Hopp til innhold

Slippes ikke inn av tek-gigantene: – Alvorlig for alle verdens urfolksspråk

I løpet av 2024 lanseres taleteknologi på samisk. Språkarbeidere er bekymret for om teknologien i det hele tatt kan bli tatt i bruk i hverdagen.

Fire deltakere av paneldebatt som handler om tek-gigantenes behandling av urfolks og minioritetsspråk. Til høyre sitter Inga Lill Sigga Mikkelsen

UTFORDRINGER: Under FNs permanente forum for urfolkssaker snakket Divvun om utfordringene de står overfor i møte med tek-gigantene.

Foto: Solveig Norberg / NRK

Les saken på sørsamisk, lulesamisk eller se saken på nordsamisk.

Samisk språk er en stor del av hverdagen til Inga Lill Sigga Mikkelsen på jobb, men også hjemme.

Hun vil at hjemmet skal være en samiskspråklig arena for de to døtrene hennes. Det blir vanskelig når mer teknologi blir stemmestyrt.

Allerede nå bruker hun blant annet stemmestyrt bil og Apples Siri.

– Hvis man ikke kan prate samisk en gang i sitt eget hjem, er det ganske alvorlig for alle verdens urfolksspråk, legger hun.

Språkviter Inga Lill Sigga Mikkelsen.

Inga Lill mener det er viktig at man kan prate samisk hjemme, også med teknologien.

Foto: June Grønnvoll Bjørnback / NRK

Inga Lill er overingeniør og språkforsker i utviklingsgruppen for samisk språkteknologi ved UiT, Divvun, som i løpet av året vil lansere samisk taleteknologi.

Selv om samisk taleteknologi hadde blitt lansert i dag, hadde det ikke vært mulig å få inn en samisk stemme i verken stemmestyrte biler eller i Smart-TV-en.

Tek-gigantene slipper ikke inn det i sine servere.

– Uansett om vi selv gjør jobben med å utvikle det urfolks- og minoritetsspråkene har behov for, så slippes vi ikke inn, sier Inga Lill Sigga Mikkelsen.

Les også Oversetter sin første barnebok: – Dette var litt vanskeligere enn jeg så for meg

Jenny-Krihke Dragstein Bendiksen

Sliter også med et 17 år gammelt verktøy

Også de samiske stavekontrollene som ble lansert av Divvun i 2007, har hatt utfordringer i møte med tek-giganter som Microsoft og Google, ifølge Divvun.

Stavekontrollen lastes ned lokalt på datamaskinen.

I dag bruker de fleste bedrifter og skoler skybaserte tjenester, for eksempel Office 365 og Google Docs. Dit slipper ikke den originale stavekontrollen inn.

Skjermdump som viser nedlastede språk for stavekontroll på Engelsk, Lulesamisk, Norsk (bokmål, Norsk (nynorsk) og sørsamisk.

De samiske stavekontrollene fungerer i Word offline fortsatt. I dag finnes den på fem ulike samiske språk.

Foto: Skjermdump

De skybaserte tjenestene ligger kun på nett.

Derfor fungerer ikke de originale samiske stavekontrollene på nettversjonene av tekstbehandlings-programmene.

Medlemsstatene og urfolksorganisasjonene som er engasjert i Unescos tiår for urfolksspråk skrev en felles uttalelse til tek-gigantene i 2022.

Microsoft: – ønsker å støtte et bredt spekter av språk

Microsofts kommunikasjonsdirektør Pekka Isosomppi skriver til NRK at de som utvikler programvarer må laste opp programtillegg til skyen.

– Programvarer som tidligere ble laget for datamaskiner, vil ikke lenger fungere, og applikasjonsutviklere må også flytte applikasjonene sine til skyen, skriver kommunikasjonsdirektøren.

Divvun-gruppa har laget slike tillegg.

Portrettbilde av Sjur Nørstebø Moshagen som smiler med åpen munn. Han har på seg grå dress, lyseblå skjorte og rødt slips.

Sjur Nørstebø Moshagen er ikke fornøgd med det Microsoft og Google tilbyr.

