; pappa gikk på Grensen internatskole, så det er en fysisk plass hvor samiske barn ble sendt for å assimileres, forklarer Balto.

  Loga sámegillii

  Kajsa Balto
  Foto: June Bjørnback / Pressebilde
 • Kajsa Balto almmuhii persovnnálaš skearru

  Norgga nationálabeaivve almmuhii Kajsa Balto ođđa skearrus «Rájás».

  Ovttas joavkkuinis lea Balto ráhkadan musihkalaš vuođu, mas eamifápmu ja ođđaáigásaš musihkka čatnašuvvet oktii. Musihkka lea sihke indiepop, rock og world, čállo preassadieđáhusas.

  – Skearru vuođđu lea mu iežan bearašhistorjá. Dan namma lea «Rájás». Namas lea duppal mearkkašupmi; go áhččán váccii rájá skuvllas. Deikke sáddejuvvojedje sámemánát assimilerejuvvot, čilge Balto.

  Les på norsk

  Kajsa Balto
  Foto: June Bjørnback / Pressebilde