Hopp til innhold

Småbåtfiskere frykter ny regjering

– Småbåtfiskere har ingen trygg fremtid dersom Siv Jensen og Erna Jensen får gjennomslag for FrPs og Høyres fiskeripolitikk i den nye regjeringen, mener Robin Fredrik Nilsen (29) fra Nervei i Gamvik kommune.

borgerlige partiledere

Med Siv Jensen og Erna Solberg i førersetet, kan fjordene igjen åpnes for seinotsnurpere, frykter fjordfiskere.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Han frykter for at disse partiene kan sørge for et nytt flertall på Stortinget, og reversere vedtaket om å forby båter over 15 meter å fiske innenfor fjordlinjen slik flertallet på Stortinget vedtok i fjor i forbindelse med Kystfiskeutvalgets utredning .

Stortingsflertallet besto den gang av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Etter valget sitter disse partiene i mindretall.

Lederne av de fire ikke-sosialistiske partiene Høyre, Fremskrittspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti sonderer nå dannelse av ny flertallsregjering.

Robin Nilsen, Nervei

For to år siden kjøpte Robin Fredrik Nilsen fiskebåt. Nå frykter fjordfiskeren fra Nervei at han må vike plass til seintosnurpere.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– For oss småbåtfiskere er det all grunn til å være på vakt. Dersom Høyre og Fremskrittspartiet får gjennomslag for sin politikk i den nye regjeringa, kan det i verstefall igjen bli fritt frem for store båter som seinotsnurpere å fiske i fjordene, mener Nilsen.

Og legger til:
– Av erfaring vet vi hva dette kan føre til. Da kan fjordene igjen tømmes for fisk på kort tid. Det ville vært et stort tilbakeskritt for bosettingen i sjøsamiske områder og langs kysten av Finnmark.

Fjordfisker Tor Mikkola fra Kvalfjord i Vest-Finnmark er enig.

– Vi har grunn til å frykte det nye flertallet, spesielt dersom Høyre og Fremskrittspartiet får det slik de vil det, mener Mikkola.

Høyre, FrP og KrF var imot det meste

Da Stortinget behandlet Kystfiskeutvalgets utredning i fjor, stemte H, FrP og KrF imot 15 meters-regelen. Motstanden ble begrunnet med at denne flåtegruppen tilfører landindustrien betydelige mengder råstoff og en slik regulering kunne gi store negative utslag for denne.

Disse partiene stemte også imot etablering av fjordfiskenemnd. De stemte også imot vektleggingsordninge i forbindelse med kvotetildeling. Flertallsvedtaket betyr at det ved tildeling av fiskekvoter skal legges vesentlig vekt på samisk bruk og hva denne bruken har å si for samisk lokalsamfunn.

– Selv om ikke alt ble slik vi hadde ønsket det, skapte flertallsvedtaket likevel en viss optimisme. Unge folk tør igjen å investere i fiskebåter, mener Robin Nilsen og Tor Mikkola.

Men nå kan alt dette reverseres dersom Høyre og Fremskrittspartiets politikk får gjennomslag i ny flertallsregjering, frykter de to.

– Farvel til Helga-kvoten

Mikkola mener at klokka for mange sjøsamiske bygdesamfunn er allerede passert tolv fra før av.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Tor Mikkola

– Med Høyre og Fremskrittspartiet i forsetet, kan vi vinke farvel til den såkalte Helga-kvoten, mener fjordfisker Tor Mikkola.

Foto: Privat

Trekker man i tillegg tilbake de små fordelene som fjorårets stortingsvedtak ga fjordbefolkningen, så kan det rasere det siste lille. Også den såkalte Helga-kvoten kan forsvinne med den nye regjeringa, frykter Mikkola.

Helga-kvoten betyr at det årlig skal avsettes en tilleggskvote for torsk i åpen gruppe i virkeområdet. I fjor og i år var denne kvoten på 3000 tonn. Dette gjøres for å legge til rette for at fiskere får utnyttet lokale ressurser.

