Fjordfiskenemnda er på plass

Fylkeskommunene i Nord-Norge og Sametinget hadde nok av kandidater å velge mellom.

Sjark på Varangerfjorden

Fjordfiskenemda skal gi råd i forhold til reguleringer i fiskerinæringen og forelså tiltak som styrker kyst- og fjordfiske.

Foto: Thor Thrane / NRK

Nemdas medlemmer er:

Tomas Sagen (47), Lebesby

Jorhill Andreassen (65), Lenvik

Mikal Steffensen(34), Øksnes

Tone Joakime Nilsen (32), Gamvik

Geir Tommy Pedersen (49), Kåfjord

Bente Aasjord (54), Steigen


Fjordfiskenemnda skal styrke forvaltninga av fjordfiskeriene med særlig vekt på samisk bruk. Nemnda ble foreslått opprettet som følge av behandlingen av Kystfiskeutvalgets innstilling .

Stortinget avviste at kystbefolknigen i nord har historisk rett til fiske, men det ble flertall for å opprette et rådgivende organ for regjeringen, et såkalt Fjordfiskenemnd.

Mange kandidater

Geir Tommy Pedersen

Geir Tommy Pedersen (NSR) fra Kåfjord i Nord-Troms er en av de tre som Sametinget har oppnevnt til Fjordfiskenemnda.

Foto: NRK

I en felles pressemelding gir Sametinget og fylkesordførerne uttrykk for at de selv mener de har gjort et godt arbeide for å finne egnede medlemmer til nemda.

– Vi er veldig fornøyd med sammensetningen i Fjordfiskenemnda, en sammensetning vi har oppnådd gjennom mange innspill og godt samråd med hverandre, sier fylkesordfører i Finnmark Runar Sjåstad, fylkesråd i Troms Line Miriam Sandberg, fylkesråd i Nordland Arve Knutsen og sametingsråd Silje Muotka i Sametinget.

Mangeårig samepolitiker for Norske Samers Riksforbund (NSR), Geir Tommy Pedersen, og tidligere politisk rådgiver i Fiskeridepartementet, og vararepresentant for Høyre på Stortinget, Jorhill Andreassen, er blant de som gjennom nemndas arbeide skal styrke fjordfiskernes kår.

Bidrar i fiskeriforvaltningen

Jorhill Andreassen

Tidligere politisk rådgiver Jorhill Andreassen (H) er en av seks medlemmer i Fjordfiskenemnda.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Nemnda skal arbeide med saker som fiskereguleringer, tiltak for å styrke kyst- og fjordfiske, plassering av fjordlinjer, samt størrelse og fordeling på tilleggskvantum for torsk i åpen gruppe.

Fiskeridirektoratets regionkontor i Finnmark har sekretariatsfunksjonen. Fjordfiskenemndas medlemmer oppnevnes for inntil to år av gangen og de velger selv leder.

Blant nemndas varamedlemmer finner vi fjordfisker, leder for Bivdi, sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon Bernt Wilhelmsen og Varaordfører i Vega, marinbiolog Mona Gilstad (Ap).

Fjordfiskenemndas varamedlemmer er:

Bernt Wilhelmsen (63), Porsanger

Knut Werner Hansen (62) Karlsøy

Mona Gilstad (54), Vega

Trond-Einar Karlsen (52), Alta

Ragnhild Sandøy (60), Tromsø

Ragnhild Melleby Aslaksen (51), Vadsø

Aili Keskitalo og Elisabeth Aspaker.

Sametingspresident Aili Keskitalo og Fiskeriminister Elisabeth Aspaker møttes før jul og ble da enige om å starte arbeidet med å finne kandidater til Fjordfiskenemnda.

Foto: Mette Ballovara / NRK Sápmi