NRK Meny
Normal

Folkerettsekspert: – Norge kan ikke opptre i strid med folkeretten

Manglende sjøsamisk konsekvensutredning av Tveterås-utvalgets forslag, strider mot folkerettens prinsipper, mener folkerettsekspert Kirsti Strøm Bull.

Kirsti Strøm Bull uttaler seg om samiske fiskerirettigheter.

Professor Kirsti Strøm Bull mener at forslaget fra Tveterås-utvalget kan true materiellgrunnlaget for sjøsamisk kultur.

– Det er veldig alvorlig dersom Tveterås-utvalgets forslag presenteres for Stortinget uten at det er foretatt en utredning over hva dette betyr for den samiske kulturen, sier Strøm Bull som er professor dr. juris ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO).

Det er sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) og Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Ingrid Heggø som har krevd en sjøsamisk konsekvensutredning . Men fiskeriminister Elisabeth Aspaker nekter .

Det har blåst opp til fiskeripolitisk storm i Norge ettar Tveterås-utvalget (også kalt Sjømatindustriutvalget) nylig la frem sin rapport og forslag.

Fisker: – Vi kan miste levebrødet

Utvalget foreslår drastiske endringer i norsk fiskerinæring, der flertallet vil endre på fiskernes «grunnlov», den såkalte Deltakerloven av 1917.

Fisker Sverre Pedersen bøter garn

Fisker Sverre Pedersen fra Smalfjord i Tana, mener at politikere må sette en stopper for forslagene fra Tveterås-utvalget.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

I henhold til Deltakerloven er det kun norske aktive fiskere som kan høste av fiskeressursene, og har dermed sikret norsk råderett over norske fiskeressurser i internasjonale avtaler.

– Det vil ta levebrødet fra oss dersom dette aktivitetskravet blir fjernet, advarer Pedersen.

Pedersen: - Kvotene tilhører lokale fiskere, ikke utlendinger

Forslaget fra Tveterås-utvalget kan føre til at også fiskebedrifter fritt kan eie fiskekvoter.

– Kvotene som tilhører oss, kan dermed fort ende i hender på noen få storkapitalister eller industrieiere. I verste fall kan de også havne i utlandet, frykter Pedersen.

– Dette strider mot den vanlige manns rettsoppfatning. Verdiene som ligger utenfor fjæresteinene våre tilhører lokalbefolkningen. Det vil rasere bosettingsmønsteret langs hele kysten, også i sjøsamiske områder, dersom Tveterås-utvalgets forslaget går igjennom på Stortinget, mener Pedersen.

Fiskeriministeren har sendt saken ut på høring med høringsfrist 30. april i år.

Glad for ekspertstøtte

Sverre Pedersen er glad for støtten fra professor Kirsti Strøm Bull om en konsekvensutredning før saken behandles på Stortinget.

– Tveterås-utvalgets forslag kan ha dramatiske følger for kystfiske og det sjøsamiske fisket, og true det materielle grunnlaget for den sjøsamiske kulturen, mener professoren.

Og da har myndigheter i henhold til folkeretten plikt til å foreta en konsekvensutredning av dette.

– Det mener jeg er helt klart, forklarer Strøm Bull.

I den sammenhengen viser hun både til ILO-konvensjon nr. 169 om urfolks og stammefolk og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

– Men også grunnlovsparagraf 108 pålegger statens myndigheter å legge til rette forholdene for at det samiske folk kan sikre og verne sitt språk, kultur og sitt samfunnsliv, forklarer Strøm Bull.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker nekter å kommentere saka utover det hun svarte på spørsmålet fra stortingsrepresentant Ingrid Heggo om konsekvensutredning.