–Fjordfisket bør forvaltes lokalt

– Fisken i fjordene må forbeholdes lokalbefolkningen. Derfor må Fjordfiskenemnda få bestemmende myndighet, og ikke bare være rådgiver i fiskeriforvaltningen.

Arne Pedersen

Fjordfiskenemnda skal blant annet vurdere årlig behov for tilleggskvantum av torsk i åpen gruppe og hvordan det best kan fordeles. Videre skal det vurdere unntak fra bestemmelsen som forbyr båter over 15 meter å fiske inne i fjordene. Illustrasjonsfoto

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det mener Torulf Olsen, leder i Bivdi - sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon.

Torulf Olsen

– Ingen andre enn Fjordfiskenemnda skal kunne bestemme hvordan ressursene i fjordene skal forvaltes, mener lederen i Bivdi, Torulf Olsen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

På det sjøsamiske strategimøtet på Storekorsnes i Altafjorden, lanserte han begrepet «territorielle rettigheter».

– Historisk sett har den sjøsamiske befolkningen og øvrig fjordbefolkningen i nord, alltid livnæret seg av ressursene i nærområdene. Da er det også naturlig at folket her kan få en mer avgjørende rolle i forvaltningen av fiskeressursene som finnes her, mener Olsen.

Han synes det er bra at det nyopprettede organet, Fjordfiskenemnda , endelig er kommet i funksjon.

– Men det er synd at den bare har en rådgivende funksjon. Dette kan vanskelig aksepteres, og Bivdi vil derfor jobbe for at nemnda også får avgjørende myndighet i saker som de har fått i mandat til å jobbe med.

Vil fjerne dispensasjonsordningen

I forbindelse med behandling av Kystfiskeutvalget , har Stortinget vedtatt å forby båter over 15 meter å fiske inne i fjordene . Samtidig er det blitt gitt dispensasjonsmuligheter, noe som Fiskeridirektoratet har benyttet seg av i flere områder.

Lederen i Bivdi, Torulf Olsen, vil ha slutt på dispensasjonspraksisen.

– Dersom dispensasjonsordningen ikke oppheves, vil vi være utsatt for evig press fra de store båteierne. Dette er en håndfull eksklusive havfiskere som ikke skyr noen midler for å rane fisket i fjordene. Ranet skjer i løpet av noen hektiske dager, og resultatet er tomme fjorder og ødelagt fauna, forklarer Olsen.

Og fortsetter:

– Slik kan vi ikke ha det mer. Derfor må dipsensasjonsordningen fjernes umiddelbart.

Vil pusse støvet av tidligere forslag

Også Kystfiskeutvalget hadde anbefalt en overføring av fiskeriforvaltning til regionalt nivå, kalt Finnmarks Fiskeriforvaltning. Etter forslaget skulle dette organet forvalte fiskeressursene i havet utenfor Finnmark ut til fire nautiske mil utenfor grunnlinjene.

I lovutkastet ble dette havområdet kalt for Finnmarkssonen, og det skulle legges særlig vekt på styrking av fjordfisket og fiske med mindre fartøyer og passive redskaper (småskalafiske).

I tillegg til kvotereguleringer, skulle dette organet også gi regler om fartøystørrelse og redskapsbruk i forvaltningsområdet.

Men forslaget ble enstemmig avvist av Stortinget til fordel for opprettelse av Fjordfiskenemnda. Nå vil lederen i Bivdi pusse støvet av dette forslaget.

– Men nødvendigvis ikke en ren kopi, forklarer Olsen.

Forholder seg til politiske vedtak

Fiskeridirektoratets regiondirektorat Hermod Larsen som er sekretær for Fjordfiskenemnda, sier at det ikke er umulig å gi organet også avgjørende myndighet slik lederen i Bivdi vil det.

– Alt er jo mulig her i verden. Men min rolle er å fronte regjeringens syn. I tillegg har et enstemmig storting sagt at Fjordfiskenemnda skal være et rådgivende organ, og at Nærings- og fiskeridepartementet skal ha det siste ordet i saker som nemnda behandler.

Avviser forslaget

Frank Bakke Jensen

Stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen mener at det per dags dato ikke er aktuell politikk å gi Fjordfiskenemnda bestemmende myndighet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Forslaget fra Bivdi blir kontant avvist av Høyres fiskeripolitisk talsmann, stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen.

– Fisk er en nasjonal ressurs, og det vil være viktig at forvaltninga skjer i et helhetlig økologisk perspektiv. Derfor må vi fortsatt beholde dagens ordning med kun ett forvaltningsorgan, svarer Bakke Jensen.

Per dags dato tror han det knapt finnes politikere på Stortinget som kan tenke seg å fronte forslaget fra Bivdi.

– Og dersom det mot formodning skulle ble fremmet et slikt forslag, ville det nødig fått flertall.

Korte nyheter

 • Searvá prinseassa ávvudeapmái

  Sámedikke dievasčoahkkinjođiheaddji Tom Sottinen ovddasta sámedikki lihkusávaldatdeputašuvnnas Šloahtas bearjadaga. Lea Gonagas Allavuođa Prinseassa Ingrid Alexandra 18 jagi beaivvi oktavuođas dát doalut. Gonagaslaš hoavva dat lea bovden almmolaš Norgga ovddasteddjiid lihkusávaldatdeputašuvdnii Šlohttii, masa Sottinen de searvá. Nu čállá Sámediggi.

  Prinsesse Ingrid Alexandra
  Foto: Ida Bjørvik / Det kongelige hoff
 • Šaddá Sami Music Week

  Lágideaddjit leat plánemin dán jagi Sami Music Week doaluid Áltái, mat bistet golbma beaivve. Guovvamánu 10. beaivve álget doalut ja sii eai leat sáhttán luoitit prográmma go leat čuvvon mo koronaeastadandoaimmaid hárrái šaddá. Nu lohká lágideddjiid beales Klemet Anders Buljo dáid doaluid birra. -Mis boahtá fargga olles prográmma dieid beivviide, lohká Buljo.

  Disse artistene er alle nominert til pris under Sami Music Awards
  Foto: Helene Mørken, akam1k3, Karoline Bjørhei, Knut Åserud
 • Niehkostipeandda evttohas

  Nuorra sámi artista okta 400 nuoras Norggas gii dán jagi niehkostipeandda, Drømmestipendet 2022 sáhttá vuoitit. Guovdageaidnulaš Elina Ijäs lea nuorra sámi artista ja lávllačálli, gii lea evttohas gilvvus mas kulturdoaimmaheaddjit miehtá Norgga leat mielde. 50 evttohasa fidnejit niehkostipeandda mas galget fuomášuvvon lágašguovllus ja olles rikkas, dasa lassin fidne juohke stipeanddavuoiti 30.000 kruvnna. Lea Norsk kulturskoleråd ja Norsk Tipping mat juhket stipeandda mas boahttemánus árvvoštallagohtet evttohasaid. De miessemánus ja geassemánus álmmuhit dan 50 vuoiti.

  Drømmestipendet
  Foto: Skjermdump