Foto: Solveig Norberg / NRK

Likevel mener Divvun at stavekontrollen på nett er mye dårligere og mindre brukervennlig på samisk, enn på majoritetsspråkene.

– Det de tilbyr oss er annenrangskvalitet, sier Sjur Nørstebø Moshagen, leder i Divvun-gruppa.

Han ønsker at stavekontrollen på samisk skal fungere på samme måte som på norsk, svensk og engelsk.

– Da er det færrest mulig hindringer for at folk skal kunne bruke språket digitalt, sier Moshagen.

I tillegg har flere organisasjoner har stengt muligheten for å installere programtillegg av sikkerhetshensyn, for eksempel Trondheim kommune.

– Og akkurat det er jo ikke Microsoft sin feil, men det er bare at hver eneste lille ting som vi må gjøre ekstra, gjør at det hele tiden blir hindringer i veien for å bruke samisk, sier han.

Divvun har hatt møter med både Apple, Microsoft og Google. Da har holdningene vært positive.

– Problemet er at etter de møtene, så har det ikke skjedd noe mer, Moshagen.

Divvun har samarbeidet med Apple og Samerådet for å lage samiske tastaturer som ble lansert i begynnelsen av 2024.

Sondre Ronander
Mari Reisjå / NRK

Googles svar

Googles kommunikasjonsdirektør Sondre Ronander skriver i en epost til NRK:

– For oss er det viktig at alle kan lese og skrive sitt språk på nett, inkludert samisk.

Sveip videre!

– Vi har en ambisjon om å en dag kunne støtte alle verdens språk

– Vi har en ambisjon om å en dag kunne støtte alle verdens språk, noe som er lettere for noen språk enn andre, delvis på grunn av hvor tilgjengelig et skriftspråk er på nett. Dette er et stadig pågående arbeid, og vi har nå over 100 språk tilgjengelig, skriver Ronander.

Han påpeker at deres tastatur for Android støtter nordsamisk, at man kan legge til flere språk, og at Google har prosjekter som har som mål å øke bevisstheten omkring mindre språk på tvers av kloden.

Bilde av Apples logo.
Reuters

Apples svar

I en e-post til NRK, skriver Apple at de ikke kan kommentere saken, men jobber kontinuerlig for et større språkmangfold.

De nevner blant annet på samarbeidet med Divvun og Samerådet om å lage samiske tastaturer.

Tror det er en mulighet for å revitalisere

Inga Lill Sigga Mikkelsen ser store muligheter for samisk språk dersom mer av språkteknologien slippes inn.

– Hvis det åpnes opp, så er det jo kjempemulighet for minoritetsspråk og urfolksspråk å revitalisere, sier hun.

Hun tror en slik åpning kan være til hjelp de som sliter med å lære seg samisk, og at det kan være viktig i både eldreomsorgen, barnehager og skole.

Språkviter Inga Lill Sigga Mikkelsen smiler

Inga Lill Sigga Mikkelsen tror samisk språkteknologi kan være til stor hjelp så lenge folk får mulighet til å bruke det.

Foto: JUNE BJORNBACK / JUNE BJORNBACK

– Tenk om det hadde vært smarthus som bare kunne prate samisk. Om du skal se på TV-en, så må du be TV-en om å slå seg på samisk, sier hun med stort engasjement.

– Det hadde vært kjempebra. Sånn sett så er det jo veldig mye håp i det også, hvis man bare får tek-gigantene på riktig spor, avslutter hun.

Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp).
Lena Marja Myrskog

Hvordan jobber regjeringen med samisk språkteknologi?

– Norges handlingsplan for urfolksspråktiåret er i stor grad viet til arbeidet med språkteknologi, skriver statssekretær Nancy Porsanger Anti (Sp).

– Norge er med i UNESCOs internasjonale arbeidsgruppe om urfolksspråk og språkteknologi. Vi skal fortsette å legge press på de store aktørene på feltet, med mål om at de åpner for urfolksspråk i systemene sine, fortsetter hun.

Statssekretær Nancy Charlotte Porsanger Anti (Sp).
Lena Marja Myrskog

– Utvikling av samisk språkteknologi er avgjørende

Anti mener at utvikling av samisk språkteknologi er avgjørende for å bevare og fremme samiske språk.

– Vi er avhengig av engasjement fra de yngre generasjonene for å videreføre språkene, og derfor må språkene kunne brukes på plattformene der de unge er, sier Anti.

Person som holder i en mobiltelefon.
Lise Åserud / NTB

– Må være tilgjengelig der vi kommuniserer

– For at språkene skal få muligheten til å utvikle seg i takt med tiden, må de være tilgjengelig der vi kommuniserer. Hvis ikke samiske språk kan brukes på digitale flater, vil det føre til ytterligere marginalisering av språkene, sier Anti.

Les også Fekk ikkje forklare seg fritt og uavbroten på samisk i retten: – Fekk ikkje fram meiningane mine

Mihkkal Hætta

Korte nyheter

 • NRK bryt krav om samisk innhold for unge

  Loga sámegillii.

  Det viser tilsynsrapporten frå Medietilsynet.

  NRK har eit særleg ansvar for å fremje samisk kultur, identitet og språk og skal derfor ha innhald til alle aldersgrupper.

  I 2023 har NRK lagt om delar av tilbodet på samisk, blant anna for å gi meir rom for valbart innhald og styrke tilbodet på sør- og lulesamisk. NRK har lansert nye podkastar for dei eldste tenåringane og unge vaksne, men det tidlegare tilbodet for unge i tenåra blir ikkje lenger sendt.

  – Medietilsynet meiner at fråværet av program for yngre ungdommar i 2023 gjer at kravet til jamlege program for unge på dei samiske språka ikkje er oppfylt, seier direktør Mari Velsand.

  (NTB)

  Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.
  Foto: Mathias Fossum
 • NRK rihkku gáibádusa sámegielat nuoraidfálaldahkii

  Les på norsk.

  Nu čájeha raporta Mediabearráigeahčus.

  NRKas lea erenoamáš ovddasvástádus ovddidit sámi kultuvrra, identitehta ja giela. NRK galgá danin fállat sámegielat sisdoalu buot ahkejoavkkuide.

  NRK lea 2023s rievdadan osiid sámegiel fálaldagas, earret eará vai geavaheddjiide lea stuorát válljenmunni sisdoalus ja nannen dihte fálaldaga mátta- ja julevsámegillii. NRK lea almmuhan ođđa podkasttaid boarráseamos nuoraide ja nuorra rávisolbmuide, muhto fálaldat nuoramus nuoraide ii gávdno šat.

  – Mediabearráigeahčču oaivvilda ahte go eai leat prográmmat nuorat nuoraide 2023s, de dat dagaha ahte gáibádus ráhkadit jeavddalaš nuoraidsisdoalu ii leat ollašuhttojuvvon, dadjá direktevra Mari Velsand.

  (NTB)

  Medietilsynets direktør Mari Velsand
  Foto: Mathias Fossum
 • Moaitá Fovse-gieđahallama

  Les på norsk.

  Jođiheaddji Peter Frølich (Olgeš) Stuorradikki dárkkistanlávdegottis dadjá ahte olles lávdegoddi lea kritihkalaš dasa mo ráđđehus lea gieđahallan Fovse-ášši ja háliida čilgehusa.

  Geassemánu 11. b. buvttii Dárkkistan- ja vuođđudanlávdegoddi mearrádusárvalusa sosialisttalaš gurutbellodaga (SG) evttohussii beassat sorjjasmeahttumit guorahallat Fovse-ášši. SG ii ožžon eanetlogu.

  Lihkká bivdet buot bellodagat dárkkistanlávdegottis ráđđehusa čilget Stuorradiggái movt Fovse-ášši čuovvuluvvo.

  – Dárkkistanlávdegoddi bivdá ráđđehusa oahppat meattáhusain ja boahtit Stuoradiggái čilget ášši. Mu mielas lea lunddolaš dakkár ášši maŋŋel, lohká lávdegotti jođiheaddji Frølich NTB:ii.

  Dárkkistan- ja vuođđudanlávdegotti evttohus ja mearrádusárvalus ovddiduvvo Stuorradiggái gaskavahku.

  (NTB)

  Peter Christian Frølich
  Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK