NRK Meny
Normal

Fiskeriministerens fagfolk slakter rapport

Vesentlige mangler. Ikke godt nok vurdert. Betydelig svakhet. Dette er noen av karakteristikkene Fiskeridirektoratet bruker om rapporten til et regjeringsoppnevnt utvalg.

Torskehoder

Fiskeridirektoratet har sagt sitt om Tveterås-utvalgets innstilling (illustrasjonsfoto).

Foto: Petter Strøm / NRK

Fisker Birgir Haukdal, Island

Den islandske fiskeren Birgir Haukdal advarer Norge.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Dette er absolutt crazy. Jeg håper Gud vil redde dere, sa den islandske fiskeren Birgir Haukdal (41) til NRK da han hørte om forslagene til Tveterås-utvalget.

Utvalget foreslo en rekke endringer av dagens fiskeripolitikk. Blant annet ønsket utvalget at sjømatindustrien skal kunne eie fiskebåter og fiskekvoter.

– Ikke vurdert godt nok

Fiskeridirektoratet bruker ikke like folkelige uttrykk som den islandske fiskeren i sin høringsuttalelse om forslagene til Sjømatindustriutvalget som er det offisielle navnet på utvalget. Men tilbakemeldingene til Fiskeridepartementet er entydige.

Torsdag publiserte direktoratet sitt svar på hjemmesiden (ekstern lenke). Fiskeridirektør Liv Holmefjord mener innstillingen er mangelfull på en del sentrale områder og peker på at utvalget ikke har vurdert konsekvensene av sine forslag til tiltak godt nok.

– Det er forslagene med stor og direkte betydning for fiskeflåten som gir størst grunnlag for diskusjon. Utvalgets flertallsforslag om endringer i deltakerloven og innretningen på strukturpolitikken for fiskeflåten er særlig kontroversielle, sier Holmefjord.

Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H).

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Hun hevder at den betydelige liberaliseringen av strukturpolitikken som utvalget anbefaler, må forventes å ha meget store konsekvenser på relativt kort sikt for næringsstrukturen både på sjø og land.

– Det er en vesentlig svakhet at slike konsekvenser i liten grad er utredet og vurdert, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

– Mangelfull analyse

Fiskeridirektoratet berører også politiske sider i sin høringsuttalelse.

– Utvalget evner heller ikke på en god måte å belyse hvordan fiskeripolitikken, og da spesielt den som angår fangstleddet, har utviklet seg de siste tiårene. En slik analyse ville gitt grunnlag for en mer åpen og konstruktiv diskusjon om hva som bør være de naturlige neste steg i utviklingen av norsk fiskerinæring, mener fiskeridirektøren.

Og videre sier hun:

– Utvalget peker på at en liberalisering av strukturpolitikken vil kapitalisere store deler av den potensielle ressursrenten fra fiskeriene. Det er en betydelig svakhet ved utvalgets innstilling at denne viktige og prinsipielle problemstillingen ikke er viet adskillig større oppmerksomhet.

– Bør avlyse forslagene

Leder i Stortingets næringskomite, Geir Pollestad (Sp) sier til NRK at fiskeriministeren snarest bør avlyse flere av forslagene fra Tveterås-utvalget.

– Det er en alvorlig kritikk mot et offentlig utvalg at flere av de mest kontroversielle rådene er mangelfullt utredet. Jeg deler kritikken fra direktoratet, og mener det vil være et eksperiment om fiskeriministeren nå snur opp ned på norsk fiskeripolitikk med bakgrunn i utvalgets utredning, sier Pollestad.

Han mener Sjømatindustriutvalget skaper stor usikkerhet i fiskerinæringen.