Hopp til innhold

Flyktet fra Russland til Norge: – Blir sett på som fiender

Flere samer fra Russland har søkt asyl i Norge og ventet flere måneder på mottak. – De er ikke flyktninger når de kommer til andre samiske områder, ifølge sametingspresidenten.

Andrei Danilov, Aleskandr Slupachik og Andrei Zhvavyi på Riddu.

Andrei Danilov, Aleskandr Slupachik og Andrei Zhvavyi på Riddu.

Foto: Håkon Mudenia / NRK

– Det var vanskelig å dra fra hjemmet mitt, kanskje for alltid.

Det sier Aleksandr Slupachik til NRK.

Han er mot Russlands krigføring i Ukraina. Slupachik har tidligere fortalt NRK at han følte seg i livsfare i Russland.

Derfor valgte han å komme til Norge.

Før ham hadde Andrei Danilov dratt fra hjemlandet og kommet til Norge av liknende årsaker.

– Det var en vanskelig avgjørelse, men jeg visste at det var det eneste riktige valget for at jeg og mine nærmeste skal være trygge, sier Danilov med bristende stemme.

Danilov og Slupachik besøkte den samiske festivalen Riddu Riđđu i lag med Andrei Zhvavyi og snakker med NRK der.

Aleksandr Slupachik på Riddu.

Aleksandr Slupachik.

Foto: Håkon Mudenia / NRK

Alle tre har flyktet fra Russland av forskjellige grunner. Uttalelser mot krigen, frykt for å bli vervet og frykt for livet er fellesnevnere.

Sju skal være drept i krigen

Ifølge Danilov har syv unge, samiske menn blitt drept i krigen til nå.

– Det er veldig tungt for det samiske samfunnet i Russland, sier han.

Ifølge ham, viser det at det ikke er trygt for samer i Russland.

– Men vi visste at mobiliseringen kunne brukes mot oss, og at det var en sjanse for at vi kunne bli sendt ut til krig fordi vi er samiske aktivister, sier Danilov.

300.000 russiske menn ble beordret til krigen i slutten av september i fjor.

Mobilisering Danilov snakker om, førte til at flere russiske menn kom til Norge i frykt for å bli sendt til krigen i Ukraina.

Andrei Danilov på Riddu Riđđu.

Danilov har åpent uttalt seg kritisk mot krigen i Ukraina. Det førte til at han følte han måtte flykte fra landet.

Foto: Andrei Danilov / NRK

– Det er vårt eget moralske valg å dra fra Russland. Vi vil ikke bli krigsforbrytere dersom vi blir sendt ut i krig, understreker han.

– Falske historier i vestlig media

Når NRK tar kontakt med den russiske ambassaden i Norge, er svaret at de ikke vil svare på spørsmålene våre.

– Fører Russland statistikk over hvor russerne som blir drept i Ukraina kommer fra?

– Har ambassaden mulighet til å gi NRK tall på hvor mange fra Lovozero som er drept i krigen i Ukraina?

– De russiske flyktningene påstår at deres liv var i fare i Russland fordi de var kritiske til krigen. Er det farlig å være kritisk til krigen i Russland?

Svaret kom i form av en kort e-post.

– Dessverre kopierer disse spørsmålene falske historier i vestlig media, derfor ser vi ingen poeng i å delta i diskusjonen, skriver den russiske ambassaden til NRK.

Ikke enkelt i Norge

Samtlige av de tre mennene bor nå på asylmottak i Norge. Der bor de med flere ukrainere, noe som byr på utfordringer.

– Da vi rømte fra Russland, ble vi sett på som fiender der. Når vi er på asylmottak i Norge, blir vi sett på som fiender her, sier Aleksandr Slupachik.

De understreker at de ikke har noe imot ukrainere, tvert imot. De vil at krigen skal ta slutt.

– Det er tøft. Ukrainere som jeg tidligere hadde snakket med på mottaket, sluttet å snakke til meg etter Bucha-massakren, hvor mange ukrainere ble drept, sier Danilov.

Les også: 300 begravet i massegraver utenfor Kyiv

Andrei Zhvavyi forteller at han er glad for å være trygg i Norge, men at hverdagen ikke er enkel.

– Det er minimalt med ressurser å leve på. 3000 kroner i måneden, og jeg kan ikke engang kjøpe meg telefonabonnement fordi jeg ikke har de nødvendige id-papirene, sier Andrei Zhvavyi.

Andrei Zhvavyi på Riddu.

Zhvavyi forteller til NRK at han ikke har hatt en god opplevelse med asylsøknad i Norge, men at å treffe samiske venner gir han mot.

Foto: Håkon Mudenia / NRK

De mener alle at asylsøknaden tar for lang tid å behandle.

– De er ikke flyktninger

– Vi kan ikke behandle disse sakene på samme måte som andre som søker asyl. Det er fordi de er i Sápmi, deres hjem. De er ikke flyktninger på samme måte som andre.

Det sier sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR).

– Det skjærer i hjertet å høre om samer som blir drept i krigen. Jeg tenker på deres nærmeste, og hele det samiske samfunnet i Russland, sier Muotka.

Sametingspresident Silje Karine Muotka

Sametingspresident Silje Karine Muotka synes det bør bær være enkelt for samer i Russland å komme til Norge.

Foto: Inga Maret Solberg Åhren / NRK

Hun mener det må gå an å ta imot samer som vil dra fra Russland til samiske områder i Norge.

– Det er ikke mange samer i Russland. Jeg mener at de som vil komme hit må få muligheten til det. Det må være en praktisk og effektiv løsning for det. Dette har jeg bedt om direkte fra regjeringa, blant annet i form av et formelt brev.

Les også: Ber om at samer fra Russland skal få komme til Norge

Silje Karine Muotka
Silje Karine Muotka

– Ingen forenkling for samiske søkere

NRK tar kontakt med Justisdepartementet som blant annet har ansvar for utlendingsmyndigheten,

De mener det allerede er enkelt å søke asyl i Norge i dag, og svarer i en e-post til NRK at det ikke er behov for å lage en egen ordning for russiske samer:

– Kan være krevende

Fungerende direktør for mottak og retur i Utlendingsdirektoratet, Knut Berntsen, sier til NRK at det ikke er uhørt at folk fra Russland og Ukraina bor sammen på asylmottak.

Ifølge Berntsen bor det i dag 10.000 mennesker i mottak i Norge. Uønskede hendelser og konflikter kan oppstå.

UDI har ikke kjennskap til voldshendelser mellom russere og ukrainere på asylmottak, som vi er kjent med har bakgrunn i krigen mellom Russland og Ukraina, sier Berntsen i en e-post til NRK.

Knut Henrik Berntsen. RUSHDA SYED / NRK

Fungerende direktør for mottak og retur i UDI, Knut Berntsen.

Foto: Rushda Syed / NRK

Så lenge det har vært asylmottak i Norge har det vært slik at personer fra ulike land og folkegrupper, som er i konflikt, har bodd på samme mottak. Vår erfaring er at det ikke har medført mye uro eller resultert i mange uønskede hendelser, selv om det til tider kan være krevende for mottaksansatte å håndtere i hverdagen på mottakene, forteller han.

Den fungerende direktøren forteller at store mengder søknader fører til at man ikke kan forvente raskt svar på søknaden.

Vi kan ikke si med sikkerhet hvor lang tid det tar før en asylsøknad tas til behandling. Dette fordi det er mange som venter på svar, og fordi det er individuelle vurderinger i hver enkelt sak. Blant de som har ventet lenge er det de sårbare gruppene som nå prioriteres, som er barnefamilier og enslige mindreårige, sier han.

Berntsen sier at praksisen for russere som søker beskyttelse på grunn militærtjeneste eller mobilisering ennå ikke er helt avklart.

Disse utgjør en stor andel av søknadene fra russiske borgere. De som har søkt beskyttelse på grunn av militærtjeneste eller frykt for mobilisering må være forberedt på lang ventetid, sier han.

Korte nyheter

 • Lulli-Norga stuorru Sámedikkis: – Sáhttá leat hástalus

  Sámedikki jienastuslohku lea sturron váile 3000 olbmon guovtti jagis.

  Dat maid mielddisbuktá ahte Ávjovári válgabiire massá mandáhta Lulli-Norgii.

  – Dál lea nubbi áigodat go Ávjovárri massá mandáhta válgabirii gos leat stuorra gávpogat. Dál lea nu ahte Lulli-Norga válgabiire lea dat stuorámus válgabiire Sámedikkis, ja dat sáhttá leat hástalus go dat lea dat guovlu mii lea olggobealde daid Sámi guovlluid.

  Nu lohká Maren Benedicte Nystad Storslett (NSR). Son lea válljejuvvon diggái Ávjováris.

