Hopp til innhold

Sametinget ber om råd fra folket

– Vi vet at det ikke er en lett oppgave å lage en sjøsamisk strategiplan. Derfor trenger vi råd fra folk.

Silje Karina Muotka

Sametingsråd Silje Karina Muotka (NSR) utfordrer den sjøsamiske befolkningen å fortelle hva som må til for å opprettholde den sjøsamiske bosettingen.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Slik åpnet sametingsråd Silje Karina Muotka (NSR) det sjøsamiske folkemøtet på Storekorsnes i Altafjorden tirsdagskveld.

Lignende møter vil bli avholdt også andre steder i løpet av inneværende år. Målsettingen er å få innspill og diskusjon på områder som er viktig for strategiutforming når det gjelder å bevare og utvikle bosetting, næring, språk og kulturell utvikling og vekst i sjøsamiske områder.

– Vi vet at dette er en ambisiøs målsetting. Men for å få god strategi, så må vi vite hvor skoen trykker, understreket Silje Karina Muotka under åpningen av seminaret på Storekorsnes.

Gir ikke opp rettighetskampen

Hun er skuffet over at Stortinget i 2012 avviste forslaget fra Kystfiskeutvalget om lovfesting av finnmarkingens historiske fiskerettigheter .

– Vi kan ikke gi opp denne kampen. Men sjøsamer lever ikke bare av rettigheter. De trenger også mottak hvor de kan levere fisken sin, sa Muotka.

Som eksempel trakk hun fram Altafjorden hvor det per dags dato ikke finnes et eneste fiskemottak. Dette vil hun rette på, og lovert penger til formålet.

Det lokale fiskarlaget har nemlig søkt om 70.000 kroner til et forprosjekt på Storekorsnes. Målet er etablering av et fiskemottak og servicestasjon. Under festmiddagen etter folkemøtet, fortalte Muotka at Sametinget er villig til å bevilge halvparten av beløpet.

– Rettighetene avhenger ikke av årer

Steinar Pedersen

Historiker Steinar Pedersen mener at norske sentrale myndigheter må gå i skammekroken når de har avvist kravet om å få anerkjent de sjøsamiske fiskerettighetene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Historiker Steinar Pedersen fra Tana var en av innlederne på seminaret. Også han tok for seg befolkningens grunnleggende rett til å drive fiske.

– Alle som har torpedert Kystfiskeutvalgets innstilling, må ha dårlig søvn om natta. En av dem er regjeringens advokat, mente Steinar Pedersen.

Sjøsamer bruker ikke lenger seil og årer ved sitt fiske. Derfor er sjøfiske ingen kulturspesifikt samisk næring, var advoktens råd til Soltenbergregjeringen.

– Er det virkelig slik at rettighetene avhenger av seil og årer, undret Pedersen.

Beklemmende paralleller

Han mener at fornektelsen av de grunnleggende rettighetene til å drive sjøfiske, har også noen beklemmende historiske paralleller. I 1848 slo regjeringen og Stortinget nemlig fast det samme prinsippet for landjordas ressurser.

– Finnmarkingene hadde ingen rettigheter til land og vann. Begrunnelsen var at Finnmark bare hadde vært bebodd av nomadiske samer, og at de som innvandra sørfra heller ikke fikk noen eiendomsrettigheter, fordi amtet hadde vært en koloni.

Derfor mente myndighetene da at det var bare kongen eller staten som hadde vært eier fra de eldste tider. Denne “eierrådigheten” ble for øvrig i 1902 brukt til å bestemme at kun norsktalende skulle få kjøpe jord i amtet

– Det vil si at finnmarkingenes 10-12 000 årige bruk ble fullstendig forkastet som rettsstiftende. Den historiske bruken telte ikke, fortalte Pedersen,

Imidlertid er dette noe som det offisielle Norge har distansert seg fra gjennom Finnmarksloven i 2005, og erkjent at finnmarkingene har rettigheter basert på gammel bruk – og urfolksretten.

– Men når det så kommer til sjøfisket og bruken av de marine ressursene opplever vi altså i prinsippet det samme i 2012, som finnmarkingene opplevde i 1848 for land land og ressurser på fastlandet – inklusive vatn og vassdrag, sa Pedersen.

Og fortsatte:

– Finnmarkingene, og resten av befokninga i Nord-Norge, erklæres å være fullstendig uten grunnleggende rettigheter til sjøfisket og de marine ressursene.
Slik jeg leser stortingpsproposisjonen om dette fra 2012, gir man heller ingen begrunnelse for at det er slik. Gjennomgangstonen er at man er uenig med Carsten Smith og Kystfiskeutvalget, som hadde konkludert med at finnmarkingene har både historiske og urfolks rettigheter, og at kombinasjonen av disse skaper et sikkert rettsgrunnlag til å drive sjøfiske for folk som bor i det nordligste Norge.