Ingen kommentarer

Frank Bakke-Jensen

På nåværende tidspunkt har vi ingen kommentarer, svarer Høyres stortingsrepresentant fra Finnmark, Frank Bakke Jensen. Han er Høyres talsmann i fiskerisaker.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

NRK Sápmi har forsøkt å få kommentarer fra Fremskrittspartiet til påstandene fra fjordfiskerne. Men vi har ikke lyktes å få kommentarer.

Høyres fiskeritalsmann på Stortinget, Frank Bakke Jensen fra Finnmark, mener det vil være unaturlig å kommentere politiske spørsmål og påstander så lenge sonderinger eller forhandlinger om ny regjering ikke er avklart.

Korte nyheter

 • Fosen-demonstrasjon i Tromsø

  Lørdag møtte 50-60 mennesker opp til Fosen-demonstrasjon i Tromsø.

  Nestleder i Romssa Sámi Searvi-NSR, Helene Ajuna Olsensier det er viktig å stille opp på demonstrasjon også i nord.

  – Først og fremst er det et menneskerettighetsbrudd som er konstatert i Høyesterett. Det er en tydelig videreføring av den kolonistiske politikken som har blitt videreført i hundrevis av år

  Hun sier at selv om hun selv er fra et sjøsamisk-område i Nord-Norge, så berøres også hun av det samene i Fosen-området står i.

  Olsen trekker frem at det i Sannhets- og forsoningskommisjonen står om da det ble bygget ut vannkraftverk i hennes hjemkommune.

  – Det som har skjedd der er skremmende likt det som skjer nå i Fosen. Derfor er det eneste rette er å fortsette å kjempe.

  Hun sier at eneste vinningen samene har fått ut av kampen om Fosen er fellesskapet Sapmi.

  – At det fortsatt er så sterkt. Det ser man når man samles her og i Oslo på 600 dager og fremdeles kjemper for dem.

  Helene Ajuna Olsen
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Fosen-aksjonistene vil gjøre klar ny aksjon om 100 dager

  – Vi gjør oss klare til ny aksjon om det går 100 dager til, skriver Fosen-aksjonistene i en pressemelding.

  De siste timene før 600-dagen har Fosen-aksjonistene blokkert og slått leir utenfor Statsministerens kontor. Nå har de samlet mange hundre mennesker foran Stortinget og går i demonstrasjonstog tilbake til SMK i en stille markering.

  Demonstrasjonstog for Fosen
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Ii lohppit dáhtona goas ášši galgá leat čovdun

  Stáhtačálli Elisabeth Sæter (Bb) mieđiha ahte sii áinnas livččejit galgan leat guhkkelabbui boahtán, gávdnat čovdosa Fovsen-riidui. Muhto lohká ahte maŋimuš 100 beaivvis leat dehálaš áššit dáhpáhuvvan.

  Fosen-akšunisttat álggahedje miellačájeheami Šloahta olggobealde bearjadaga. Sii ledje čohkkán Stáhtaministara kantuvrra olggobeallai maŋŋel go ledje bivdán Jonas Gahr Støre váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis.

  Oljo- ja energiijadepartemeantta stáhtačálli Elisabeth Sæteris (BB) lea stuora áddejupmi dasa ahte Fovsen-boazosápmelaččain lea lossa dilli.

  – Mun háliidan erenoamážit váldit ovdan ahte mii leat ožžon čoahkkái soabahanbeavddi gaskal Fovsen boazosápmelaččaid ja bieggafápmokonsešonearaid - maid bealátkeahtes soabaheaddji jođiha. Jáhkán ahte dat lea leamašan dehálaš oažžut áššebeliid beavdái, lohká son.

  Sæter lohká maiddái ahte sii leat ovdánan ja proseassa lea bures boahtán johtui, muhto son ii áiggo bidjat dáhtona dasa ahte goas galget leat gávdnan čovdosa.

  – Dat gal lea riikasoabaheaddji Mats Rulanda duohken, lohká son.

  Statssekretær i Olje-og energidepartemenet Elisabeth Sæter
  Foto: Håkon Benjaminsen / NRK