Hopp til innhold

–Fjordfisket bør forvaltes lokalt

– Fisken i fjordene må forbeholdes lokalbefolkningen. Derfor må Fjordfiskenemnda få bestemmende myndighet, og ikke bare være rådgiver i fiskeriforvaltningen.

Arne Pedersen

Fjordfiskenemnda skal blant annet vurdere årlig behov for tilleggskvantum av torsk i åpen gruppe og hvordan det best kan fordeles. Videre skal det vurdere unntak fra bestemmelsen som forbyr båter over 15 meter å fiske inne i fjordene. Illustrasjonsfoto

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Det mener Torulf Olsen, leder i Bivdi - sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon.

Torulf Olsen

– Ingen andre enn Fjordfiskenemnda skal kunne bestemme hvordan ressursene i fjordene skal forvaltes, mener lederen i Bivdi, Torulf Olsen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

På det sjøsamiske strategimøtet på Storekorsnes i Altafjorden, lanserte han begrepet «territorielle rettigheter».

– Historisk sett har den sjøsamiske befolkningen og øvrig fjordbefolkningen i nord, alltid livnæret seg av ressursene i nærområdene. Da er det også naturlig at folket her kan få en mer avgjørende rolle i forvaltningen av fiskeressursene som finnes her, mener Olsen.

Han synes det er bra at det nyopprettede organet, Fjordfiskenemnda , endelig er kommet i funksjon.

– Men det er synd at den bare har en rådgivende funksjon. Dette kan vanskelig aksepteres, og Bivdi vil derfor jobbe for at nemnda også får avgjørende myndighet i saker som de har fått i mandat til å jobbe med.

Vil fjerne dispensasjonsordningen

I forbindelse med behandling av Kystfiskeutvalget , har Stortinget vedtatt å forby båter over 15 meter å fiske inne i fjordene . Samtidig er det blitt gitt dispensasjonsmuligheter, noe som Fiskeridirektoratet har benyttet seg av i flere områder.

Lederen i Bivdi, Torulf Olsen, vil ha slutt på dispensasjonspraksisen.

– Dersom dispensasjonsordningen ikke oppheves, vil vi være utsatt for evig press fra de store båteierne. Dette er en håndfull eksklusive havfiskere som ikke skyr noen midler for å rane fisket i fjordene. Ranet skjer i løpet av noen hektiske dager, og resultatet er tomme fjorder og ødelagt fauna, forklarer Olsen.

Og fortsetter:

– Slik kan vi ikke ha det mer. Derfor må dipsensasjonsordningen fjernes umiddelbart.

Vil pusse støvet av tidligere forslag

Også Kystfiskeutvalget hadde anbefalt en overføring av fiskeriforvaltning til regionalt nivå, kalt Finnmarks Fiskeriforvaltning. Etter forslaget skulle dette organet forvalte fiskeressursene i havet utenfor Finnmark ut til fire nautiske mil utenfor grunnlinjene.

I lovutkastet ble dette havområdet kalt for Finnmarkssonen, og det skulle legges særlig vekt på styrking av fjordfisket og fiske med mindre fartøyer og passive redskaper (småskalafiske).

I tillegg til kvotereguleringer, skulle dette organet også gi regler om fartøystørrelse og redskapsbruk i forvaltningsområdet.

Men forslaget ble enstemmig avvist av Stortinget til fordel for opprettelse av Fjordfiskenemnda. Nå vil lederen i Bivdi pusse støvet av dette forslaget.

– Men nødvendigvis ikke en ren kopi, forklarer Olsen.

Forholder seg til politiske vedtak

Fiskeridirektoratets regiondirektorat Hermod Larsen som er sekretær for Fjordfiskenemnda, sier at det ikke er umulig å gi organet også avgjørende myndighet slik lederen i Bivdi vil det.

– Alt er jo mulig her i verden. Men min rolle er å fronte regjeringens syn. I tillegg har et enstemmig storting sagt at Fjordfiskenemnda skal være et rådgivende organ, og at Nærings- og fiskeridepartementet skal ha det siste ordet i saker som nemnda behandler.

Avviser forslaget

Frank Bakke Jensen

Stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen mener at det per dags dato ikke er aktuell politikk å gi Fjordfiskenemnda bestemmende myndighet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Forslaget fra Bivdi blir kontant avvist av Høyres fiskeripolitisk talsmann, stortingsrepresentant Frank Bakke Jensen.

– Fisk er en nasjonal ressurs, og det vil være viktig at forvaltninga skjer i et helhetlig økologisk perspektiv. Derfor må vi fortsatt beholde dagens ordning med kun ett forvaltningsorgan, svarer Bakke Jensen.

Per dags dato tror han det knapt finnes politikere på Stortinget som kan tenke seg å fronte forslaget fra Bivdi.

– Og dersom det mot formodning skulle ble fremmet et slikt forslag, ville det nødig fått flertall.

Korte nyheter