  – Mu mielas lea hástalus ahte mis lea váttis dáppe rekrutteret olbmuid dan jienastuslohkui. Mii diehtit dieđusge ahte dáppe lea veahá stuorát potensiála, muhto mis lea maid dušše vissis potensiála dan olmmošlogu ektui. Mii boahtit oalle jođánit juksat dan bajit robi, lohká Nystad NRK:ii.

  Sámedikki dievasčoahkkinjođiheaddji, Tom Sottinen (Bb) lohká ilolaš go jienastuslohku stuorru.

  – In heađástuva go jienastuslohkku stuorru, in eisige. Ahte olbmot háliidit searvat válggaide Sámediggái ja beassat jienastit, čájeha ahte háliidit searvat Sámi demokratiijai, muitala Sottinen.

  Loga ášši dárogillii dás:

 • Ávžžuhit geavahit 184 miljárdda buoridit Davvi-Norgga johtalusa

  Davvi Norgga ođđa johtolatplánas ávžžuha Stáhta geaidnodoaimmahat geavahit 184 miljárdda ruvnnu buoridit Davvi Norgga johtalusa.

  Muhto Davvi-Norggamáđii huksen Fauskes Romsii ii leat ekonomalaččat gánnáhahtti 281 miljárdda huksengoluiguin, oaivvilda Ruovdemáđiidirektoráhtta, ja nu ii ávžžutge hukset dan. Lassin das livčče heajos váikkuhusat lundui, birrasii, dálkkádahkii ja boazodollui. Dála ruovdemáđijat Nordlánddas ja Ofuohtas ávžžuhuvvojit buoriduvvot mealgat.

 • – Lip mij láddáduvvamijn barggam Divtasvuonan?

  Vuonarijka Sámemisjåvnå guovllojådediddje Gasska- og Lulle-Vuonan Øyvind Fonn guossidij Ájluovtav Hábmera suohkanin vásse vahko, ja lågådaláj Sámemisjåvnå barggohiståvrå birra Divtasvuonan jages 1935 gitta udnátjij.

  Dábálattjat gå Sámemisjåvnnå l Ájluovtan la siján evangelak tjåhkanibme biednadåben Elimin. Valla dán bále usjudallin Árrana siegen tjadádit tjåhkanimev masi luluj almulasj berustibme, dan diehti gå la muddo såbadimijn, ruopptot histåvråjda gehtjadit ja gæhttjat mij la dáhpáduvvam, subtsas Fonn.

  – Mij viessop ájgijn såbadusájn, árvvaladdamijn ja dåbdijdimijn, ja de mij gal vierttip álgget ållu várrogisát. Mij subtsastip iehtjama bargos mijá vuojnnemguovlos. Ja de gatjádijma rabás gatjálvisáv lågådallamin; lip mij láddáduvvamijn barggam Divtasvuonan?

  Fonn subtsas gå institusjåvnåjn barggin de lij dallusj ájádallam ahte da máná majt oattjojga sijá huvson galggin bajedit ja åhpadit Vuonarijka modella ja vuoge milta.

  – Juska lij huvso diehti, de lij duodaj vuona dábij milta. Nav vaj sáme perspektijvva jali identitiehtta máhtij buorebut várajda váldeduvvat. Duohtavuoda- ja semadimkommisjåvnå diedádusán tjuodtju sivilisering ja kultivering vuona mærráj milta lij oasse huvsos, ja dássta láddáduvvam tjuovoj. Dánna ij la nammadum makkirak konkrehta institusjåvnnå, valla vierttip ájádallat dasi mij aj oassálastijma dánna, javllá Fonn.

  Fonn buojkot skåvlå dile birra Fredly-institusjåvnån, gånnå åhpadijga dárogiellaj, jur gåk skåvllåpolitihkka lij dalloj, ja dat lij ham dárojduhttem.

  – Ja jus biedna l dárogiellaj, la dat aj vuohke gåktu dárojduhttá – gå ep guovtegielakvuodav duodastip, duoddi sån.

  – Lijma máhttám ietjáláhkáj tjoavddet majt dalloj dahkin, hæjttá Fonn.

  Åvddålijguovlluj sihtá Sámemisjåvnnå vásádusáj ja histåvråj birra gullat, ja sij båhti vas Hábmerij jage duogen.

  Gulldala ienebuv dánna.

  Odne mii oažžut guossái juoigi gii galgá searvat Norske Talenter gilvvuide, šoš! Ánne Márjá áigu hástalit Kolbjørna, máhttá go son muhtun sámegiel doahpagiid? Odne gullo maid julevmagasiidna, dii 12.04.