– Sametinget kan redde Norges ære

Pedersen mener at i tilknytning til dette er det noen helt nødvendige spørsmål som må stilles:

– Mener regjering og storting at den nordlige befolkninga bruk av de marine ressursene gjennom 10-12 000 år har vært uhjemla, og at de ikke har hatt noen rett til denne bruksutøvelsen?

Jeg kan vanskelig tro at man henfaller til den samme type begrunnelser som i 1848, sa Pedersen.

Han er glad for at sametingsrådet igjen har satt fokus på saka.

– Sametinget må får Norge ut av denne skammelige situasjonen, og påvirke sentrale myndigheter til å omgjøre sin avvisning av de historiske rettighetene, sa Pedersen.

Korte nyheter

 • Dronning Sonja om kommisjonsrapporten: – Det er mitt håp at vi vil lytte med ønske om å forstå

  Torsdag la Sannhets- og forsoningskommisjonen fram sin rapport om statens fornorsking av samer, kvener og skogfinner.

  Mens det så langt har vært få kommentarer til rapporten fra øverste myndigheter, benyttet Dronning Sonja anledningen til å dele sine tanker om rapporten under kongeparets reise i Nord-Norge.

  – Det er mitt håp at den nylig fremlagte rapporten om fornorskningen overfor samer, kvener og skogfinner vil gjøre noe positivt med oss. At vi vil lytte, med et ønske om å forstå, og lære av historiene som fortelles i den.

  Slik at vi sammen kan gå videre – litt klokere og ydmyke i møte med den fryktelige uretten som ble begått over så lang tid. Det er et felles ansvar for oss alle.

  Det sa dronning Sonja fra talerstolen i Hattfjelldal eller Aarborte, som kommunen heter på sørsamisk.

  Kongeparet er på fylkestur i Nordland og skal besøke seks kommuner: Hemnes, Hattfjelldal, Leirfjord, Vevelstad, Sømna og Bindal.

  Under talen sin løftet Dronningen også frem den samiske pioneerkvinnen Elsa Laula Renberg, som har røtter i Hattfjelldal.

  På kongehusets offisielle nettside deles også bilder fra kongeparets reise i Nord-Norge (kongehuset.no). Fylkesturen avsluttes i Bindal på torsdag.

  KONGEPARET - Hattfjelldal
  Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK
 • Guovdageainnu gieldda oažžu 5,5 miljovnna ruvnnu fylkkagielddas

  – Mii illudat go nuppástuhttinbarggu leat olahan buriid bohtosiid oanehis áiggis, čállá Romssa ja Finnmárkku fylkkaráđđi, ealáhus, plána, kultuvra ja biras, Marlene Bråthen (Gb), preassadieđáhusas.

  Guovdageainnu gieldda oaččui formálalaš nuppástuhttinstáhtusa guovvamánus 2019:s go gielddas lei duođalaš dilli, sihke ealáhusaid ja servodaga dáfus.

  Gielda oažžu dál 5,5 miljovnna ruvnno 2023:s joatkit nuppástuhttinbarggu maid leat čađaheamen. Gieldda sáhttá fas ohcat doarjaga 2024, ja nuppástuhttinprográmma bistá 2035 lohppii.

  Fylkkaráđđi juolluda maid gildii doarjaga ásahit ja ovddidit gielddalaš dearvvašvuođa-, oahppan- ja hálddašanfálaldagaid dán jagi.

  Doarjja lea 427.813 ruvnnu.

  Les på norsk.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK
 • Kautokeino får 5,5 millioner fra fylkeskommunen

  – Det er med glede vi opplever at omstillingsarbeidet i Kautokeino har oppnådd meget gode resultater på kort tid, sier fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Bråthen (Sp), i en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune.

  Kautokeino kommune fikk formelt omstillingsstatus februar 2019 på grunn av at kommunen var i en svært alvorlig situasjon, både nærings- og samfunnsmessig.

  Kommunen får nå 5,5 millioner kroner i 2023 for å fortsette omstillingsarbeidet som de er i gang med.

  Kautokeino kommune kan søke på tilskuddet igjen i 2024.

  Omstillingsprogrammet varer ut 2025.

  Fylkesrådet bevilger også kommunen et tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs, lærings og mestringstilbud for 2023.

  Dette tilskuddet er på 427.813 kroner.

  Fylkesråd for næring, plan, kultur og miljø, Marlene Berntsen Bråthen (Sp)
  Foto: Sunniva Tønsberg Gaski / TFFK