NRK Meny
Normal

Frykter for avfolking av sjøsamiske bygder

– Det er helt uakseptabelt at Tveterås-utvalget ikke har utredet hvilke konsekvenser deres forslag kan ha for sjøsamiske fiskerier, sier fisker Bernt Magne Wilhelmsen fra Smørfjord. I dag får han vite om fiskeriministeren vil ha en egen utredning.

Bernt Magne Wilhelmsen

Fisker Bernt Magne Wilhelmsen er spent på om fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) vil innfri kravet om egen sjøsamisk konsekvensutredning.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det er stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap) fra Sogn og Fjordane som har satt fram krav om en sjøsamisk konsekvensutredning . Også sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) har tidligere fremsatt et lignende krav. Hun mener at forslagene ryster grunnvollen for fiskeriene .

Ingrid Heggø

Stortingsrepresentant Ingrid Heggø (Ap) frykter for at sjøsamiske fiskerier kan bli truet dersom Tveterås-utvalgets forslag blir gjennomført. – Før Stortinget behandler innstillingen, bør det derfor foretas en sjøsamisk konsekvensutredning, mener Heggø.

Foto: Privat

Det skriftlige spørsmålet fra Heggø vil bli besvart i dag av fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H). Fisker Bernt Magne Wilhelmsen mener det vil være helt uakseptabelt dersom fiskeriministeren overser kravet om en egen sjøsamisk konsekvensutredning

– Høsting av havets overflod har alltid vært den økonomiske bærebjelken i den sjøsamiske bosettinga. Denne overfloden tilhører fellesskapet, og ikke noen få rikinger slik konsekvensene kan bli dersom Tveterås-utvalgets forslag blir gjennomført, argumenterer Wilhelmsen.

Industrien kan eie fiskekvoter

Det var før jul at Tveterås-utvalget (også kalt Sjømatindustriutvalget), ledet av professor Ragnar Tveterås, la fram sin rapport med forslag om å øke lønnsomheten i fiskerinæringen.

Lederen mener at Norge bør lære av verdens fremste fiskerinasjon Island, nemlig å gi fiskerne og fiskeindustrien mulighet til å finne de nye løsningene selv.

Forslagene er mildt sagt omstridte, ikke minst i sjøsamiske miljøer.

Fiskeindustrien skal få eie fiskekvoter , dagens begrensninger om antall kvoter på hver båt skal oppheves, leverings- og bearbeidingsplikt skal fjernes. Flertallet i utvalget mener at bedriftene selv skal få bestemme hvor de vil lokalisere produksjonen, og selv koordinere forholdet mellom flåte og landindustri.

Frykter islandske tilstander

Den såkalte Deltakerloven har siden 1917 krevd at kun aktive fiskere kan eie fiskefartøy og kvote. Nå kan denne loven stå for fall, noe som fisker Bernt Magne Wilhelmsen reagerer kraftig på. Han mener at det ikke er noen god idé å etterligne den politikken som Island har.

– Etter at Island innførte omsettelige kvoter, gikk det ikke lang tid før tilnærmet 50 prosent av kvotene var konsentrert rundt noen få redere i Reykjavik, og landsbygdene ble lagt øde. Slik vil vi ikke ha det, argumenterer Wilhelmsen.

Håper på «ja» fra fiskeriministeren

Fisker Tor Oscar Mathisen fra Nesseby er enig. Også han frykter for en privatisering av fiskeressursene.

Tor Oskar Mahtisen på tørrfisklageret i Nesseby

Fisker Tor Oskar Mathisen fra Nesseby, mener at norske myndigheter har klare forpliktelser til å sikre og ivareta grunnlaget for sjøsamisk kultur for fremtiden.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Dette vil kun tjene kapitalsterke interesser, og de kan fullstendig få handa på rattet i fiskeripolitikken, frykter Mathisen.

Han er glad for at stortingsrepresentant Ingrid Heggø og sametingsråd Silje Karine Muotka presser på for å få en konsekvensutredning av forslagene for sjøsamiske fiskerier.

Mange hensyn

Stortingsrepresentant Ingrid Heggø er overrasket over at Tveterås-utvalget ikke har trukket inn det samiske aspektet i deres vurdering.

– Det er mange særskilte hensyn i form av lover, forskrifter og opparbeida rettigheter som derfor ikke er blitt belyst i utredningen, mener Heggø.

– Er ministeren enig i at det bør komme en tilleggsutredning om det sjøsamiske, slik at Stortinget får et bedre grunnlag for en helhetlig behandling av Sjømatindustriutvalgets forsalg? Og vil ministeren ta initiativ til dette, vil Heggø vite?

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) ønsker ikke å kommentere spørsmålene før hun lagt frem et skriftlig svar til Stortinget i dag.