Småbåtfiskere frykter ny regjering

– Småbåtfiskere har ingen trygg fremtid dersom Siv Jensen og Erna Jensen får gjennomslag for FrPs og Høyres fiskeripolitikk i den nye regjeringen, mener Robin Fredrik Nilsen (29) fra Nervei i Gamvik kommune.

borgerlige partiledere

Med Siv Jensen og Erna Solberg i førersetet, kan fjordene igjen åpnes for seinotsnurpere, frykter fjordfiskere.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Han frykter for at disse partiene kan sørge for et nytt flertall på Stortinget, og reversere vedtaket om å forby båter over 15 meter å fiske innenfor fjordlinjen slik flertallet på Stortinget vedtok i fjor i forbindelse med Kystfiskeutvalgets utredning .

Stortingsflertallet besto den gang av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Etter valget sitter disse partiene i mindretall.

Lederne av de fire ikke-sosialistiske partiene Høyre, Fremskrittspartiene, Venstre og Kristelig Folkeparti sonderer nå dannelse av ny flertallsregjering.

Robin Nilsen, Nervei

For to år siden kjøpte Robin Fredrik Nilsen fiskebåt. Nå frykter fjordfiskeren fra Nervei at han må vike plass til seintosnurpere.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– For oss småbåtfiskere er det all grunn til å være på vakt. Dersom Høyre og Fremskrittspartiet får gjennomslag for sin politikk i den nye regjeringa, kan det i verstefall igjen bli fritt frem for store båter som seinotsnurpere å fiske i fjordene, mener Nilsen.

Og legger til:
– Av erfaring vet vi hva dette kan føre til. Da kan fjordene igjen tømmes for fisk på kort tid. Det ville vært et stort tilbakeskritt for bosettingen i sjøsamiske områder og langs kysten av Finnmark.

Fjordfisker Tor Mikkola fra Kvalfjord i Vest-Finnmark er enig.

– Vi har grunn til å frykte det nye flertallet, spesielt dersom Høyre og Fremskrittspartiet får det slik de vil det, mener Mikkola.

Høyre, FrP og KrF var imot det meste

Da Stortinget behandlet Kystfiskeutvalgets utredning i fjor, stemte H, FrP og KrF imot 15 meters-regelen. Motstanden ble begrunnet med at denne flåtegruppen tilfører landindustrien betydelige mengder råstoff og en slik regulering kunne gi store negative utslag for denne.

Disse partiene stemte også imot etablering av fjordfiskenemnd. De stemte også imot vektleggingsordninge i forbindelse med kvotetildeling. Flertallsvedtaket betyr at det ved tildeling av fiskekvoter skal legges vesentlig vekt på samisk bruk og hva denne bruken har å si for samisk lokalsamfunn.

– Selv om ikke alt ble slik vi hadde ønsket det, skapte flertallsvedtaket likevel en viss optimisme. Unge folk tør igjen å investere i fiskebåter, mener Robin Nilsen og Tor Mikkola.

Men nå kan alt dette reverseres dersom Høyre og Fremskrittspartiets politikk får gjennomslag i ny flertallsregjering, frykter de to.

– Farvel til Helga-kvoten

Mikkola mener at klokka for mange sjøsamiske bygdesamfunn er allerede passert tolv fra før av.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Tor Mikkola

– Med Høyre og Fremskrittspartiet i forsetet, kan vi vinke farvel til den såkalte Helga-kvoten, mener fjordfisker Tor Mikkola.

Foto: Privat

Trekker man i tillegg tilbake de små fordelene som fjorårets stortingsvedtak ga fjordbefolkningen, så kan det rasere det siste lille. Også den såkalte Helga-kvoten kan forsvinne med den nye regjeringa, frykter Mikkola.

Helga-kvoten betyr at det årlig skal avsettes en tilleggskvote for torsk i åpen gruppe i virkeområdet. I fjor og i år var denne kvoten på 3000 tonn. Dette gjøres for å legge til rette for at fiskere får utnyttet lokale ressurser.

Ingen kommentarer

Frank Bakke-Jensen

På nåværende tidspunkt har vi ingen kommentarer, svarer Høyres stortingsrepresentant fra Finnmark, Frank Bakke Jensen. Han er Høyres talsmann i fiskerisaker.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

NRK Sápmi har forsøkt å få kommentarer fra Fremskrittspartiet til påstandene fra fjordfiskerne. Men vi har ikke lyktes å få kommentarer.

Høyres fiskeritalsmann på Stortinget, Frank Bakke Jensen fra Finnmark, mener det vil være unaturlig å kommentere politiske spørsmål og påstander så lenge sonderinger eller forhandlinger om ny regjering ikke er avklart.

Korte nyheter

 • Tilbyr reindrifta 168 millioner

  Regjeringen tilbyr reineiere i overkant av 168 millioner kroner. Forhandlingene starter onsdag neste uke.

  – Regjeringen vil videreføre vektleggingen av næringsretting og tilrettelegging for de som har reindrift som hovedvirksomhet. Statens forhandlingsutvalg foreslår derfor en økning av rammen for de direkte tilskuddene, skriver regjeringen.

  Loga sámegillii.

  Rein på kommunegrensa Bodø-Gildeskål.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Ráđđehus fállá 168 miljovnna boazodollui

  Norgga ráđđehus fállá boazodollui badjelaš 168 miljon ruvnnu. Ráđđádallamat boazodoalu ja stáhta gaskkas álget boahtte vahkus, gaskavahku.

  – Ráđđehus áiggošii ain deattuhit boazodoalu ealáhusláhkin ja dilálašvuođa láhčit daidda, geain boazodoallu lea váldodoaibman. Stáhta šiehtadallanlávdegoddi evttohage lasihit njuolggadoarjaga, čállá ráđđehus.

  Les på norsk.

  Reindrift Saltfjellet
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK