NRK Meny
Normal

Debatterte fremtiden til sjøsamisk fiskeri

Et statlig utvalg har foreslått en radikal omveltning av norsk fiskeripolitikk som åpner for at industrien skal kunne eie fartøy og kvoter. Er dette en ny trussel eller nye muligheter for fisket i sjøsamiske områder? Det ble debattert i går på et seminar i Riddu Riđđu.

Paneldebatt om sjøsamisk fiske

Deltakere i paneldebatten var Silje Karine Muotka, sametingsrådet, Edgar Henriksen, Nofima, Svein Ove Haugland, Råfisklaget, Torulf Olsen, formann i Bivdi, Geir A. Iversen, Kystopprøret og Steinar Eliassen, Norfra

Foto: Klemet Anders Sara/NRK

Medlem i sametingsrådet Silje Karine Muotka var innleder og deltaker i paneldebatten på seminaret. Hun er optimist i forhold til fremtida i sjøsamiske områder.

– Jeg tror på at det er en god framtid i de sjøsamiske samfunnene. Vi skal sikre fremtiden ved å gripe mulighetene vi har. Rekrutteringen til næringen er god, også i de sjøsamiske områdene, og vi må jobbe enda bedre og mere målrettet for å få de beste løsningene.

Hun mener at tilrettelegging for mottak av fisk i samiske kyst- og fjordområder er veldig viktig i fremtiden.

– En god, tidsriktig, effektiv og kanskje nyutviklet fiskemottaksstruktur er det vi trenger. Det vil vi prioritere og det er også en av hovedbjelkene i vår sjøsamiske strategiplan, som vi setter ut på høring rett etter sommerferien, sier Muotka.

– Sjøsamisk fiske lønnsomt

Assisterende direktør i Råfisklaget Svein Ove Haugland

Assisterende direktør i Råfisklaget Svein Ove Haugland

Foto: Klemet Anders Sara/NRK

Assisterende direktør i Råfisklaget Svein Ove Haugland hadde et innlegg på seminaret om hvordan sikre en fiskerinæring med plass for små og mellomstore bedrifter på sjø og land. Han ser for seg sjøsamisk fiske som lønnsomt.

– Ja, det mener jeg definitivt passer inn i et lønnsomt fiskeri. Hvis vi på kysten legger til rette for å ha et lokalt eierskap, sørger for at det er folk som lever og bor på kysten som eier retten til å fiske, samtidig som vi organiserer råvaremarkedet vår på en sånn måte at det er plass for små og mellomstore bedrifter. Det er et resonnement og en logikk som jeg mener passer utmerket for en sjøsamisk fiskeriutviklingspolitikk.

Seminar om sjøsamisk fiskeri

Mange fulgte seminaret på Riddu Riđđu om fisket i sjøsamiske området

Foto: Klemet Anders Sara/NRK

Må opprettholde lokal aktivitet

Han mener at alle lokalsamfunn må jobbe aktivt for å opprettholde en lokal fiskeflåte og gjerne også en lokal bearbeiding.

– Man ser at det blir færre bearbeidingsbedrifter i takt med at kravet til lønnsomhet er der og vi må rasjonalisere, men jeg tror det er en nøkkel at man opprettholder lokal aktivitet for på den måten ha aktivitet i lokalsamfunnet.Haugland tror at det viktigste for å få langsiktig lønnsomhet er at man er dyktig på å forvalte kvotene med størst mulig grad av stabilitet.

– Det er en kombinasjon av at man må være flink på forskningssektoren og vite hva man har i havet, i tillegg til at forvaltningsapparatet må bli flink til å posjonere ut kvoter på en sånn måte at man får stabilitet. Stabilitet er det aller viktigste for å sikre ei langsiktig, lønnsom utvikling i fiskerinæringen.