Hopp til innhold

Fiskeforvaltninga i Tanavassdraget i krise: Minister krever endringer

Kaoset i Tanavassdragets fiskeforvaltning fortsetter. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen griper inn i saken. Nå går det mot et fjerde forsøk på å velge et nytt styre.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i Tana kommunestyresal for å snakke om laks og forvaltning.

REAGERER: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen har sendt et hastebrev til Tanavassdragets fiskeforvaltningen, der departementet påminner om reglene for styresammensetting. Her avbildet i et møte om vassdraget i Tana i april.

Foto: Håkon Mudenia / NRK

Det går sakte, men sikkert mot sommer og høysesong for laksefiske. De ivrigste fiskerne har nok allerede begynt å klargjøre fiskefluene for årets sesong.

Tanavassdraget har i en årrekke vært å regne med en ettertraktet lakseelv, men de siste årene har problemene stått i kø for Europas største lakseelv.

Laksefisket i vassdraget er stengt fordi laksebestanden i elva er truet.

Forvaltinga i elva er dermed essensiell, men også der knyter det seg i snøret.

For to uker siden forsøkte Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) for tredje gang å velge et nytt styre for perioden 2024–2027.

Et kaotisk møte med et styrevalg som gjør Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen har valgt å gripe inn.

Les også Skulle velge styre for tredje gang: Ingen kvinner ble valgt

Marja-Liisa Partapuoli under TF-møte 24. april.

Sendte hastebrev til forvaltningen

– Grunnen til at jeg skrev dette brevet til TF, er for å gjøre dem oppmerksom på at det nye styret hverken er i tråd med det som gjelder for kjønnsbalanse eller geografisk fordeling.

Slik forklarer Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sin innblanding i saken.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

Foto: Ragnar Lurås / NRK

I et brev til Tanavassdragets fiskeforvaltning påminner Eriksen om hvordan fordelingen skal være.

– Departementet ber TF snarest rette opp i disse forholdene, og sørge for at minst to av laksebreveiernes representanter er bosatt i hver kommune (Tana og Karasjok), og at minst fire representanter i TF er kvinner.

– Ikke berørt av likestillingsloven

Det nyvalgte styret mener selv at de ikke omfattes av likestillingsloven, til tross for tydelige meldinger fra ministeren.

– Det er beklagelig at man ikke har fått nok kvinner. I vår sammenheng er så har vi ikke vært berørt av likestillingsloven, slik som KLD hevder, mener laksebreveier og nestleder i Tanavassdragets fiskeforvaltning Rune Aslaksen.

Vår begrunnelse på det er at vi driver et direktevalg. Laksebreveiere ikke er en offentlig organ, vi er et privatrettslig organ som oppnevner og da er man ikke bundet av likestillingsloven.

Det er ikke Bjelland Eriksen enig i.

Rune Aslaksen

Laksebreveier og nestleder i TF, Rune Aslaksen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg mener det er klart hvilke krav som gjelder for TF. De er et organ som utøver offentlig myndighet. På grunn av det skal de følge opp kravene som gjelder i likestillingsloven. Det har jeg en forventning om kommer på plass så raskt som mulig, fastslår ministeren.

Likestillingslovens kapittel om kjønnsbalanse i offentlige utvalg fastsetter at når et offentlig organ oppnevner eller velger styrer, skal begge kjønn være representert med minst 40 prosent.

Altså, ifølge likestillingsloven, skal minst fire av ni representanter i TF være kvinner.

Men i visse tilfeller kan det gis dispensasjon fra kravet, heter det i brevet.

Kultur- og likestillingsdepartementet kan gi dispensasjon fra kravet om kjønnsbalanse dersom det ikke har latt seg gjøre å finne et tilstrekkelig antall kvalifiserte medlemmer av begge kjønn. Det er ikke gitt noen slik dispensasjon i denne saken. Så vidt departementet har fått opplyst stilte det også̊ flere kvinner til valg.

Skriver Klima-og miljødepartementet i en e-post til TF.

Nytt valg på to steder

Det nye styret i fiskeforvaltingen skulle etter planen vært på plass høsten 2023, men et halvt år senere er det fortsatt ikke avgjort.

For styreleder i TF, Sverre Kimo Pedersen er det neste steget i saken klart.

Sverre Kimo Pedersen, intervjuet 08.05.24

Sverre Kimo Pedersen er styreleder i TF.

Foto: Ingrid Trosten / NRK

Den beste løsningen er å arrangere et nytt møte. Det er tenkt å bli utført 1. juni i år, et møte i Karasjok og et i Tana, slik at Karasjoks befolkning skal få velge sine medlemmer til TF, og Tana få velge sine, forklarer Kimo Pedersen.

– Da blir det rettferdig når kommunens egne folk får velge sine på egne hjemområder.

Dersom man følger E6, er det 180 km mellom Karasjok og Tana. Kimo Pedersen tror at et møte i hver kommune, vil føre til at flere stiller opp.

Kimo Pedersen har stor tro på fremtiden, men da må det et skifte til, mener han.

Vi har veldig dyktige damer som kan ta over, og helst også en del av en yngre generasjon. Det hadde gledet meg veldig mye.

Les også 120.000 pukkellaks svømte forbi Norges største laksefelle:– En total fiasko

Pukkellaks i Storelva i Lebesby

Korte nyheter

 • Dálkkasváili Eurohpas

  Les på norsk:

  Norggas váilo erenomážit hormonalaš- ja diabetes dálkasat mii maid geavahuvvo dálkkasin go olbmot ruoidnadit. Nu lea guhkit áiggi leamaš. Dan muitala Apotehka searvvi fágadirektevra, Hanne Andresen.

  Dát mielddisbuktá ahte 1500 pasieantta eai oaččo iežaset dálkasiid juohke beaivvi. Dan čájeha kártenbargu maid Apotehkalaš searvi lea dahkan.

  - Dálkkasváili vásihuvvo stuorra váttisvuohtan daidda máŋggaid čuohteduháhiidda pasieanttaid geat jahkásaččat buohccájit, ja maiddái apotehkaide.

  Apotehkalaš searvi deattuha liikká ahte 97 proseanta norgalaččain ožžot daid dálkasiid maid galget.

  Medisiner i apotekhylle
  Foto: Scanpix
 • Vil ta avgift for naturområde i Lofoten

  Unstad er en av de mest populære utfartsstedene i Lofoten for besøkende, lokale og turister, på grunn av naturen, friluftsliv og surfing.

  Nå vil grendelaget ta avgift for folk som ferdes i området.

  Det skriver Lofot-Tidende.

  Det gjør de inspirert av Uttakleiv som i 2023 fikk tillatelse fra Vestvågøy kommune om innkrving av avgift for adgang til friluftsområdet ved Sandskaret.

  Inntektene vil de bruke til å forsette å tilrettelegge friluftsområdet for besøkende og ivareta naturen med toalettfasiliteter, resteplasser, søppelhåndtering og besøksvert.

  Surferne gjør seg klar for Lofoten Masters
  Foto: Benjamin Fredriksen
 • Hilgu bieggafámu ovtta Norgga stuorámus sullui

  Les på norsk:

  Álttá suohkanstivra lea mearridan hilgut bieggafápmorusttegiid Stierdnái, maid Rogalándda fitnodat DVLP AS lea plánen.

  Sii ákkastallet dainna ahte rusttegat leat plánejuvvon ásahuvvot dadjat jo luondduviđá guvlui, gos lea stuorra luondduvalljivuohta. Maiddái barget bohccuiguin dán sullos.

  Utsikt fra Sørøya mot Stjernøya
  Foto: Knut-Sverre Horn