Hopp til innhold

Fjordfiskenemnda er på plass

Fylkeskommunene i Nord-Norge og Sametinget hadde nok av kandidater å velge mellom.

Sjark på Varangerfjorden

Fjordfiskenemda skal gi råd i forhold til reguleringer i fiskerinæringen og forelså tiltak som styrker kyst- og fjordfiske.

Foto: Thor Thrane / NRK

Nemdas medlemmer er:

Tomas Sagen (47), Lebesby

Jorhill Andreassen (65), Lenvik

Mikal Steffensen(34), Øksnes

Tone Joakime Nilsen (32), Gamvik

Geir Tommy Pedersen (49), Kåfjord

Bente Aasjord (54), Steigen


Fjordfiskenemnda skal styrke forvaltninga av fjordfiskeriene med særlig vekt på samisk bruk. Nemnda ble foreslått opprettet som følge av behandlingen av Kystfiskeutvalgets innstilling .

Stortinget avviste at kystbefolknigen i nord har historisk rett til fiske, men det ble flertall for å opprette et rådgivende organ for regjeringen, et såkalt Fjordfiskenemnd.

Mange kandidater

Geir Tommy Pedersen

Geir Tommy Pedersen (NSR) fra Kåfjord i Nord-Troms er en av de tre som Sametinget har oppnevnt til Fjordfiskenemnda.

Foto: NRK

I en felles pressemelding gir Sametinget og fylkesordførerne uttrykk for at de selv mener de har gjort et godt arbeide for å finne egnede medlemmer til nemda.

– Vi er veldig fornøyd med sammensetningen i Fjordfiskenemnda, en sammensetning vi har oppnådd gjennom mange innspill og godt samråd med hverandre, sier fylkesordfører i Finnmark Runar Sjåstad, fylkesråd i Troms Line Miriam Sandberg, fylkesråd i Nordland Arve Knutsen og sametingsråd Silje Muotka i Sametinget.

Mangeårig samepolitiker for Norske Samers Riksforbund (NSR), Geir Tommy Pedersen, og tidligere politisk rådgiver i Fiskeridepartementet, og vararepresentant for Høyre på Stortinget, Jorhill Andreassen, er blant de som gjennom nemndas arbeide skal styrke fjordfiskernes kår.

Bidrar i fiskeriforvaltningen

Jorhill Andreassen

Tidligere politisk rådgiver Jorhill Andreassen (H) er en av seks medlemmer i Fjordfiskenemnda.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Nemnda skal arbeide med saker som fiskereguleringer, tiltak for å styrke kyst- og fjordfiske, plassering av fjordlinjer, samt størrelse og fordeling på tilleggskvantum for torsk i åpen gruppe.

Fiskeridirektoratets regionkontor i Finnmark har sekretariatsfunksjonen. Fjordfiskenemndas medlemmer oppnevnes for inntil to år av gangen og de velger selv leder.

Blant nemndas varamedlemmer finner vi fjordfisker, leder for Bivdi, sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon Bernt Wilhelmsen og Varaordfører i Vega, marinbiolog Mona Gilstad (Ap).

Fjordfiskenemndas varamedlemmer er:

Bernt Wilhelmsen (63), Porsanger

Knut Werner Hansen (62) Karlsøy

Mona Gilstad (54), Vega

Trond-Einar Karlsen (52), Alta

Ragnhild Sandøy (60), Tromsø

Ragnhild Melleby Aslaksen (51), Vadsø

Aili Keskitalo og Elisabeth Aspaker.

Sametingspresident Aili Keskitalo og Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møttes før jul og ble da enige om å starte arbeidet med å finne kandidater til Fjordfiskenemnda.

Foto: Mette Ballovara / NRK Sápmi

Korte nyheter

 • Čieža ođđa sámi filmma ožžot doarjaga

  Animašuvdnafilbma, musihkka, dokumentárafilbma ja njeallje oanehis filmma ožžot dál Sámi filbmainstituhtas (ISFI) buvttadandoarjaga oktiibuot 2,3 miljon kruvnnu.

  – Eai goassige ovdal leat buvttaduvvon nu ollu sámi guhkesfilmmat go dál, dadjá Anne Lajla Utsi, ISFI bagadalli.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Jobber for steril oppdrettstorsk

  Selskapet Norcod har innført et nytt lysstyringssystem for å påvirke kjønnsmodningen til torsken, og vil begynne å holde hann- og hunnfisk fra hverandre.

  Det skriver Fiskeribladet.

  – I fremtiden, i det lange løp, ser vi på steril torsk. Det kan løse alle problemer med kjønnsmodning. Vi jobber med steril torsk, sier administrerende direktør Christian Riber til Fiskeribladet.

  I slutten av februar fikk Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter etter tidligere funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy.

  I april ble Norcod pålagt å slakte ytterlige to merder.

  Alle nøtene er nå tømt for fisk og skal inspiseres av Fiskeridirektoratet. Selskapet håper å ha en konklusjon innen utgangen av juni.

  Torsk ved Havlandet Marin Yngel i Florø
  Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK
 • Báhccavuonas biila ribahan badjel geainnu

  Politiijat leat ožžon dieđu johtolatlihkohisvuođas Sagelvvatnet guovllus Báhccavuona suohkanis.

  Personbiila másii kontrolla, ribahii badjel geainnu ja gopmánii.

  Politiijaid operašuvdnajođiheaddji, Karl Erik Thomassen, lohká ahte okta rávisolmmoš ja golbma máná vuollel 16 jagi ledje lihkohisvuođas.

  – Ii oktage leat duođalaččat roasmmehuvvan, dadjá son NRK:i.

  Go heahteossodagat bohte báikái, de ledje báikkálaččat váldán vára olbmuin geat ledje biillas.

  Politiijain ii leat várohus ahte biilavuoddji lea leamaš vuoddján biilla juhkanvuođas, muhto lohket leat menddo árrat vuos lohkat mii lea rievttimielde dáhpáhuvvan.

  – Fertet vuos gullat biilavuoddji čilgehusa ja jus vejolaš, earáin maiddái.